Có phải tôi đang dùng Office 365 sau khi nâng cấp dịch vụ?

Nâng cấp dịch vụ được hoàn tất, vì vậy bây giờ tất cả mọi người sử dụng Office 365 sau khi nâng cấp dịch vụ. Office 365

Office 365

Office 365

Office 365Office 365

Office 365

Office 365

Office 365Office 365

Office 365Office 365

Office 365

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 End User, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ