Dùng ảnh làm nền trang chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng ảnh làm nền trang chiếu là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho thông điệp mà bạn truyền tải đến khán giả của bạn.

  1. Trên tab Chèn, bấm Ảnh.

  2. Trong hộp Chọn tệp để Tải lên, tìm ảnh bạn muốn chèn và sau đó bấm Mở.

  3. Chọn ảnh để con trỏ của bạn chuyển thành mũi tên bốn hướng.

    Mũi tên bốn hướng

  1. Kéo ảnh đến góc trên, bên trái của trang chiếu.

Kéo ảnh đến góc trên, bên trái của trang chiếu.

  1. Bấm vào góc dưới, bên phải để điều khiển đổi cỡ của ảnh, và kéo nó đến góc dưới bên phải để bao phủ toàn bộ trang chiếu.

Kéo điều khiển đổi cỡ của ảnh để bao phủ trang chiếu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×