Dùng Bút Định dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Bút định dạng trên tab trang đầu để nhanh chóng áp dụng cùng một định dạng, chẳng hạn như màu, kiểu phông và kích cỡ và kiểu viền cho nhiều phần của văn bản hoặc đồ họa. Bút định dạng cho phép bạn sao chép tất cả các định dạng từ một đối tượng và áp dụng nó khác-hãy nghĩ về nó dưới dạng sao chép và dán để định dạng.

 1. Chọn văn bản hoặc đồ họa có định dạng bạn muốn sao chép.

  Lưu ý: Để sao chép định dạng văn bản, hãy chọn một phần của đoạn văn. Để sao chép định dạng văn bản và đoạn văn, hãy chọn toàn bộ đoạn văn, bao gồm cả dấu phân đoạn.

 2. Trên trang đầu tab, hãy bấm Bút định dạng.

  Bút Định dạng

  Con trỏ sẽ đổi thành biểu tượng chổi sơn.

 3. Sử dụng chổi sơn qua một vùng chọn văn bản hoặc đồ họa để áp dụng định dạng. Điều này chỉ hoạt động cùng. Để thay đổi định dạng của nhiều vùng chọn trong tài liệu của bạn, trước tiên bạn phải bấm đúp vào Bút định dạng.

 4. Để dừng việc định dạng, hãy nhấn ESC.

Lưu ý: 

 • Đối với đồ họa, Bút Định dạng đạt hiệu quả tốt nhất với các đối tượng vẽ, chẳng hạn như Hình tự động. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép định dạng từ một hình ảnh (chẳng hạn như viền hình ảnh).

 • Bút định dạng không thể sao chép phông và cỡ phông của văn bản Chữ nghệ thuật .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×