Chuyển đổi sang chế độ thiết kế

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mọi biểu mẫu Microsoft Office InfoPath (.xml tệp) được dựa trên mẫu biểu mẫu cơ sở (.xsn tệp). Mẫu biểu mẫu xác định tổng thể xuất hiện và hành vi của các mục trong biểu mẫu, chẳng hạn như hộp văn bản và hộp kiểm. Nếu bạn muốn thiết kế mẫu biểu mẫu thay vì điền vào biểu mẫu, bạn phải chuyển sang phương thức thiết kế.

  1. Trên menu tệp , bấm thiết kế biểu mẫu.

    Ghi chú: Nếu lệnh thiết kế biểu mẫu có sẵn, trình thiết kế biểu mẫu có thể có "khóa" biểu mẫu để ngăn không cho phép thay đổi.

  2. Trong hộp thoại thiết kế biểu mẫu , bấm vào tùy chọn thích hợp.

    Khi bạn đã thành công chuyển sang chế độ thiết kế, tiền tố (thiết kế) sẽ xuất hiện trong thanh tiêu đề InfoPath.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×