Cung cấp cho người dùng truy nhập vào SharePoint site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người sở hữu trang, bạn có thể cung cấp cho người dùng truy nhập vào một trang web Microsoft Office SharePoint Server 2007 và điều khiển người dùng nào có thể thực hiện có. Bài viết này giải thích những điều cơ bản của quyền đối với trang và cách dùng chúng để thêm người dùng vào một trang web.

Bạn muốn làm gì

Tìm hiểu về các nhóm và mức cấp phép

Tạo và cấu hình nhóm

Thêm người dùng vào nhóm

Thử trực tuyến với kiểm tra ổ đĩa

Tìm hiểu về các nhóm và mức cấp phép

Một trong các trách nhiệm cơ bản của một người sở hữu trang là để kiểm soát những ai có thể truy nhập vào trang, người có thể làm việc với nội dung trang, và ai có thể thực hiện thay đổi với các trang và các chức năng trên trang. Là người sở hữu trang, bạn có thể cung cấp cho một số nhân viên quyền đọc và thay đổi nội dung site, và sau đó cho nhân viên quyền chỉ đọc nội dung trang.

Ví dụ, trên trang mô tả những lợi ích của nhân viên, chủ sở hữu site nào đó chỉ những người trong bộ phận nhân viên quan hệ để thêm hoặc cập nhật thông tin trên trang. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong tổ chức lớn hơn có thể xem thông tin. Cấp phép cụ thể cho các nhóm người cho phép sở hữu site để điều khiển ai có thể xem dữ liệu, người có thể thêm hoặc thay đổi thông tin và ai có thể quản lý nội dung trên trang.

Cho phép người dùng truy nhập vào một trang yêu cầu các bước sau đây:

 1. Xác định ai cần truy nhập vào trang và nội dung và những gì họ cần để có thể làm với nó.

 2. Tạo hoặc tùy chỉnh các nhóm SharePoint cho trang web và gán mức cấp phép cho người đó, hoặc bằng cách dùng các nhóm SharePoint mặc định.

 3. Thêm nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng vào nhóm SharePoint cho site.

Một cách hiệu quả kiểm soát quyền truy nhập, người sở hữu trang cần phải xác định ai cần truy nhập vào site, mức truy nhập mà họ cần, và những gì phần của trang để bao gồm các quyền của họ. Ba lõi nhóm SharePoint mặc định và mức cấp phép mặc định là như sau:

 • Người sở hữu     Nhóm này có mức cấp phép Toàn quyền kiểm soát , cho phép thành viên nhóm để thực hiện thay đổi nội dung site, trang và chức năng. Truy nhập điều khiển đầy đủ sẽ được giới hạn chỉ người sở hữu trang.

 • Thành viên     Nhóm này có mức cấp phép đóng góp , cho phép thành viên nhóm để xem các trang, sửa mục, gửi thay đổi đối với phê duyệt, và xóa bỏ mục khỏi danh sách.

 • Khách truy nhập     Nhóm này có mức cấp phép đọc , cho phép thành viên nhóm để xem trang, mục danh sách và tài liệu.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các nhóm SharePoint mặc định và mức cấp phép, hãy xem quản lý mức cấp phép.

Ngoài các nhóm SharePoint mặc định ba cốt lõi, người sở hữu trang có thể tạo nhóm mới, sửa đổi mức cấp phép của bất kỳ nhóm hoặc dùng bất kỳ tổ hợp các nhóm sau để tạo các mức cấp quyền truy nhập chính xác hơn cho trang web của họ:

 • Người phê duyệt     Các thành viên của nhóm này có quyền để phát hành phiên bản chính của một danh sách mục (chẳng hạn như một trang) từ nháp vào phiên bản cuối cùng và cho phép nó có thể truy nhập cho người dùng ẩn danh và hạn chế.

 • Người thiết kế     Nhóm này có quyền truy nhập tương tự như người sở hữu trang. Người thiết kế có thể thay đổi hiệu năng, thay đổi diện mạo của trang và thêm mã vào bộ sưu tập trang chính. Trình thiết kế cấp quyền truy nhập bị hạn chế thông thường là một tập hợp nhỏ Web nhà phát triển, người thiết kế Web, hoặc cả hai.

 • Trình quản lý cấu trúc phân cấp     Các thành viên của nhóm này có quyền để đổi tên site hoặc di chuyển trang trong tuyển tập trang để thay đổi cấu trúc phân cấp của tuyển tập trang. Cấu trúc phân cấp này ảnh hưởng đến dẫn hướng cấu trúc của site, và bất kỳ trang nào trong trang sử dụng dẫn hướng site sẽ phản ánh các thay đổi. Nhóm này nhằm thay thế nhóm người quản lý kênh trong Microsoft nội dung quản lý máy chủ (CMS) 2000. Nếu bạn nâng cấp từ CMS 2000, người quản lý kênh được di chuyển đến người quản lý cấu trúc phân cấp.

 • Người dùng triển khai nhanh     Nhóm này nhằm giúp dễ dàng cập nhật nội dung nhanh của site có tác giả riêng biệt và triển khai tầng. Điều này cho phép thành viên nhóm để dễ dàng lên lịch và phát tán trên các dữ liệu từ một tác giả tầng cho tầng sản xuất.

 • Người đọc hạn chế     Các thành viên của nhóm này truy nhập site và tất cả nội dung của nó với quyền chỉ đọc trên phiên bản chính của mỗi danh sách hoặc mục. Thông thường này mức truy nhập được cung cấp cho những người chỉ cần xem và đọc thông tin trên một trang web nhưng không bao giờ trực tiếp đóng góp vào đó.

Người dùng cá nhân và nhóm SharePoint có thể có các mức cấp phép khác nhau cho đối tượng thể bảo mật khác nhau. Ví dụ, bạn có thể cho phép người dùng chỉ đọc thông tin xuất hiện trên trang. Bạn có thể rồi cho quyền người dùng đó cùng chỉnh sửa tất cả các tệp trong thư viện hoặc thư mục trong thư viện trên site.

Lưu ý: Thể bảo mật đối tượng bao gồm: site, trang, danh sách, thư viện, thư mục trong danh sách và thư viện, mục danh sách và các tệp thư viện.

Đầu trang

Tạo và cấu hình nhóm

Bạn sẽ không bị hạn chế sử dụng chỉ các nhóm SharePoint mặc định. Nếu bạn có một yêu cầu cụ thể không đáp ứng các nhóm mặc định, bạn có thể tạo một nhóm hoặc sửa đổi một nhóm hiện có.

Lưu ý: Nếu các nhóm SharePoint mặc định đáp ứng nhu cầu của trang web của bạn, đến Thêm người dùng vào nhóm.

Tạo nhóm

 1. Trên trang chủ của site, bấm Hành động Site, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm người và nhóm.

  Lưu ý: Bước này thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào mẫu được dùng để tạo trang web và tùy chỉnh thực hiện đối với site.

 2. Trên menu mới , hãy bấm Nhóm mới.

 3. Nhập tên cho nhóm, sau đó nhập mô tả ngắn gọn về nhóm thuộc tính.

 4. Để thay đổi chủ sở hữu của nhóm, nhập tên tài khoản mới, hoặc bấm duyệt để tìm tên tài khoản của cá nhân.

 5. Trong phần Thiết đặt nhóm , bấm Tùy chọn để xác định ai có thể thấy các thành viên của nhóm này và ai có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên.

 6. Trong phần Yêu cầu tư cách thành viên , hãy bấm Tùy chọn để xác định xem bạn sẽ chấp nhận yêu cầu được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi nhóm này, và thêm địa chỉ email người dùng có thể gửi yêu cầu vào. Nếu bạn chọn tự động chấp nhận yêu cầu, người dùng được tự động được thêm hoặc loại bỏ khi họ thực hiện một yêu cầu.

  Quan trọng: Đi email phải được bật cho tuyển tập trang người quản trị SharePoint.

 7. Trong phần Cung cấp cho phép nhóm cho trang web này , hãy chọn mức quyền mà bạn muốn cho phép cho nhóm này.

  Để tạo một nhóm bị chặn từ truy nhập vào site của bạn, hãy xóa tất cả các hộp kiểm cho mức cấp phép.

 8. Bấm Tạo.

  Lưu ý: Để thêm người dùng vào nhóm mà bạn vừa tạo, hãy xem Thêm người dùng vào nhóm.

Đầu trang

Thay đổi mức cấp phép của nhóm

 1. Trên trang chủ của site, bấm menu Hành động Site , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm người và nhóm. Bước này thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào mẫu được dùng để tạo trang web và tùy chỉnh thực hiện đối với site.

 2. Trên trang mọi người và nhóm, trong thanh khởi động nhanh, bấm nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: tất cả các nhóm trang, hãy bấm vào tên của nhóm có quyền cấp nào bạn muốn thay đổi.

 4. Trên trang mọi người và Nhóm: trang tên nhóm, bấm menu thiết đặt , sau đó bấm Thiết đặt nhóm.

 5. Trên trang thay đổi thiết đặt nhóm, trong phần Cung cấp cho phép nhóm cho trang web này , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mức quyền mà bạn muốn cấp cho nhóm, và xóa hộp kiểm bên cạnh mức cấp phép không còn áp dụng cho nhóm.

 6. Bấm OK.

Đầu trang

Thêm người dùng vào nhóm

Cho phép người dùng truy nhập vào các site SharePoint của bạn và nội dung liên quan đến việc thêm tài khoản người dùng và nhóm bảo mật Windows vào các nhóm SharePoint cho trang của bạn. Chúng tôi khuyên nên sử dụng nhóm bảo mật Windows để cung cấp cho người dùng truy nhập vào site của bạn. Thật dễ dàng hơn để thêm và quản lý một vài nhóm bảo mật Windows cho một nhóm SharePoint hơn để thêm và quản lý nhiều tài khoản người dùng cá nhân cho một nhóm SharePoint.

Ví dụ, khi nhóm bảo mật Windows tiếp thị tên miền được thêm vào nhóm Members SharePoint mặc định, tất cả người dùng trong tiếp thị có thể đọc và thực hiện thay đổi nội dung site. Khi nhân viên tham gia và rời khỏi nhóm tiếp thị, tổ chức của nó bộ phận thêm và loại bỏ tài khoản người dùng của nhân viên khỏi nhóm bảo mật Windows tiếp thị tên miền. Người sở hữu trang không cần phải thêm và loại bỏ tài khoản người dùng cá nhân khỏi nhóm thành viên của trang web của họ.

Nhóm bảo mật Windows của tổ chức của bạn có thể không đáp ứng nhu cầu của trang web của bạn và bạn có thể thêm tài khoản người dùng Windows tên miền riêng lẻ vào nhóm SharePoint cho trang của bạn. Bạn có thể thêm nhóm và người dùng cùng một nhóm SharePoint.

Để thêm nhóm bảo mật Windows tên miền và người dùng tài khoản đến nhóm SharePoint:

 1. Trên trang chủ của site, bấm Hành động Site, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm người và nhóm.

 2. Trên trang mọi người và nhóm, trong thanh khởi động nhanh, bấm nhóm.

 3. Bấm vào tên nhóm SharePoint mà bạn muốn thêm người dùng và nhóm.

 4. Lưu ý: Để thêm tất cả các tài khoản người dùng tên miền vào nhóm, hãy bấm thêm tất cả người dùng được xác thực. Ví dụ, bạn có thể làm điều này cho nhóm khách thăm SharePoint mặc định để trao cho tên miền tất cả người dùng tài khoản quyền đọc nội dung trên site của bạn.

 5. Xác nhận rằng Thêm người dùng vào nhóm SharePoint được chọn và đúng nhóm được chọn, sau đó bấm OK. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng các nhóm SharePoint khi có thể giúp người dùng có quyền truy nhập vào site của bạn. Trong trường hợp hiếm, bạn có thể cần cung cấp cho quyền cá nhân cho người dùng bằng cách bấm cho phép người dùng trực tiếp. Tuy nhiên, gán mức cấp phép cá nhân đến số lớn của người dùng có thể nhanh chóng trở nên khó khăn và tốn để quản lý.

 6. Nếu bạn muốn gửi thông điệp email cho người dùng mới, hãy bấm gửi email chào mừng đến người dùng mới.

  Lưu ý: Đi email phải được bật cho tuyển tập trang người quản trị SharePoint. Nếu gửi email chào mừng đến người dùng mới được chọn và email gửi đi không được bật, nhóm và người dùng sẽ được thêm vào nhóm SharePoint và thông báo lỗi sẽ xuất hiện cho biết rằng email có thể không được gửi.

 7. Bấm OK.

Đầu trang

Thử trực tuyến với kiểm tra ổ đĩa

Kiểm tra ổ đĩa cung cấp một môi trường đánh giá trực tuyến miễn phí của chương trình Microsoft Office, chẳng hạn như SharePoint Server 2007.

Quan trọng: Bấm Quản lý nội dung doanh nghiệp với Office SharePoint Server trên trang kiểm tra ổ đĩa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×