Chuyển từ thiết kế mẫu biểu mẫu để điền vào biểu mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office InfoPath có hai chế độ riêng biệt được thiết kế cho hai nhiệm vụ riêng biệt — thiết kế mẫu biểu mẫu và điền vào biểu mẫu dựa trên những mẫu biểu mẫu. Khi bạn đang trong chế độ thiết kế, chế độ mà bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu, tiền tố (thiết kế) sẽ xuất hiện trong thanh tiêu đề InfoPath. Tiền tố này sẽ biến mất khi bạn mở biểu mẫu mà bạn muốn điền. Để chuyển từ thiết kế mẫu biểu mẫu để điền vào biểu mẫu, hãy làm như sau:

  1. Trên menu tệp , bấm Tô xuất một biểu mẫu.

  2. Trong hộp thoại Bắt đầu , bên dưới mở biểu mẫu, bấm Trên máy tính của tôi.

  3. Trong hộp thoại mở , hãy duyệt đến biểu mẫu mà bạn muốn để điền, và sau đó bấm mở.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×