Chuyển số điện thoại cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thật dễ dàng để chuyển các số điện thoại của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ hiện tại sang Skype for Business. Sau khi bạn cổng số điện thoại của bạn để Skype for Business, Microsoft sẽ trở nên cung cấp dịch vụ của bạn và sẽ lập hóa đơn bạn cho các số điện thoại.

Trước khi bạn bắt đầu chuyển số điện thoại, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thông tin trong Transferring điện thoại số câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn có các dịch vụ số cho hội thảo quay số vào cầu, tổng đài tự động hoặc số dịch vụ khác, điện thoại miễn phí số hoặc có nhiều hơn 999 số điện thoại người dùng (người đăng ký) mà bạn cần chuyển sang Skype for Business, hãy xem số điện thoại quản lý cho của bạn tổ chức để tải xuống các biểu mẫu chính xác và gửi cho chúng tôi.

Ghi chú: Chúng tôi xử lý đơn hàng cổng cho tính năng chuyển số điện thoại chỉ ngày Hoa Kỳ doanh nghiệp và không có trên cộng ngày lễ hoặc ngày cuối tuần.

Làm thế nào để tạo một thứ tự cổng và chuyển các số điện thoại của bạn cho Skype for Business

Ghi chú: Nếu bạn có các dịch vụ số cho hội thảo quay số vào cầu, tổng đài tự động hoặc số dịch vụ khác, điện thoại miễn phí số hoặc có nhiều hơn 999 số điện thoại người dùng (người đăng ký) mà bạn cần chuyển sang Skype for Business, hãy xem số điện thoại quản lý cho của bạn tổ chức để tải xuống các biểu mẫu chính xác và gửi cho chúng tôi.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong dẫn hướng bên trái, đi đến Thoại > Lệnh nối cổng > bấm Thêm.

 4. Trong trang Lệnh Nối cổng Số Nội hạt Mới, đọc thông tin rồi bấm Hãy bắt đầu.

 5. Trên trang Thông tin tài khoản, nhập các thông tin sau đây rồi bấm Tiếp:

  • Số tài khoản Số tài khoản cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà mạng.

  • Thanh toán số điện thoại phải ở định dạng E.164 (đòi hỏi phải có một dấu để thêm số +). Ví dụ, cho một số Bắc Mỹ, sử dụng định dạng + 1XXXYYYZZZZ.

  • Mã PIN để bỏ chặn số - nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà mạng hiện tại của bạn yêu cầu.

  • Tên công ty Đây là tên công ty hoặc tổ chức của bạn.

   Ghi chú: Hộp Tên công ty sẽ chỉ chấp nhận 25 ký tự bao gồm khoảng trống. Nếu tên công ty dài hơn 25 ký tự, thì 25 ký tự đầu tiên của tên sẽ được gửi đi và lệnh nối cổng vẫn sẽ được xử lý.

  • Người ủy quyền Tên của người dùng được ủy quyền.

   Ghi chú: Hộp Người ủy quyền sẽ chỉ chấp nhận 15 ký tự bao gồm khoảng trống. Nếu tên của người được uỷ quyền dài hơn 15 ký tự, thì 15 ký tự đầu tiên của tên sẽ được gửi đi và lệnh nối cổng vẫn sẽ được xử lý.

  • Địa chỉ dịch vụ Địa chỉ dịch vụ cho tài khoản. Thông tin này sẽ được liệt kê trên hóa đơn từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà mạng của bạn.

  • Thành phố, Bang, Mã Zip của địa chỉ dịch vụ.

 6. Trên trang số , hãy nhập số điện thoại mà bạn muốn chuyển trong định dạng E.164. Ví dụ, cho một số Bắc Mỹ, sử dụng định dạng + 1XXXYYYZZZZ. Phân tách các số điện thoại bằng cách sử dụng một dấu phẩy.

  Ghi chú: Nếu bạn đang thực hiện nối cổng đầy đủ, bạn cần phải bao gồm Số Điện thoại Thanh toán (BTN) cho dịch vụ trong danh sách. Nếu bạn đang thực hiện nối cổng một phần, hãy loại bỏ Số Điện thoại Thanh toán (BTN) cho dịch vụ ra khỏi danh sách.

  Nếu bạn đang thực hiện nối cổng đầy đủ, hãy chọn Tôi đang chuyển tất cả số của mình từ nhà mạng hiện tại. Nếu bạn đang thực hiện nối cổng một phần, hãy chọn Tôi chỉ chuyển một vài số của mình. Sau khi chọn đúng lựa chọn, hãy bấm Kiểm tra khả năng nối cổng cho số.

 7. Bấm tiếp tục.

 8. Trên trang chuyển ngày , vào ngày trên thả xuống, chọn ngày tháng và bên dưới thời gian bắt đầu thả xuống, chọn thời gian (ước) và sau đó bấm tiếp theo.

 9. Trên trang các chữ cái của ủy quyền , hãy kiểm tra từng hộp sau đây. Sau đó bên dưới hộp chữ ký , hãy nhập người được ủy quyền để thực hiện thay đổi vào tài khoản. Đây là cùng một tên được dùng trên trang Thông tin tài khoản > trang cấp phép cho người. Sau đó bấm tiếp theo.

 10. Trên trang gửi , bên dưới người khác để thông báo cho nhập bất kỳ địa chỉ email của những người bạn muốn và bấm gửi cổng thứ tự. Thứ tự cổng bây giờ sẽ được liệt kê trên trang đơn hàng cổng . Bạn có thể xem trạng thái của đơn hàng bên dưới cột trạng thái . Bạn có thể xem chi tiết của cổng chẳng hạn như Mã đơn hàng, Submitted, chuyển ngàytrạng thái. Bạn có thể xem chi tiết hơn về cổng thứ tự trong ngăn hành động, bao gồm tên của hãng vận tải.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Sau khi cổng đơn hàng của bạn đã được gửi và nhận được, bạn sẽ được gửi một email xác nhận đơn hàng cổng của bạn.

Yêu cầu cổng thứ tự được kiểm tra và cập nhật hàng ngày và bạn sẽ được thông báo về trạng thái trong email và tiến độ của nó. Nếu bị từ chối yêu cầu của bạn, bạn sẽ được yêu cầu để mở một phiếu hỗ trợ và trong mà hỗ trợ phiếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp ID đơn đặt hàng cổng.   Thứ tự cổng ID có thể tìm thấy trong Skype for Business Trung tâm quản trị bên dưới thoại > cổng đơn hàng > cột ID đơn hàng .

Cần phải làm gì nếu tôi có vấn đề?

Địa chỉ dịch vụ không giống như địa chỉ thanh toán. Thông tin địa chỉ tôi gửi trên thứ tự khớp với bản sao hóa đơn của khách hàng của tôi, tại sao nó vẫn từ chối?  Hầu hết các hãng vận tải sẽ xác định thông tin porting dựa trên thông tin địa chỉ dịch vụ, không có địa chỉ thanh toán. Vì một bản sao của hóa đơn là một bản ghi thanh toán, nó không có thể cung cấp thông tin giống như địa chỉ dịch vụ cho (các) số điện thoại đang được chuyển đổi.

tôi nên làm gì nếu thứ tự của tôi đang mất quá nhiều thời gian để xử lý? Chúng tôi muốn chuyển số là quy trình rất đơn giản và nhanh chóng. Nếu thứ tự của bạn đang mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ rằng nó nên và trạng thái vẫn không hiển thị là hoàn tất trong Trung tâm quản trị Skype for Business , vui lòng mở phiếu hỗ trợ và bao gồm cổng thứ tự ID.

Chủ đề Liên quan

Thiết lập gọi gói trong Office 365

Chuyển số điện thoại câu hỏi thường gặp

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×