Chuyện gì xảy ra với Hỗ trợ Tiếng Anh?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không may là vì ít người sử dụng, tính năng và dịch vụ Hỗ trợ Tiếng Anh đã bị tắt và không còn sẵn dùng.

Tôi sẽ nhìn thấy gì khi dịch vụ hiện đã bị tắt?

Nếu trước đó bạn đã sử dụng dịch vụ này và đang tìm cách sử dụng lại, thì ngăn tác vụ Nghiên cứu sẽ hiển thị "Không thể tìm kiếm dịch vụ này vì bạn không kết nối Internet. Vui lòng kết nối và thử lại." ngay cả khi bạn đã kết nối Internet.

Nếu bạn chưa sử dụng dịch vụ này trước đây, thì dịch vụ Hỗ trợ Tiếng Anh sẽ không được liệt kê như dịch vụ sẵn có để thêm vào từ Tùy chọn Nghiên cứu trong ngăn tác vụ Nghiên cứu.

Hãy loại bỏ dịch vụ này nếu trước đây bạn đã dùng nó

Nếu trước đây bạn đã sử dụng dịch vụ Hỗ trợ Tiếng Anh, thì bạn vẫn sẽ nhìn thấy nó. Nhưng khi bạn tìm cách sử dụng dịch vụ, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi trong ngăn tác vụ Nghiên cứu. Dưới đây là cách bạn có thể loại bỏ dịch vụ.

  1. Bấm Xem lại > Nghiên cứu để mở ngăn tác vụ Nghiên cứu.

  2. Trong ngăn tác vụ Nghiên cứu, hãy bấm Tùy chọn Nghiên cứu.

    Ngăn tác vụ Nghiên cứu với các tùy chọn Nghiên cứu được chọn

  3. Bấm Hỗ trợ Tiếng Anh để bỏ chọn dịch vụ và bấm OK.

    Các tùy chọn Nghiên cứu với Hỗ trợ tiếng Anh được chọn

  4. Bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ dịch vụ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×