Chuyển tiếp cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có hai cách để chuyển tiếp cuộc họp, tùy thuộc vào việc cuộc họp trên lịch của bạn hoặc trong email của bạn.

Chuyển tiếp cuộc họp trên lịch của bạn

Để chuyển tiếp một cuộc họp chuỗi trên lịch của bạn lặp lại:

 1. Trong lịch, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Trong hộp thoại Mở mục lặp lại , bấm chỉ cuộc hẹn này để chuyển tiếp cuộc họp chỉ duy nhất trong chuỗi, hoặc bấm toàn bộ chuỗi để chuyển tiếp toàn bộ chuỗi.

 3. Trên tab Sự kiện cuộc họp hoặc Chuỗi cuộc họp , trong nhóm hành động , bấm chuyển tiếp > chuyển tiếp.

  Nút Chuyển tiếp

 4. Trong hộp đến , nhập địa chỉ email hoặc địa chỉ của người mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc họp để, sau đó bấm gửi.

Để chuyển tiếp một phi-cuộc họp lặp lại mà nằm trên lịch của bạn:

 1. Trong lịch, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Trên tab cuộc họp , trong nhóm hành động , bấm chuyển tiếp > chuyển tiếp.

  Nút Chuyển tiếp

 3. Trong hộp đến , nhập địa chỉ email hoặc địa chỉ của người mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc họp để và sau đó bấm gửi.

Chuyển tiếp yêu cầu họp trong email của bạn

 1. Trong thư, bấm đúp vào cuộc họp để mở nó.

 2. Trên tab cuộc họp hoặc Chuỗi cuộc họp , trong nhóm hành động , bấm chuyển tiếp > chuyển tiếp.

  Nút Chuyển tiếp

 3. Trong hộp đến , nhập địa chỉ email hoặc địa chỉ của người mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc họp để, sau đó bấm gửi.

Cách thực hành tốt nhất để chuyển tiếp yêu cầu cuộc họp

Khi bạn dùng Outlook để chuyển tiếp cuộc họp cho người nào đó mà đã không ban đầu được mời đến cuộc họp, Outlook sẽ gửi một thông báo chuyển tiếp cuộc họp cho tổ chức cuộc họp.

Khi yêu cầu họp được chuyển tiếp đến một người dự mới, tổ chức cuộc họp sẽ nhận được một thông báo họp và người dự mới được thêm vào cuộc họp của người tổ chức. Cách thực hiện điều này, Tuy nhiên, không cảnh báo người dự hiện có của người dự đã thêm.

Nếu vì lý do bất kỳ tổ chức cuộc họp không nhận được thông báo chuyển tiếp cuộc họp, người dự cuộc họp sẽ không được thêm của người tổ chức cuộc họp.

Để chuyển tiếp yêu cầu họp mà không thông báo cho người tổ chức cuộc họp

 • Kéo yêu cầu cuộc họp khỏi lịch của bạn vào nhãn thư phía dưới bên trái của Outlook. Mở một email với thông tin về cuộc họp mà bạn có thể gửi ra.

  Kéo một yêu cầu họp đến biểu tượng Thư để tạo thông điệp email

  Lưu ý: Email không thêm nhaän các cuộc họp và chỉ chứa thông tin cuộc họp chẳng hạn như ngày, thời gian, chủ đề và chương trình họp.

Để thông báo cho người dự hiện có của người dự được thêm vào một cuộc họp

 • Nếu hiện có người dự cần biết rằng người dự khác đã được thêm vào cuộc họp, sau đó người tổ chức phải mở cuộc họp trong lịch và gửi Cập Nhật cuộc họp cho tất cả người dự.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×