Chuyển sang thuê bao hoặc gói Office 365 khác

Bạn có thể chuyển từ gói Office 365 hiện tại của bạn sang thuê bao Office 365 khác. Cách dễ nhất để thực hiện việc này bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn chuyển gói. Để chuyển từ một thuê bao dùng thử sang một thuê bao trả tiền, trước tiên hãy mua gói bạn đang dùng thử, sau đó chuyển sang gói đăng ký. Bạn cũng có thể Thêm giấy phép khi chuyển gói.

Quan trọng    Khi chuyển đổi các thuê bao Office 365, bạn cũng có thể cần thay đổi các phiên bản của Office đã cài đặt trước đây. Để biết thêm thông tin, hãy xemChuyển đổi các phiên bản Office nếu bạn thay đổi các gói Office 365.

Để có thông tin tổng quan về các tính năng được bao gồm trong các gói khác nhau, kể cả giá cả, hãy xem phần mô tả sản phẩm. Để biết thông tin đặc tả kỹ thuật, hãy xem so sánh dịch vụ Office 365. Nếu bạn cần hủy thuê bao của mình, hãy xem Hủy thuê bao của tôi.

Chuyển các gói bằng cách dùng trình hướng dẫn Chuyển gói

Không phải gói nào cũng có thể chuyển được bằng trình hướng dẫn. Để biết liệu có thể chuyển gói của bạn bằng trình hướng dẫn không, hãy xem danh sách "Các gói đủ điều kiện cho Trình hướng dẫn chuyển gói" trong Tại sao tôi không thể chuyển đổi các gói. Cũng lưu ý rằng bạn không thể dùng trình hướng dẫn chuyển gói nếu thuê bao của bạn có hơn 300 người dùng. Để truy nhập trình hướng dẫn chuyển gói, bạn phải là người quản trị toàn cục (đối với Office 365 Enterprise, Office 365 Business Premium, Office 365 Business Essentials, và Office 365 Midsize Business) hoặc người quản trị (đối với Office 365 Small Business).

Tìm hiểu cách sử dụng trình hướng dẫn Chuyển gói trong video này hoặc các bước tiếp theo.

 1. Chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra trong quá trình này bằng cách xem lại Việc chuyển đổi các gói Office 365 ảnh hưởng gì đến dịch vụ và thanh toán của tôi.

 2. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 3. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 4. Hãy chọn Thanh toán > Thuê bao (hoặc Quản lý và mua thuê bao).

 5. Trên trang Thuê bao hãy chọn gói bạn muốn chuyển, sau đó, trong Hành động, bấm Chuyển gói.

  Ghi chú    Nếu bạn không nhìn thấy nối kết Chuyển gói, không thể chuyển thuê bao của bạn bằng trình hướng dẫn Chuyển gói. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tại sao tôi không thể chuyển đổi các gói.

 6. Trên trang Chọn gói mới, chọn một gói rồi bấm Tiếp.

 7. Thực hiện theo các bước trong trình hướng dẫn Quy trình thanh toán. Bạn có thể thêm giấy phép trên trang Xem lại bằng cách bấm vào nối kết Sửa bên cạnh thuê bao mới của bạn, hoặc thay đổi phương thức hoặc tần suất thanh toán trên trang Thanh toán.

 8. Trên trang Đơn hàng đã hoàn thành hãy bấm Tình trạng để hoàn thành đơn hàng của bạn.
  Khi trang Chuyển gói: tình trạng xuất hiện; quá trình chuyển gói bắt đầu và bạn sẽ thấy trang này cho đến khi thuê bao của bạn đã được chuyển. Bạn có thể đóng trang Chuyển gói: tình trạng và quay lại sau mà không làm gián đoạn quá trình chuyển gói.

Ghi chú   Chuyển gói thông thường sẽ thực hiện xong dưới 10 phút nếu không có lỗi hoặc các vấn đề phát sinh. Phần gán lại giấy phép trong quy trình sẽ mất chưa đến một phút. Nếu bạn vẫn thấy trang Chuyển gói: tình trạng sau một giờ, hãy Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp. Có thể có sự cố với việc chuyển gói của bạn.

Thêm giấy phép khi chuyển gói

Khi bạn chuyển gói bằng trình hướng dẫn Chuyển gói, bạn có thể thêm giấy phép vào thuê bao của bạn. Bạn không thể loại bỏ giấy phép như là một phần của việc chuyển gói. Nếu muốn giảm giấy phép, bạn nên Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Để thêm giấy phép trong khi chuyển gói

 1. Bấm Chuyển gói > Chọn gói mới > Tiếp.

 2. Trong trình hướng dẫn Thanh toán, trên trang Chuẩn bị, hãy bấm Tiếp.

 3. Trên trang Xem lại, bấm vào Sửa.

  Hình ảnh trang Xem lại đơn hàng của bạn với nối kết Sửa được tô sáng

 4. Thay đổi số lượng giấy phép người dùng thành tổng số bạn muốn có trong thuê bao của mình, rồi bấm Cập nhật giỏ hàng.

Kiểm tra thẻ tín dụng và chuyển gói

Nếu thẻ tín dụng của bạn cần được kiểm tra, việc chuyển thuê bao có thể mất tới hai tuần. Nếu thẻ tín dụng của tổ chức của bạn cần được kiểm tra trước khi thanh toán của bạn hoàn tất – ví dụ, bạn đã chọn phương thức thanh toán hóa đơn với kiểm tra thẻ tín dụng hoặc bạn đã đạt đến mức chi phí nhất định – bạn không thể thêm thuê bao mới trong khi đang tiến hành kiểm tra thẻ tín dụng. Trên trang Thanh toán > Thuê bao, gói hiện có sẽ hiển thị Không có tùy chọn trong cột Tùy chọn Gói. Việc kiểm tra thẻ tín dụng có thể mất hai tuần để hoàn tất. Trong thời gian này, bạn có thể truy cập phần dịch vụ còn lại như bình thường trong thuê bao hiện tại của bạn. Sau khi thẻ tín dụng của bạn được chấp thuận, quá trình chuyển gói của bạn sẽ bắt đầu và người quản trị sẽ thấy trang Chuyển gói: tình trạng khi họ đăng nhập vào Office 365.

Vẫn cần trợ giúp?

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ