Dán đặc biệt khi sao chép từ Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng hộp thoại dán đặc biệt để sao chép phức tạp mục từ một trang tính Microsoft Office Excel và dán chúng vào cùng một trang tính hoặc trang tính Excel khác bằng cách dùng chỉ các thuộc tính cụ thể của dữ liệu được sao chép, hoặc một phép toán toán học mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu được sao chép.

Trong bài viết này

Dán

Thao tác

Dán

Tất cả     Dán tất cả nội dung và định dạng dữ liệu được sao chép ô.

Công thức     Dán chỉ công thức được sao chép dữ liệu như được nhập vào thanh công thức.

Giá trị     Dán chỉ các giá trị dữ liệu được sao chép như được hiển thị trong các ô.

Định dạng     Dán chỉ ô định dạng dữ liệu được sao chép.

Chú thích     Dán chỉ chú thích gắn với ô được sao chép.

Xác thực     Dán quy tắc hợp lệ dữ liệu cho các ô được sao chép vào vùng dán.

Tất cả sử dụng chủ đề nguồn     Dán tất cả nội dung của ô trong chủ đề tài liệu đó là định dạng áp dụng cho dữ liệu được sao chép.

Tất cả trừ viền     Dán tất cả nội dung và định dạng được áp dụng cho ô được sao chép ngoại trừ viền ô.

Chiều rộng của cột     Dán độ rộng của một cột được sao chép hoặc khoảng cột vào một cột hoặc khoảng cột.

Công thức và định dạng số     Chỉ dán công thức và tất cả số tùy chọn định dạng từ các ô được sao chép.

Giá trị và định dạng số     Chỉ dán giá trị và tùy chọn định dạng tất cả số từ các ô được sao chép.

Đầu trang

Thao tác

Xác định thao tác toán học, nếu bất kỳ, bạn có muốn áp dụng cho dữ liệu được sao chép.

Không có    Xác định không hoạt động toán sẽ được áp dụng với dữ liệu được sao chép.

Thêm    Xác định dữ liệu được sao chép sẽ được thêm vào dữ liệu trong đích ô hoặc phạm vi ô.

Trừ    Xác định rằng dữ liệu được sao chép sẽ được trừ đi dữ liệu trong đích ô hoặc phạm vi ô.

Nhân    Xác định dữ liệu được sao chép sẽ được nhân với dữ liệu trong đích ô hoặc phạm vi ô.

Chia    Xác định dữ liệu được sao chép sẽ được chia theo dữ liệu trong đích ô hoặc phạm vi ô.

Bỏ qua ô trống     Tránh thay thế giá trị trong vùng dán của bạn khi ô trống trong vùng sao chép khi bạn chọn hộp kiểm này.

Hoán đổi     Thay đổi các cột được sao chép dữ liệu hàng và ngược lại khi bạn chọn hộp kiểm này.

Dán nối kết     Nối kết dữ liệu được dán vào trang tính hiện hoạt vào dữ liệu được sao chép.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×