Chuyển đổi văn bản thành đồ họa SmartArt và ngược lại trong PowerPoint cho Mac

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một Đồ họa SmartArt có thể giúp bạn liên lạc của bạn điểm sinh động hơn một danh sách dấu đầu dòng. Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi văn bản thành một Đồ họa SmartArt, và bạn có thể dễ dàng chuyển đổi một Đồ họa SmartArt trở lại văn bản. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi một danh sách dấu đầu dòng vào đường thời gian trực quan.

Chuyển đổi văn bản thành đồ họa SmartArt

 1. Chọn danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên trang đầu tab, bấm chuyển đổi sang đồ họa SmartArt và chọn loại Đồ họa SmartArt bạn muốn chuyển đổi văn bản.

  Chuyển đổi thành SmartArt trong PowerPoint cho Mac

Chuyển đổi đồ họa SmartArt thành văn bản hoặc hình dạng

 1. Hãy bấm SmartArt.

 2. Trên tab Thiết kế SmartArt , bấm chuyển đổi>chuyển đổi thành văn bản hoặc chuyển đổi thành hình dạng.

  Chuyển đổi SmartArt thành Văn bản trong PowerPoint cho Mac

Chuyển đổi văn bản thành đồ họa SmartArt trong PowerPoint 2011 cho Mac

 1. Chọn danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới Chèn đồ họa SmartArt, bấm vào một loại Đồ họa SmartArt .

  Tab SmartArt, nhóm Chèn Đồ họa SmartArt

 3. Bấm vào đồ họa mà bạn muốn thêm.

Chuyển đổi đồ họa SmartArt thành văn bản trong PowerPoint 2011 cho Mac

 1. Hãy bấm đồ họa SmartArt.

 2. Trên tab SmartArt , bên dưới đặt lại, bấm chuyển đổi, sau đó bấm chuyển đổi thành văn bản.

  Tab SmartArt trong PowerPoint, nhóm Đặt lại

Xem thêm

Chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng

Thêm hoặc sửa một đồ họa SmartArt

Định dạng đồ họa SmartArt

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×