Cung cấp phản hồi trong ứng dụng Thư và Lịch dành cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi đang cam kết để thực hiện các ứng dụng thư và lịch cho Windows 10 một trải nghiệm tuyệt vời cho bạn. Cho chúng tôi biết những gì bạn đã thích hoặc không thích và cách chúng tôi có thể cải thiện. Chúng tôi rất trân trọng bạn mất thời gian để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì.

Tìm kiếm phản hồi hoặc gửi phản hồi mới

  1. Từ ứng dụng thư hoặc lịch, bấm vào thiết đặt Nút Cài đặt và sau đó bấm vào phản hồi.

  2. Trong cửa sổ phản hồi hub , chọn ứng dụng và sự kiện thể cho thể loạithư hoặc lịch cho thể loại con.

  3. Nhập rất ngắn tóm tắt phản hồi của bạn vào hộp gửi cho chúng tôi phản hồi cho Windows tốt hơn để xem nếu phản hồi của bạn đã được gửi đi bởi những người khác.

  4. Nếu bạn tìm thấy tương tự như phản hồi, mở và thêm thông tin bổ sung của bạn hoặc bấm vào Upvote. Nếu bạn không tìm thấy phản hồi khớp với nhãn của bạn, hãy bấm Thêm phản hồi mới.

    Ghi chú: Phản hồi của bạn là công cộng. Vui lòng không bao gồm các thông tin cá nhân chẳng hạn như họ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.

  5. Nếu bạn đang tạo một mục phản hồi mới, chọn vấn đề, cung cấp phản hồi của bạn và bấm gửi.

Mặc dù không thể liên hệ bạn trực tiếp, chúng tôi rất trân trọng phản hồi của bạn và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×