Chuyển tiếp email từ Office 365 với tài khoản email khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thật dễ dàng để thiết lập chuyển tiếp để email được gửi đến tài khoản của bạn Office 365 tự động chuyển đến một tài khoản email khác, chẳng hạn như tài khoản Gmail của bạn.

  1. Đăng nhập vào Office 365 tại www.office.com/signin.

  2. Ở phía trên cùng của trang, chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > thư.

    Chọn thư.

  3. Chọn chuyển tiếp. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, nó không sẵn dùng cho tài khoản của bạn.

    Chọn chuyển tiếp.

  4. Bạn có thể chuyển tiếp email sang một tài khoản khác.

Tôi cần biết thêm những gì?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×