Chuyển tiếp Biến đổi: Mẹo và Thủ thuật

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

bằng Lauren Janas, PowerPoint ch

PowerPoint 2016 có biến để giúp bạn đưa trơn hoạt hình, chuyển tiếp và chuyển động của đối tượng trên trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để tìm hiểu thông tin cơ bản về việc áp dụng chuyển tiếp Biến đổi, đảm bảo đọc mục Sử dụng chuyển tiếp Biến đổi trong PowerPoint 2016.

Tính năng này chỉ khả dụng với những người đăng ký Office 365. Nếu bạn có đăng ký Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Sử dụng Biến đổi để tạo các loại hiệu ứng và hoạt hình sau:

 1. Tạo một trang chiếu với đối tượng được đặt ở trạng thái bắt đầu.

 2. Nhân đôi trang chiếu hoặc sao chép và dán đối tượng bạn muốn di chuyển hoặc nhấn mạnh trên trang chiếu kế tiếp.

  Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để tạo Hoạt hình đường di chuyển, hãy di chuyển đối tượng trên trang chiếu thứ hai tới vị trí đích mà bạn muốn kết thúc ở đó.

  • Đối với Hoạt hình xoay, hãy chọn đối tượng và sử dụng núm Xoay để đưa đối tượng trên trang chiếu thứ hai tới nơi bạn muốn thấy đối tượng xoay trong chuyển tiếp Biến đổi.

  • Để tạo Hoạt hình thu phóng, hãy đổi kích cỡ cho đối tượng trên trang chiếu thứ hai nhằm giúp cho đối tượng phóng to hoặc thu nhỏ vào vị trí.

  • Đối với Hoạt hình lật, hãy chọn đối tượng trên trang chiếu thứ hai, rồi đi đến Trang chủ > Sắp xếp > Xoay > Lật theo chiều ngang hoặc Lật theo chiều dọc.

   Hiển thị tùy chọn Sắp xếp > Xoay > Lật trong PowerPoint.

  • Nếu bạn thay đổi màu hoặc định dạngthì thuộc tính của đối tượng trên trang chiếu thứ hai, Biến đổi sẽ tạo hiệu ứng hoạt hình cho các thay đổi định dạng theo cách liền mạch và mượt mà khi bạn chuyển tiếp giữa trang chiếu đầu tiên và thứ hai.

 3. Chọn trang chiếu thứ hai trong ngăn hình thu nhỏ, rồi đi đến Chuyển tiếp > Biến đổi để áp dụng chuyển tiếp Biến đổi, rồi bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp đó hoạt động.

Bạn có thể sử dụng kết hợp bất kỳ hiệu ứng nào trong những hiệu ứng này—bạn có thể di chuyển, đổi kích cỡ, xoay và thay đổi màu cùng một lúc cho đối tượng. Bạn chỉ cần thiết lập trạng thái bắt đầu và kết thúc trên trang chiếu đầu tiên và trang chiếu thứ hai, áp dụng chuyển tiếp Biến đổi cho trang chiếu thứ hai kèm theo trạng thái kết thúc, rồi Biến đổi sẽ thực hiện các việc còn lại.

 1. Tạo một trang chiếu với đối tượng được đặt ở trạng thái bắt đầu.

 2. Nhân đôi trang chiếu hoặc sao chép và dán đối tượng bạn muốn di chuyển hoặc nhấn mạnh trên trang chiếu kế tiếp.

  Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Hoạt hình mở mờ dần: Thêm một đối tượng mới cho trang chiếu thứ hai sau khi nhân đôi trang chiếu.

  • Hoạt hình kết mờ dần: Xóa đối tượng trên trang chiếu thứ hai nhằm giúp đối tượng biến mất trong khi chuyển tiếp.

  • Hoạt hình bay vào: Đưa đối tượng ra khỏi trang chiếu đầu tiên (theo hướng bạn muốn đối tượng bay vào từ đó). Bạn có thể cần thu nhỏ để nhường chỗ cho việc kéo đối tượng của bạn ra khỏi trang chiếu.

  • Hoạt hình bay ra: Đưa đối tượng ra hoàn toàn khỏi trang chiếu thứ hai (theo hướng bạn muốn đối tượng bay ra từ đó). Bạn có thể cần thu nhỏ để nhường chỗ cho việc kéo đối tượng của bạn ra khỏi trang chiếu.

 3. Chọn trang chiếu thứ hai trong ngăn hình thu nhỏ, rồi đi đến Chuyển tiếp > Biến đổi để áp dụng chuyển tiếp Biến đổi, rồi bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp đó hoạt động.

 1. Tạo trang chiếu kèm theo những từ ngữ bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình được đặt ở trạng thái bắt đầu của chúng.

 2. Nhân đôi trang chiếu hoặc sao chép và dán các từ ngữ mà bạn muốn di chuyển hoặc nhấn mạnh ở trang chiếu kế tiếp.

 3. Di chuyển từ ngữ đến trạng thái mà bạn muốn chúng dừng lại ở đó—hoặc thay đổi bất cứ thứ gì, như kiểu phông, kích cỡ hoặc màu chữ—trên trang chiếu thứ hai, rồi áp dụng chuyển tiếp Biến đổi.

  Trên tab Chuyển tiếp, hãy đặt Tùy chọn Hiệu ứng thành Từ ngữ. Tùy thuộc vào hiệu ứng bạn muốn có được, bạn có thể nhấn mạnh vào việc thêm, loại bỏ, chuyển động hoặc giao diện của từ ngữ từ trang chiếu này tới trang chiếu kế tiếp. Bấm vào Xem trước để xem hiệu ứng đó hoạt động.

  Hiển thị menu Tùy chọn Hiệu ứng cho Chuyển tiếp Biến đổi kèm theo Từ ngữ được chọn.

Biến đổi có thể sắp xếp lại các ký tự riêng trên trang chiếu để tạo hiệu ứng đảo chữ trong một từ hoặc cụm từ.

 1. Tạo trang chiếu với các ký tự bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình được đặt ở trạng thái bắt đầu của chúng.

 2. Nhân đôi trang chiếu hoặc sao chép và dán các ký tự mà bạn muốn di chuyển hoặc nhấn mạnh ở trang chiếu kế tiếp.

 3. Di chuyển các ký tự đến trạng thái mà bạn muốn chúng dừng lại ở trang chiếu thứ hai, rồi áp dụng chuyển tiếp Biến đổi.

  Trên tab Chuyển tiếp, đặt Tùy chọn Hiệu ứng thành Ký tự, rồi bấm vào Xem trước để xem chúng hoạt động.

  Hiển thị menu Tùy chọn Hiệu ứng cho Chuyển tiếp Biến đổi kèm theo Ký tự được chọn.

Nếu bạn có một hình ảnh bao gồm toàn bộ nền trang chiếu của mình, bạn có thể tạo hiệu ứng thu phóng bằng cách phóng to hình ảnh đó hơn bức vẽ trang chiếu.

 1. Tạo trang chiếu với ảnh bạn muốn phóng to tại chỗ dưới dạng nền.

 2. Nhân đôi trang chiếu hoặc sao chép và dán ảnh trên trang chiếu kế tiếp.

 3. Kéo các góc của ảnh để ảnh mở rộng ra ngoài bức vẽ trang chiếu, đủ rộng theo ý bạn muốn tạo hiệu ứng thu phóng mong muốn.

 4. Chọn trang chiếu thứ hai trong ngăn hình thu nhỏ, rồi đi đến Chuyển tiếp > Biến đổi để áp dụng chuyển tiếp Biến đổi, rồi bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp đó hoạt động.

Để tạo hiệu ứng cuộn, hãy sử dụng một hình ảnh dọc (như ảnh chụp màn hình trang web) cao hơn trang chiếu khổ ngang thông thường và hiển thị phần trên cùng của hình ảnh. Sau đó, trên trang chiếu thứ hai, hãy di chuyển hình ảnh lên để phần mà bạn muốn tô sáng sẽ nằm ở giữa trang chiếu. Áp dụng Biến đổi cho trang chiếu thứ hai, rồi xem trang chiếu xuất hiện để cuộn tới phần liên quan của hình ảnh.

Bạn còn có thể áp dụng Biến đổi để đưa chuyển động vào phần xén hình ảnh nhằm dễ dàng nhấn mạnh một phần hình ảnh.

 1. Tạo trang chiếu kèm theo đối tượng và thêm hiệu ứng xoay 3-D ban đầu bằng cách đi đến Công cụ Vẽ > Hiệu ứng Hình > xoay 3D.

  Hiển thị tùy chọn xoay 3-D trong menu Hiệu ứng Hình của PowerPoint 2016.

 2. Nhân đôi trang chiếu, rồi đi đến Công cụ Vẽ > Hiệu ứng Hình > Xoay 3-D một lần nữa để tạo trạng thái kết thúc hiệu ứng xoay 3-D.

 3. Chọn trang chiếu thứ hai trong ngăn hình thu nhỏ, rồi đi đến Chuyển tiếp > Biến đổi để áp dụng chuyển tiếp Biến đổi, rồi bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp đó hoạt động. Bạn sẽ thấy đối tượng tạo hiệu ứng hoạt hình ở hiệu ứng 3D từ vị trí đầu cho tới vị trí cuối.

Theo mặc định, Biến đổi không tự động tạo hiệu ứng hoạt hình cho các hình khác nhau thành một hình khác. Tuy nhiên, bạn có thể tạo hiệu ứng này bằng cách sử dụng công cụ định lại hình xuất hiện trên các hình PowerPoint nhất định, như hình chữ nhật bo tròn. Công cụ định lại hình là các núm điều khiển màu vàng xuất hiện trên chu vi của hình. Khi được chọn, bạn có thể kéo chúng ra xung quanh để thay đổi vẻ ngoài cho hình. Trong ví dụ dưới đây, một hình chữ nhật bo tròn được biến đổi thành một hình tròn bằng cách sử dụng công cụ định lại hình. Bạn chỉ cần đặt các trang chiếu ở trạng thái bắt đầu và ở trạng thái kết thúc, rồi áp dụng chuyển tiếp Biến đổi cho trang chiếu ở trạng thái kết thúc.

Sử dụng công cụ định lại hình để thay đổi hình

Nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn các hình, bạn có thể chỉnh sửa các điểm của hình để Biến đổi hình đó thành một hình khác.

 1. Tạo trang chiếu với một hình ở trạng thái bắt đầu.

 2. Nhân đôi trang chiếu hoặc sao chép và dán hình bạn muốn thay đổi ở trang chiếu kế tiếp.

 3. Trên trang chiếu thứ hai, chỉnh sửa các điểm của hình trên tab Công cụ Vẽ bằng cách đi đến Chỉnh sửa Hình > Chỉnh sửa Điểm.

  Hiển thị tùy chọn Chỉnh sửa Điểm ở menu Chỉnh sửa hình trong tab Công cụ Vẽ ở PowerPoint.

  Di chuyển các điểm ra xung quanh cho tới khi bạn có được hình cuối cùng mà mình muốn. Để có được kết quả tốt nhất, hãy duy trì tổng số điểm trên cả hai trang chiếu bằng nhau.

 4. Chọn trang chiếu thứ hai trong ngăn hình thu nhỏ, rồi đi đến Chuyển tiếp > Biến đổi để áp dụng chuyển tiếp Biến đổi, rồi bấm vào Xem trước để xem chuyển tiếp đó hoạt động.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×