Cung cấp phản hồi về Skype for Business

Cung cấp phản hồi về Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bây giờ, bạn có thể báo cáo vấn đề hoặc gửi phản hồi về trải nghiệm Skype for Business của bạn trực tiếp đến Microsoft.

Ghi chú: Tính năng này được tắt theo mặc định. Nếu bạn muốn cung cấp phản hồi nhưng không thể, hãy yêu cầu của bạn hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc hoặc quản trị để bật chức năng này.

Báo cáo vấn đề hoặc cung cấp phản hồi

 1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business , bấm vào mũi tên bên cạnh nút tùy chọn Nút Tùy chọn trong Skype for Business có mũi tên bên phải. , sau đó chọn Trợ giúp > báo cáo vấn đề.

  Chọn báo cáo vấn đề
 2. Trên hộp thoại báo cáo vấn đề , cung cấp thông tin về vấn đề của bạn.

  Hộp thoại vấn đề của báo cáo
  1. Chọn một thể loại để mô tả vấn đề của bạn. Thể loại bao gồm:

   • Không thể gia nhập cuộc họp

   • Vấn đề về âm thanh hoặc video

   • Không thể chia sẻ hoặc xem bản trình bày

   • Vấn đề về nhắn tin tức thời

   • Skype đông cứng hoặc tắt

   • Khác

  2. Trong hộp nhập mô tả vấn đề , nhập mô tả các vấn đề hoặc phản hồi mà bạn muốn cung cấp.

  3. Nếu bạn muốn bao gồm một ảnh chụp màn hình với biểu mẫu, hãy chọn hộp kiểm bao gồm một ảnh chụp màn hình của màn hình máy tính của bạn .

   Ghi chú: Ảnh chụp màn hình tùy chọn có thể không hiển thị nếu tổ chức của bạn đã tắt nó.

  4. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm vào nút thu thập và gửi .

Ghi chú: Khi bạn gửi phản hồi, Skype for Business Nhật ký sẽ được thu thập để giúp chúng tôi tốt hơn điều tra bất kỳ vấn đề.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cho người quản trị: Bật hoặc tắt Skype for Business khách phản hồi báo cáo

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×