Cung cấp cho bản trình bày từ iPhone, iPod, iPod touch, hoặc iPad

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bước 1: Gửi trang chiếu của bạn để iPhoto

Khi bạn gửi trang chiếu của bạn để iPhoto, trang chiếu của bạn được chuyển đổi thành ảnh. Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ chuyển tiếp, hiệu ứng hoạt hình, phim hoặc âm thanh trong bản trình bày.

Quan trọng: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có iPhoto 6 hoặc phiên bản mới hơn cài đặt và thiết bị của bạn phải được thiết lập để đồng bộ hóa với iPhoto.

  1. Trên menu tệp , trỏ tới chia sẻ, sau đó bấm gửi đến iPhoto.

  2. Trong hộp Tên Album mới , hãy nhập tên cho bộ sưu tập ảnh.

  3. Trên menu bật lên định dạng , hãy chọn định dạng ảnh bạn muốn.

  4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Thực hiện điều này

Gửi tất cả trang chiếu

Bên dưới bản chiếu, bấm tất cả.

Gửi được chọn hình thu nhỏ hoặc đã sắp xếp trang chiếu

Bên dưới bản chiếu, hãy bấm đã chọn.

  1. Để lưu các trang chiếu dưới dạng ảnh, hãy bấm gửi đến iPhoto.

Bước 2: Sử dụng iTunes để chuyển ảnh cho thiết bị của bạn

Sau khi bạn gửi các trang chiếu để iPhoto dưới dạng ảnh, bạn có thể sử dụng iTunes để chuyển ảnh cho một thiết bị chẳng hạn như iPhone, iPod, iPod touch, hoặc iPad.

  1. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính của bạn.

  2. Mở iTunes, và sau đó thêm ảnh vào thiết bị của bạn.

    Ghi chú: Để tìm hiểu cách thêm ảnh vào thiết bị của bạn, hãy xem iTunes trợ giúp.

Bước 3: Cung cấp cho bản trình bày

Bây giờ mà trang chiếu của bạn thiết bị của bạn dưới dạng ảnh riêng lẻ, bạn có thể trình bày trình chiếu của bạn trực tiếp trên thiết bị. Hoặc, kết nối thiết bị của bạn với máy chiếu một hoặc một máy tính khác có iTunes cài đặt và trình bày. Để biết thêm thông tin về làm thế nào để cung cấp cho bản trình bày bằng cách dùng iPhone, iPod touch, hoặc iPod của bạn, hãy xem iTunes trợ giúp.

Xem thêm

Xuất bản trình bày của bạn để xem trong một ứng dụng khác nhau hoặc thiết bị

Lưu bản trình bày dưới dạng tệp phim

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×