Dãn cách kép các dòng trong một tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dãn cách kép toàn bộ hoặc một phần của tài liệu Word.

Nhanh chóng dãn cách kép toàn bộ tài liệu của bàng bằng nút Dãn cách Đoạn trên tab Thiết kế.

 1. Bấm Thiết kế > Dãn cách Đoạn.

 2. Chọn đúp.

  Menu Dãn cách Đoạn

Thao tác này sẽ ghi đè các thiết đặt của tập kiểu mà bạn đang dùng. Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn muốn quay lại thiết đặt ban đầu, hãy bấm Thiết kế > Dãn cách Đoạn một lần nữa và chọn tùy chọn trong Tập Kiểu. Tùy chọn có thể là Mặc định, như hiển thị bên trên, hoặc nó sẽ hiển thị tên của tập kiểu bạn đang dùng.

Dãn cách kép một phần tài liệu

Để dãn cách kép chỉ một phần tài liệu:

 1. Hãy chọn những đoạn văn bản mà bạn muốn đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, hãy bấm nút Dãn cách Dòng và Đoạn.

  Ảnh chụp màn hình của tab nhà trong Word, Hiển thị menu dòng và dãn cách đoạn.

 3. Chọn 2,0.

Dãn cách kép toàn bộ tài liệu

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm chuột phải vào thông thường, và sau đó bấm sửa đổi.

  Ảnh Ribbon Word

 2. Dưới định dạng, bấm vào nút Dãn cách kép , sau đó bấm OK.

  Định dạng để thay đổi dãn cách kép toàn bộ tài liệu.

Dãn cách kép văn bản đã chọn

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm đường kẻ và dãn cách đoạn (Dãn cách dòng trong Word 2007) Ảnh nút .

 3. Bấm 2.0.

Xem thêm

Dãn cách đơn cho các dòng trong một tài liệu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×