Chuyển từ làm việc ngoại tuyến sang trực tuyến

Chuyển từ làm việc ngoại tuyến sang trực tuyến

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Outlook, bạn có khả năng linh hoạt để đặt Outlook làm việc trực tuyến hoặc ngoại tuyến với máy chủ thư của bạn.

Làm thế nào để bạn biết khi bạn đang làm việc ngoại tuyến hoặc trực tuyến trong Outlook? Không có gợi ý trực quan, bắt đầu với thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ Outlook của bạn. Nếu một trong hai chỉ báo trạng thái sau đây được hiển thị, nó có nghĩa là Outlook không được kết nối với máy chủ thư của bạn.

Trạng thái làm việc ngoại tuyến hoặc Trạng thái ngưng kết nối

Bạn không thể gửi hay nhận email cho đến khi bạn kết nối lại.

Trạng thái: Làm việc ngoại tuyến

Làm việc ngoại tuyến thường là lựa chọn. Trả về một chế độ làm việc trực tuyến là một quá trình đơn giản.

 • Trong Outlook, trên tab Gửi/nhận , chọn Làm việc ngoại tuyến để kết nối lại.

  Tùy chọn làm việc ngoại tuyến trên tab Gửi Nhận

Lưu ý: 

 • Nếu nền nút làm việc ngoại tuyến được tô màu (như minh họa trong ảnh ở trên), bạn không kết nối. Nhưng nếu nền rõ ràng, bạn kết nối.

 • Nếu bạn không thấy nút làm việc ngoại tuyến và tài khoản email của bạn là tài khoản Microsoft Exchange Server hoặc tài khoản Office 365, Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange có thể bị tắt. Làm theo các bước trong bật chế độ đệm ẩn Exchange để thay đổi thiết đặt đó. Hoặc liên hệ với người quản lý máy chủ Exchange cho tổ chức của bạn.
  Chúng tôi khuyên bạn nên luôn bật chế độ đệm ẩn Exchange với tài khoản Office 365.

Trạng thái: bị ngắt kết nối

Có thể khác nhau lý do tại sao bạn đang bị ngắt kết nối từ Outlook. Điều gì sau là chỉ với một vài ví dụ về một số lý do có thể xảy ra.

 • Nếu kết nối Internet của bạn đang hoạt động, thì có thể có vấn đề với máy chủ thư.

 • Nếu bạn có thể đăng nhập vào email của bạn từ một trang web — ví dụ, http://outlook.com — kiểm tra xem liệu bạn có thể nhận và gửi email như vậy. Nếu email không hoạt động trên trang web, hãy gọi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để được trợ giúp.

 • Nếu bạn có thể gửi và nhận thư trên trang web, sau đó máy chủ thư của bạn không sao. Nhưng máy tính của bạn có thể cần Cập Nhật hoặc có thể có vấn đề với thiết đặt tài khoản của bạn.

Mẹo để kết nối lại để Outlook

Dưới đây là một số cách được gợi ý để kết nối lại với Outlook.

Đặt lại trạng thái làm việc ngoại tuyến

 • Trên tab Gửi/nhận , chọn Làm việc ngoại tuyến, và kiểm tra thanh trạng thái của bạn. Nếu trạng thái Hiển thị làm việc ngoại tuyến, hãy lặp lại hành động cho đến khi các thay đổi trạng thái để kết nối.

Kiểm tra cập nhật

Tạo một hồ sơ mới

Để loại bỏ khả năng mà có là một lỗi trong hồ sơ Outlook hiện tại của bạn, tạo một hồ sơ mới. Nếu bạn mở Outlook bằng cách dùng hồ sơ mới và nó sẽ vẫn bị ngắt kết nối, hãy thử loại bỏ tài khoản của bạn và sau đó thêm nó trở lại.

 1. Trong ngăn thư mục , bấm chuột phải vào tên tài khoản của bạn, sau đó chọn loại bỏ < tên tài khoản >.

 2. Làm theo các bước trong Thêm tài khoản một lần nữa để tiếp tục.

Nếu thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ Microsoft Outlook của bạn hiển thị Làm việc ngoại tuyến, nghĩa là Outlook của bị ngắt kết nối từ máy chủ thư của bạn. Bạn không thể gửi hay nhận email cho đến khi bạn kết nối lại.

Thanh trạng thái Outlook với trạng thái Làm việc Ngoại tuyến

Điều đầu tiên để kiểm tra là kết nối Internet của bạn bằng cách cố kết nối đến một trang web. Nếu kết nối Internet của bạn đang làm việc, hãy thử kết nối lại với máy chủ thư. Đây là cách:

 1. Bấm Gửi/ Nhận.

  Lưu ý rằng khi Outlook được đặt Làm việc ngoại tuyến, nút được tô sáng.

  Lệnh Làm việc Ngoại tuyến trên ribbon chỉ báo Trực tuyến đang bật

 2. Bấm Làm việc ngoại tuyến để quay lại để làm việc trực tuyến.

  Sau khi bạn kết nối lại với máy chủ, nút Làm việc ngoại tuyến có một nền đơn giản:

  Lệnh Làm việc Ngoại tuyến trên ribbon chỉ báo Trực tuyến

Vẫn không may mắn? Nếu bạn có thể sử dụng tài khoản email đó với một website, chẳng hạn như Outlook.com, hãy xem liệu bạn có thể nhận và gửi thư mới bằng cách dùng trang web đó. Nếu bạn không thể, gọi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để được trợ giúp.

Nếu bạn có thể nhận và gửi thư trên trang web, máy chủ thư của không sao. Nhưng Outlook có thể cần Cập Nhật hoặc có thể có vấn đề với thiết đặt tài khoản thư. Nếu bạn đang dùng tài khoản Exchange, kiểm tra Cập Nhật và cài đặt bất kỳ nào cần thiết. (Sẽ luôn nên duy trì Cập Nhật với bản Cập Nhật.)

Tuyệt vọng? Có thể tài khoản email của bạn cần bắt đầu. Hãy thử tạo hồ sơ thư mới.

Khi bạn có thể làm việc ngoại tuyến

Khi bạn làm việc trực tuyến với Outlook và máy chủ thư của bạn, bạn nhận được thư mới như nó đến và thư bạn gửi được gửi ngay lập tức. Tuy nhiên, có thể có thời gian khi làm việc trực tuyến không thực tế. Ví dụ, có thể không sẵn dùng không có kết nối mạng. Hoặc có thể có một mạng sẵn dùng, nhưng bạn không muốn kết nối với nó vì bạn đã vượt quá gói dữ liệu của bạn hoặc sẽ phải trả phí một.

Trong Outlook, bạn có khả năng linh hoạt chọn liệu bạn muốn làm việc trực tuyến hoặc ngoại tuyến, và bạn có thể làm như vậy sẽ tự động hoặc theo cách thủ công. Nếu bạn bầu để làm việc ngoại tuyến, nhưng đã sẵn sàng để bắt đầu theo cách thủ công một thao tác gửi/nhận, hãy bấm Gửi/nhận > Gửi/nhận tất cả thư mục.

Ảnh Ribbon Outlook

Làm việc ngoại tuyến với tài khoản Microsoft Exchange Server

Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft Exchange Server, thư của bạn được lưu trong hộp thư của bạn trên máy chủ. Khi bạn kết nối với máy chủ và bạn làm việc trực tuyến, bạn có thể dùng tất cả các chức năng trong Outlook, chẳng hạn như mở mục, di chuyển chúng giữa các thư mục và xóa các mục. Tuy nhiên, khi bạn làm việc ngoại tuyến, bạn mất quyền truy nhập vào tất cả các mục trên máy chủ. Đó là khi thư mục ngoại tuyến, được lưu trong ngoại tuyến tệp dữ liệu Outlook (.ost) trên máy tính của bạn, là hữu ích.

Tệp tệp dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến là sao hoặc bản sao của hộp thư Exchange của bạn. Khi bạn đang trực tuyến, tệp này được tự động đồng bộ với máy chủ sao cho cả hai bản sao là cùng, và thay đổi được thực hiện một trong hai bản sao được thực hiện khác. Bạn có thể cấu hình Outlook để bắt đầu tự động ngoại tuyến, nếu không thể được thiết lập kết nối với Exchange. Cũng theo cách thủ công, bạn có thể chuyển đổi giữa trạng thái trực tuyến và ngoại tuyến kết nối và chọn thư mục Exchange được duy trì Cập Nhật cục bộ trên máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng tài khoản Exchange, nên bạn dùng nó với chế độ đệm ẩn Exchange. Hầu hết các lý do để làm việc ngoại tuyến sẽ bị loại bỏ khi bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange. Thiếu một kết nối mạng là hầu như trong suốt để bạn bởi vì bạn có thể tiếp tục làm việc với các mục của bạn.

Theo mặc định, chế độ đệm ẩn Exchange tạo và sử dụng ngoại tuyến tệp dữ liệu Outlook (.ost) và sau đó tải xuống và duy trì một bản sao được đồng bộ hóa các mục trong tất cả thư mục trong hộp thư của bạn. Bạn làm việc với thông tin của bạn trên máy tính của bạn, và Outlook đồng bộ hóa nó với máy chủ.

Dù bạn đang ở văn phòng, ở nhà hoặc trên một máy bay, thay đổi mạng hoặc trạng thái sẵn sàng được trong suốt cho bạn. Khi kết nối với Exchange bị gián đoạn, bạn có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu của bạn. Khi kết nối được khôi phục, Outlook sẽ tự động đồng bộ hóa thay đổi, và thư mục và các mục trên máy chủ và trên máy tính của bạn là một lần nữa giống nhau. Outlook của bạn kết nối với máy chủ quản lý và sẽ giữ lại dữ liệu của bạn Cập Nhật. Không cần chuyển đổi để làm việc ngoại tuyến và giữ cố gắng kết nối lại với máy chủ — đó là tất cả tự động.

Chế độ đệm ẩn Exchange cũng giải phóng bạn không phải thiết lập nhóm gửi/nhận vì nó chọn thư mục mà bạn muốn sẵn dùng ngoại tuyến và sẽ giữ lại những thư mục đồng bộ hóa.

Thời gian chỉ khi bạn vẫn có thể chọn để làm việc ngoại tuyến khi bạn muốn kiểm soát tốt hơn những gì được tải xuống bản sao cục bộ của hộp thư Exchange của bạn. Điều này có thể bao gồm những tình huống mà bạn đang dùng một thiết bị kết nối hoặc dịch vụ căn cứ trên các chi phí trên giá trị dữ liệu mà bạn chuyển. Chế độ đệm ẩn Exchange liên tục Cập Nhật mọi thứ. Làm việc ngoại tuyến cho phép bạn dùng nhóm gửi/nhận để tinh chỉnh kiểu và lượng thông tin được đồng bộ.

Nếu bạn không dùng tài khoản Exchange? Nhiều người dùng tài khoản POP3 hoặc IMAP từ của họ cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc tài khoản trên nền tảng Web, chẳng hạn như Outlook.com (trước đây là Hotmail).

Cách nhanh nhất để làm việc ngoại tuyến là sử dụng thiết đặt Outlook mặc định. Nếu bạn muốn tùy chỉnh các thiết đặt, bao gồm cả vị trí lưu tệp dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost), hãy dùng các hướng dẫn thiết lập tùy chỉnh .

Thiết lập nhanh

 1. Trên tab Gửi / Nhận, trong nhóm Tùy chọn, hãy bấm Làm việc Ngoại tuyến.

 2. Để thiết lập ngoại tuyến tệp dữ liệu Outlook (.ost), hãy bấm OK.

  Theo mặc định, hộp kiểm nhắc tôi lúc khởi động để tôi có thể chọn để làm việc ngoại tuyến hoặc trực tuyến được chọn. Nếu bạn muốn Outlook để luôn làm việc trực tuyến khi kết nối không sẵn dùng, xóa hộp kiểm này.

Sau khi tệp tệp dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến được tạo ra, khi bạn thoát ra và khởi động lại Outlook, bạn phải đồng bộ hóa hộp thư Exchange của bạn với tệp mới. Cách nhanh nhất để thực hiện điều này là như sau: trên tab gửi / nhận , trong nhóm gửi & nhận , hãy bấm Gửi/nhận tất cả thư mục.

Thiết lập tùy chỉnh

Nếu bạn muốn tùy chỉnh các thiết đặt tệp dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến, chẳng hạn như ở đó tệp được lưu trên máy tính của bạn, hãy làm như sau:

 1. Nếu bạn chưa làm như vậy, tạo tệp dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost).

  Tạo tệp dữ liệu Outlook ngoại tuyến (.ost)

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

  3. Trên tab email , chọn tài khoản Exchange Server, sau đó bấm thay đổi.

  4. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

  5. Bấm tab nâng cao , sau đó bấm Thư mục tệp thiết đặt ngoại tuyến.

  6. Trong hộp tệp , hãy nhập đường dẫn đến tệp mà bạn muốn dùng làm .ost tệp.

   Tên tệp mặc định là Outlook.ost. Nếu tệp này đã tồn tại, bạn có lời nhắc tên mới.

 2. Bấm vào menu tệp ,

 3. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

 4. Trên tab E-mail, hãy chọn tài khoản Exchange, rồi bấm Thay đổi.

 5. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Luôn bắt đầu Outlook ngoại tuyến     Bấm điều khiển theo cách thủ công trạng thái kết nối, sau đó bấm làm việc ngoại tuyến và sử dụng mạng quay số.

  2. Chọn có để làm việc ngoại tuyến hoặc trực tuyến mỗi lần bạn khởi động Outlook     Bấm điều khiển theo cách thủ công trạng thái kết nối, sau đó chọn hộp kiểm chọn kiểu kết nối khi bắt đầu .

  3. Luôn kết nối với mạng     Bấm điều khiển theo cách thủ công trạng thái kết nối, sau đó bấm kết nối với mạng.

  4. Outlook sẽ tự động phát hiện xem kết nối với máy chủ là sẵn dùng     Bấm tự động phát hiện trạng thái kết nối. Nếu Outlook không thể kết nối với máy chủ thư, nó đã bắt đầu trong chế độ ngoại tuyến tự động.

   Lưu ý: Để xác định khoảng thời gian chờ phản hồi từ máy chủ trước khi bạn được thông báo để thử lại hoặc làm việc ngoại tuyến, hãy nhập một con số vào hộp Giây cho đến khi máy chủ kết nối hết thời gian chờ .

Đầu trang

Về làm việc ngoại tuyến

Khi bạn làm việc trực tuyến với Outlook 2007 và máy chủ thư của bạn, bạn nhận được thư mới như nó đến và thư bạn gửi được gửi ngay lập tức. Tuy nhiên, có những lúc khi làm việc trực tuyến là không thực tế. Ví dụ, có thể có thời gian khi kết nối mạng không sẵn dùng vì vị trí của bạn. Cũng là lần xuất hiện khi ngay cả khi kết nối có thể sẵn dùng, bạn không muốn dùng nó để tránh phát sinh phí kết nối.

Nếu tài khoản của bạn kết nối với Exchange, thư của bạn được lưu trong hộp thư của máy chủ của bạn. Khi bạn được kết nối với máy chủ và làm việc trực tuyến, bạn có thể dùng tất cả các chức năng trong Outlook, chẳng hạn như mở mục, di chuyển chúng giữa các thư mục và xóa các mục. Tuy nhiên, khi bạn làm việc ngoại tuyến, bạn mất quyền truy nhập vào tất cả các mục trên máy chủ. Đó là khi thư mục ngoại tuyến, được lưu trong một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost) trên máy tính của bạn, là hữu ích.

Tệp .ost là sao hoặc bản sao của hộp thư Exchange của bạn. Khi bạn đang trực tuyến, .ost tệp này được tự động đồng bộ với máy chủ sao cho cả hai bản sao là cùng, và thay đổi được thực hiện một trong hai bản sao được thực hiện khác. Bạn có thể cấu hình Outlook để bắt đầu tự động ngoại tuyến, nếu không thể được thiết lập kết nối với Exchange. Cũng theo cách thủ công, bạn có thể chuyển đổi giữa trạng thái trực tuyến và ngoại tuyến kết nối và chọn thư mục Exchange được duy trì Cập Nhật cục bộ trên máy tính của bạn.

Nếu bạn sử dụng tài khoản Exchange, nên bạn dùng nó với chế độ đệm ẩn Exchange. Hầu hết các lý do để làm việc ngoại tuyến sẽ bị loại bỏ khi bạn sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange. Thiếu một kết nối mạng là hầu như trong suốt để bạn bởi vì bạn có thể tiếp tục làm việc với các mục của bạn.

Theo mặc định, chế độ đệm ẩn Exchange tạo và sử dụng một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost) và sau đó tải xuống và duy trì một bản sao được đồng bộ hóa các mục trong tất cả thư mục trong hộp thư của bạn. Bạn làm việc với thông tin của bạn trên máy tính của bạn, và Outlook đồng bộ hóa nó với máy chủ.

Dù bạn đang ở văn phòng, ở nhà hoặc trên một máy bay, thay đổi mạng hoặc trạng thái sẵn sàng được trong suốt cho bạn. Khi kết nối với Exchange bị gián đoạn, bạn có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu của bạn. Khi kết nối được khôi phục, Outlook sẽ tự động đồng bộ hóa thay đổi, và thư mục và các mục trên máy chủ và trên máy tính của bạn là một lần nữa giống nhau. Outlook của bạn kết nối với máy chủ quản lý và sẽ giữ lại dữ liệu của bạn Cập Nhật. Không cần chuyển đổi để làm việc ngoại tuyến và giữ cố gắng kết nối lại với máy chủ — đó là tất cả tự động.

Chế độ đệm ẩn Exchange cũng giải phóng bạn không phải thiết lập nhóm gửi/nhận vì nó chọn thư mục mà bạn muốn sẵn dùng ngoại tuyến và sẽ giữ lại những thư mục đồng bộ hóa.

Thời gian chỉ khi bạn vẫn có thể chọn để làm việc ngoại tuyến khi bạn muốn kiểm soát tốt hơn những gì được tải xuống bản sao cục bộ của hộp thư Exchange của bạn. Điều này có thể bao gồm những tình huống mà bạn đang dùng một thiết bị kết nối hoặc dịch vụ căn cứ trên các chi phí trên giá trị dữ liệu mà bạn chuyển. Chế độ đệm ẩn Exchange liên tục Cập Nhật mọi thứ. Làm việc ngoại tuyến cho phép bạn dùng nhóm gửi/nhận để tinh chỉnh kiểu và lượng thông tin được đồng bộ.

Nếu bạn không dùng tài khoản Exchange? Nhiều người dùng tài khoản POP3 hoặc IMAP từ của họ cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc tài khoản HTTP, chẳng hạn như Microsoft Windows Live Mail. Khi bạn đang trực tuyến, điều này nghĩa là gì kết nối với máy chủ thư sẵn dùng, và Outlook gửi và nhận thư ngay lập tức cho tài khoản email Exchange, IMAP, và HTTP. Đối với các tài khoản email POP3, thư được gửi ngay lập tức nếu hộp kiểm gửi ngay lập tức khi kết nối được chọn trên tab Thiết lập thư , (công cụ menu, lệnh tùy chọn ). Khi bạn ngoại tuyến, tất cả tài khoản sử dụng thời gian gửi/nhận lập lịch biểu trong hộp thoại Nhóm gửi/nhận . Ngoài ra, cho các tài khoản email IMAP, thư mục sẽ không sẵn dùng khi ngoại tuyến.

Khi bạn làm việc ngoại tuyến, Outlook kết nối với máy chủ thư chỉ khi bạn chọn cho nó làm như vậy. Khi ngoại tuyến, Outlook không cố gắng kết nối với máy chủ thư của bạn để kiểm tra thư mới, hãy tải xuống tiêu đề mà bạn đã đánh dấu để tải xuống, hoặc gửi thư.

Đầu trang

Nếu bạn có tài khoản Microsoft Exchange

Bạn phải khởi động lại Outlook 2007 để chuyển đổi giữa làm việc trực tuyến và ngoại tuyến. Cân nhắc sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange để lớn linh hoạt khi bạn chuyển đổi giữa trạng thái trực tuyến và ngoại tuyến kết nối.

Cách nhanh nhất để làm việc ngoại tuyến là sử dụng thiết đặt Outlook mặc định. Nếu bạn muốn tùy chỉnh các thiết đặt, bao gồm cả vị trí lưu tệp thư mục ngoại tuyến (.ost), hãy dùng các hướng dẫn thiết lập tùy chỉnh .

Thiết lập nhanh

 1. Trên menu tệp , bấm Làm việc ngoại tuyến.

  Lệnh Làm việc Ngoại tuyến trên menu Tệp

 2. Để thiết lập một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost), hãy bấm OK.

  Theo mặc định, hộp kiểm nhắc tôi lúc khởi động để tôi có thể chọn để làm việc ngoại tuyến hoặc trực tuyến được chọn. Nếu bạn muốn Outlook để luôn làm việc trực tuyến khi kết nối không sẵn dùng, xóa hộp kiểm này.

Sau khi tệp .ost được tạo ra, khi bạn thoát ra và khởi động lại Outlook, bạn phải đồng bộ hóa hộp thư Exchange của bạn với tệp .ost. Cách nhanh nhất để thực hiện điều này là như sau: trên menu công cụ , trỏ tới Gửi/nhận, sau đó bấm Gửi/nhận tất cả.

Thiết lập tùy chỉnh

Nếu bạn muốn tùy chỉnh các thiết đặt tệp (.ost) ngoại tuyến thư mục, chẳng hạn như ở .ost tệp được lưu trên máy tính của bạn, hãy làm như sau:

 1. Nếu bạn chưa làm như vậy, tạo một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost).

  Tạo một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost)

  1. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

  2. Trên tab E-mail, hãy chọn tài khoản Exchange, rồi bấm Thay đổi.

  3. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

  4. Bấm tab nâng cao , sau đó bấm Thư mục tệp thiết đặt ngoại tuyến.

  5. Trong hộp tệp , hãy nhập đường dẫn đến tệp mà bạn muốn dùng làm .ost tệp.

   Tên tệp mặc định là Outlook.ost. Nếu tệp này đã tồn tại, bạn có lời nhắc tên mới.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

 3. Trên tab E-mail, hãy chọn tài khoản Exchange, rồi bấm Thay đổi.

 4. Bấm Nhiều Thiết đặt nữa.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Luôn bắt đầu Outlook ngoại tuyến     Bấm điều khiển theo cách thủ công trạng thái kết nối, sau đó bấm làm việc ngoại tuyến và sử dụng mạng quay số.

  2. Chọn có để làm việc ngoại tuyến hoặc trực tuyến mỗi lần bạn khởi động Outlook     Bấm điều khiển theo cách thủ công trạng thái kết nối, sau đó chọn hộp kiểm chọn kiểu kết nối khi bắt đầu .

  3. Luôn kết nối với mạng     Bấm điều khiển theo cách thủ công trạng thái kết nối, sau đó bấm kết nối với mạng.

  4. Outlook sẽ tự động phát hiện xem kết nối với máy chủ là sẵn dùng     Bấm tự động phát hiện trạng thái kết nối. Nếu Outlook không thể kết nối với máy chủ thư, nó đã bắt đầu trong chế độ ngoại tuyến tự động.

   Lưu ý: Để xác định khoảng thời gian chờ phản hồi từ máy chủ trước khi bạn được thông báo để thử lại hoặc làm việc ngoại tuyến, hãy nhập một con số vào hộp Giây cho đến khi máy chủ kết nối hết thời gian chờ .

Nếu bạn sử dụng tài khoản Exchange của bạn trong chế độ đệm ẩn Exchange

 • Trên menu tệp , bấm Làm việc ngoại tuyến.

  Lệnh Làm việc Ngoại tuyến trên menu Tệp

Nếu bạn sử dụng tài khoản POP3, IMAP hoặc HTTP

 • Trên menu tệp , bấm Làm việc ngoại tuyến.

  Lệnh Làm việc Ngoại tuyến trên menu Tệp

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×