Chuyển sang thuê bao hoặc gói Office 365 khác

Nếu công việc kinh doanh của bạn cần thay đổi, hoặc nếu các tính năng Office 365 mà bạn muốn tận dụng mà lại không sẵn dùng trong gói hiện tại của mình, bạn có thể chuyển từ gói hiện tại sang gói khác. Xem danh sách Các gói Office 365 bạn có thể chuyển sang.

Bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước giúp bạn thực hiện quá trình chuyển từ một thuê bao đã thanh toán này sang một thuê bao đã thanh toán khác. Nếu bạn muốn chuyển từ một thuê bao dùng thử sang một thuê bao đã thanh toán, hãy xem Mua phiên bản dùng thử của bạn trong Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Việc chuyển thuê bao được thực hiện trong ba giai đoạn theo trình tự như sau:

 1. Chuẩn bị Chuyển đổi các gói Office 365

 2. Chuyển đổi các gói Office 365 bằng trình hướng dẫn Chuyển gói

 3. Cập nhật bản cài đặt Office của bạn trên PC hay máy Mac sau khi chuyển đổi các gói Office 365

Chuẩn bị Chuyển đổi các gói Office 365

Để cải thiện cơ hội thành công khi chuyển đổi các gói Office 365, hãy đọc kỹ phần này trước khi bạn tìm cách chuyển các gói.

Trình hướng dẫn Chuyển gói là gì?

Trình hướng dẫn Chuyển gói được tích hợp sẵn trong trung tâm quản trị Office 365 của tất cả các thuê bao Office 365 cho kinh doanh và doanh nghiệp. Trình hướng dẫn Chuyển gói sẽ thực hiện những việc sau:

 • Hướng dẫn bạn thực hiện quy trình mua một gói đăng ký mà bạn có thể chuyển gói đăng ký hiện tại của mình tới đó.

  Ghi chú   Trong trình hướng dẫn chỉ hiển thị những gói mà thuê bao hiện tại của bạn có thể chuyển tới.

 • Di chuyển người dùng từ thuê bao cũ sang thuê bao mới.

 • Gán giấy phép cho người dùng của bạn đối với gói mới.

 • Hủy gói cũ của bạn.

Xác nhận rằng bạn có thể chuyển sang gói bạn muốn

Trước khi tìm cách chuyển gói đăng ký, bạn có thể muốn đảm bảo trước rằng trình hướng dẫn Chuyển gói có hỗ trợ việc chuyển từ gói mà bạn hiện đang có sang gói mà bạn muốn. Bài viết Các gói doanh nghiệp bạn có thể chuyển sang trong Office 365 sẽ liệt kê những gói mà bạn có thể chuyển đổi bằng trình hướng dẫn Chuyển gói. Trình hướng dẫn Chuyển gói chỉ hiển thị cho bạn thấy những gói mà bạn có thể chuyển tới dựa trên gói hiện tại của bạn.

Trình hướng dẫn Chuyển gói không hỗ trợ những tình huống sau:

 • Việc chuyển sang một gói rẻ tiền hơn không được hỗ trợ từ trình hướng dẫn Chuyển gói bởi vì những gói rẻ tiền hơn thường có ít dịch vụ hơn. Nếu bạn cần chuyển sang một gói rẻ tiền hơn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

 • Không hỗ trợ việc chuyển từ những thuê bao của Home, chẳng hạn như Office 365 Home, Office 365 Personal, và Office 365 University sang một gói thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp

Kế hoạch về thời gian ngừng hoạt động với mục đích quản trị

Người dùng sẽ không gặp phải bất kỳ gián đoạn dịch vụ nào trong lúc đang thực hiện việc chuyển gói. Họ sẽ tiếp tục có đầy đủ quyền truy nhập vào thuê bao mà từ đó họ đang chuyển đi cho đến khi trình hướng dẫn Chuyển gói hoàn tất, lúc đó họ sẽ có quyền truy nhập vào gói mới.

Người quản trị không thể sử dụng trung tâm quản trị Office 365 trong lúc đang chuyển gói. Tùy thuộc vào số lượng người dùng bạn có, quá trình chuyển đổi có thể mất vài phút đến vài giờ. Do đó, hãy lên kế hoạch chuyển gói trong khoảng thời gian mà bạn không cần thực hiện cập nhật gì bằng trung tâm quản trị Office 365.

Kiểm tra tín dụng khi chuyển đổi các gói đăng ký Office 365

Nếu cần thực hiện kiểm tra tín dụng, việc chuyển gói đăng ký có thể mất tối đa hai tuần. Kiểm tra tín dụng có thể được yêu cầu nếu bạn đã chọn thanh toán bằng hóa đơn hoặc việc mua hàng của bạn đã đạt đến mức chi phí nhất định. Nếu điều này xảy ra, người quản trị sẽ không thể truy nhập vào trung tâm quản trị Office 365 cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra tín dụng. Tuy nhiên, người dùng sẽ có quyền truy nhập đầy đủ vào gói mà bạn đang chuyển đổi từ đó.

Người dùng, giấy phép, hóa đơn và tên miền riêng

Để hiểu được việc xử lý giấy phép và người dùng trong quá trình chuyển đổi, ảnh hưởng của quá trình chuyển gói đối với việc thanh toán của bạn, và cách xử lý tên miền riêng, hãy xem Việc chuyển các gói Office 365 sẽ làm những gì đối với dịch vụ và thanh toán của tôi.

Chuyển các gói Office 365 bằng trình hướng dẫn Chuyển gói

Phần này cho bạn biết cách sử dụng trình hướng dẫn Chuyển gói để chuyển gói.

Việc chuyển sang một gói rẻ tiền hơn không được hỗ trợ từ trình hướng dẫn Chuyển gói bởi vì những gói rẻ tiền hơn thường có ít dịch vụ hơn. Nếu bạn cần chuyển sang một gói rẻ tiền hơn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Mẹo   Không hỗ trợ việc chuyển từ các thuê bao Home, chẳng hạn như Office 365 Home, Office 365 Personal, và Office 365 University sang các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Làm thế nào để thay đổi gói Office 365 của bạn bằng trình hướng dẫn Chuyển gói
 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với thuê bao Office 365 Business Premium, hãy bấm vào nối kết Xem và sửa thuê bao… bên dưới thanh toán.

   Xem và sửa thuê bao, nối kết thay đổi số lượng giấy phép...
  • Đối với tất cả những thuê bao khác cho kinh doanh và doanh nghiệp, hãy chọn Thanh toán > Thuê bao.

   Nối kết đến trang Thuê bao trong Office 365 Business Premium.
 4. Trên trang Thuê bao, hãy chọn gói mà từ đó bạn muốn chuyển đi, sau đó bên dưới Hành động, bấm Chuyển gói.

  Nối kết chuyển gói được dùng để thay đổi gói Office 365.

  Ghi chú   Nếu bạn không nhìn thấy nối kết Chuyển gói thì gói của bạn không thể chuyển được bằng trình hướng dẫn Chuyển gói. Thay vào đó, bạn sẽ thấy Không có chuyển gói. Có nhiều yếu tố có thể ngăn cản việc chuyển gói của bạn. Ví dụ, không thể chuyển đổi các gói trả trước bằng khóa sản phẩm. Để tìm hiểu lý do tại sao bạn không thể chuyển gói bằng trình hướng dẫn, hãy di chuột qua bong bóng thông tin hoặc bấm nối kết tìm hiểu thêm.

  Thông báo Không thể chuyển gói kèm nối kết tìm hiểu thêm. Khi bạn nhìn thấy điều này nghĩa là bạn không thể thay đổi thuê bao Office 365.
 5. Trên trang Chọn gói mới, hãy chọn gói mà bạn muốn chuyển sang và sau đó thực hiện như sau:

  1. Xem lại tổng phụ của phần mua hàng.

  2. Bấm vào nối kết thông tin then chốt để tìm hiểu xem việc chuyển gói ảnh hưởng tới các dịch vụ và thanh toán của bạn như thế nào.

  3. Chọn hộp kiểm.

  4. Sau khi đã xem xét đơn hàng của bạn, bấm Tiếp.

  Trang Xem lại tổng phụ của bạn.
 6. Trên trang Xem lại đơn hàng của bạn, hãy xác nhận rằng mọi thứ đều chính xác.

  Mẹo   Nếu bạn muốn thêm giấy phép bổ sung, hãy bấm nối kết Sửa trên Xem lại đơn hàng của bạn để thêm giấy phép bổ sung của người dùng, rồi bấm Cập nhật giỏ hàng.

  Xem lại và chấp nhận các điều khoản trên trang đơn hàng của bạn.

  Ghi chú   Bạn không thể loại bỏ giấy phép như là một phần của việc chuyển gói. Tuy nhiên, bạn có thể giảm số lượng giấy phép trước hoặc sau khi bạn chuyển gói. Hãy xem Loại bỏ giấy phép khỏi thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn để tìm hiểu thêm thông tin.

 7. Bấm Tiếp.

 8. Nếu trang thỏa thuận pháp lý xuất hiện, hãy hoàn thành các mục trên trang này rồi bấm Tiếp.

 9. Trên trang thanh toán, hãy làm như sau:

  1. Hãy chọn tần suất thanh toán bạn muốn.

  2. Chọn loại thanh toán.

   Ghi chú   Việc chọn tùy chọn thanh toán hóa đơn có thể làm trì hoãn việc xử lý chuyển gói đến tối đa hai tuần nếu có yêu cầu kiểm tra tín dụng.

  3. Nếu sử dụng thẻ tín dụng mới, hãy điền vào phần Thông tin Thanh toán.

  4. Khi bạn đã làm xong hết, ở dưới cùng của trang, hãy bấm Đặt đơn hàng.

 10. Trên trang đơn hàng đã hoàn tất, bạn có thể bấm Trạng thái để hiện tiến độ đơn hàng của bạn.

  Khi trang chuyển gói: trạng thái xuất hiện; quy trình chuyển gói bắt đầu và bạn sẽ thấy trang này cho đến khi gói của bạn đã được chuyển. Bạn có thể đóng trang này và quay trở lại mà không làm gián đoạn quy trình chuyển gói.

  Trang trạng thái chuyển gói.

  Ghi chú  Việc chuyển gói thường tốn chưa đến mười phút nếu không gặp lỗi hay sự cố. Phần gán lại giấy phép trong quy trình sẽ tốn chưa đến một phút. Dấu kiểm sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi giai đoạn trong số bốn giai đoạn khi hoàn tất những giai đoạn này.

  Nếu trình hướng dẫn bị kẹt ở giai đoạn 3 (gán lại giấy phép người dùng) nhiều hơn một giờ, hãy xem phần Các vấn đề trong việc gán lại giấy phép khi bạn chuyển gói trong Office 365 để biết cách giải quyết sự cố. Nếu điều đó không giải quyết được vấn đề này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 11. Khi trình hướng dẫn hoàn tất, hãy bấm OK ở phía dưới cùng trang Chuyển gói: trạng thái để trở lại trang chính.

  Ghi chú   Ban đầu trang chính có thể hiện ra trống rỗng ngoại trừ nút Menu sau khi các gói bạn chuyển đã được chuyển đi. Bạn có thể bấm vào nút Menu rồi bấm biểu tượng Người quản trị để trở về trung tâm quản trị Office 365.

  Menu bắt đầu của Office 365

  Lần đầu tiên bạn trở lại trung tâm quản trị Office 365 sau khi chuyển gói, bạn có thể thấy thông báo như thế này.

  Hộp thoại Chuyển gói hoàn tất. Bạn sẽ thấy thông báo này cho đến khi kết thúc quá trình chuyển thuê bao Office 365.

Cập nhật bản cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac sau khi đã chuyển các gói Office 365

Nếu bạn đã cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac như một phần trong thuê bao Office 365 của mình, và bạn quyết định chuyển sang gói Office 365 khác, thì thuê bao Office hiện tại của bạn có thể hết hạn. Để kích hoạt lại Office, bạn phải cập nhật bản cài đặt Office của mình nếu bạn chuyển giữa những phiên bản sau của Office 365:

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Business

 • Office 365 ProPlus

Nếu bạn không cập nhật bản cài đặt Office của mình, bạn có thể thấy thông báo lỗi sau đây:

 • Thuê bao của bạn đã hết hạn

 • Sản phẩm chưa được cấp phép

 • Sản phẩm đã bị hủy kích hoạt

 • Sản phẩm mà chúng tôi đã tìm thấy trong tài khoản của bạn không thể được sử dụng để kích hoạt <tên sản phẩm>

Nếu đã cài đặt Office trên PC, bạn cần phải cài đặt phiên bản mới của Office. Nếu đã cài đặt Office trên máy Mac, bạn cần phải kích hoạt lại bản cài đặt của mình.

Cài đặt phiên bản mới của Office trên PC của bạn sau khi đã chuyển các gói Office 365

Khi thay đổi gói, trước tiên bạn phải cài đặt phiên bản mới của Office, và sau đó dỡ cài đặt phiên bản hiện tại của mình. Phương pháp này nhanh hơn việc dỡ cài đặt Office rồi cài đặt lại Office.

  Tùy vào phiên bản mới nào của Office mà bạn được cài đặt, một số ứng dụng, chẳng hạn như Lync và Access, có thể không được bao gồm vào. Để biết thêm thông tin về những tính năng sẵn dùng xuyên suốt các gói Office 365, hãy xem Mô tả Dịch vụ Ứng dụng Office.

 1. Cài đặt phiên bản mới của Office trên PC của bạn. Hãy xem các bước trong Cài đặt Office bằng Office 365 dành cho doanh nghiệp.

 2. Hãy dỡ cài đặt phiên bản của Office mà bạn hiện có trên máy tính của mình.

  1. Chuyển tới Panel Điều khiển > Chương trình và Tính năng.

  2. Dùng cột Đã cài đặt Trên để xác định phiên bản cũ hơn của Office. Bấm chuột phải vào phiên bản cũ hơn của Office, rồi bấm Dỡ cài đặt.

  Dùng Cài đặt trên cột để quyết định phiên bản nào của Office cần dỡ cài đặt

    Không dùng công cụ Sửa lỗi như hướng dẫn trong KB2739501 để dỡ cài đặt Office. Công cụ Sửa lỗi sẽ dỡ cài đặt cả hai phiên bản của Office.

Kích hoạt lại Office trên máy Mac sau khi bạn chuyển gói Office 365

Trong vòng 24 đến 48 giờ kể từ khi bạn chuyển gói, thuê bao của bạn đối với Office sẽ bị hủy kích hoạt, và lần sau khi bạn mở một ứng dụng Office, màn hình Sản phẩm đã hủy kích hoạt xuất hiện.

Kích hoạt lại cài đặt Office của bạn, hãy chọn Đăng nhập vào Thuê bao Office 365 hiện có, và sau đó đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Trong cửa sổ Sản phẩm đã hủy kích hoạt, chọn Đăng nhập vào thuê bao Office 365 hiện có

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Thông tin thanh toán trong Office 365 cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ