Chuyển đổi sơ đồ được tạo trong phiên bản Microsoft Office trước đó vào đồ họa SmartArt hoặc hình dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này đề cập đến việc chuyển đổi sơ đồ vào đồ họa SmartArt.

Trong bài viết này

Tổng quan về chuyển đổi sơ đồ thành một đồ họa SmartArt

Tổng quan về chuyển đổi sơ đồ thành hình dạng

Chuyển đổi sơ đồ của bạn

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Bằng cách dùng Microsoft Office Excel 2007, bạn có thể chuyển đổi sơ đồ được tạo trong phiên bản cũ hơn của Microsoft Office đến đồ họa SmartArt hoặc để nhóm hình dạng, hoặc bạn có thể giữ cho sơ đồ như.

Nếu bạn không thể chuyển đổi sơ đồ hiện có của bạn, bạn có thể giữ nó trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 và tiếp tục chỉnh sửa, đổi kích cỡ và di chuyển nó bằng cách sử dụng phiên bản cũ hơn của Microsoft Office. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi trong màu chủ đề bạn áp dụng cho tài liệu của bạn bằng cách sử dụng một sản phẩm Bản phát hành Office 2007 cũng được áp dụng cho sơ đồ hiện có. Sử dụng một chương trình Bản phát hành Office 2007 để thay đổi một sơ đồ, phần riêng lẻ được tạo trong phiên bản cũ hơn của Microsoft Office, Tuy nhiên, bạn phải trước tiên chuyển đổi sơ đồ.

Đầu trang

PowerPoint

Bằng cách dùng Microsoft Office PowerPoint 2007, bạn có thể chuyển đổi sơ đồ được tạo trong phiên bản cũ hơn của Microsoft Office đến đồ họa SmartArt hoặc để nhóm hình dạng, hoặc bạn có thể giữ cho sơ đồ như.

Nếu bạn không thể chuyển đổi sơ đồ hiện có của bạn, bạn có thể giữ nó trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 và tiếp tục chỉnh sửa, đổi kích cỡ và di chuyển nó bằng cách sử dụng phiên bản cũ hơn của Microsoft Office. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi trong màu chủ đề bạn áp dụng cho tài liệu của bạn bằng cách sử dụng một sản phẩm Bản phát hành Office 2007 cũng được áp dụng cho sơ đồ hiện có. Sử dụng một chương trình Bản phát hành Office 2007 để thay đổi một sơ đồ, phần riêng lẻ được tạo trong phiên bản cũ hơn của Microsoft Office, Tuy nhiên, bạn phải trước tiên chuyển đổi sơ đồ.

Đầu trang

Word

Bằng cách dùng Microsoft Office Word 2007, bạn có thể chuyển đổi sơ đồ đã được tạo trong phiên bản trước của Microsoft Office đến đồ họa SmartArt, nhưng bạn không thể chuyển đổi sơ đồ thành hình dạng riêng biệt, và bạn có thể chuyển chỉ một sơ đồ thành một đồ họa SmartArt — khi bạn chuyển đổi một Sơ đồ, toàn bộ tài liệu và sơ đồ tất cả bên trong nó chuyển đổi sang định dạng tệp Office Word 2007 .

Nếu bạn không thể chuyển đổi sơ đồ hiện có của bạn, bạn có thể giữ nó trong tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 và tiếp tục chỉnh sửa, đổi kích cỡ và di chuyển nó bằng cách sử dụng phiên bản cũ hơn của Microsoft Office. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi trong màu chủ đề bạn áp dụng cho tài liệu của bạn bằng cách sử dụng một sản phẩm Bản phát hành Office 2007 cũng được áp dụng cho sơ đồ hiện có. Sử dụng một chương trình Bản phát hành Office 2007 để thay đổi một sơ đồ, phần riêng lẻ được tạo trong phiên bản cũ hơn của Microsoft Office, Tuy nhiên, bạn phải trước tiên chuyển đổi sơ đồ.

Đầu trang

Tổng quan về chuyển đổi sơ đồ thành một đồ họa SmartArt

Sau khi bạn chuyển đổi sơ đồ hiện có của bạn thành đồ họa SmartArt, bạn có thể dùng tất cả các thiết kế và định dạng công cụ sẵn dùng, cho bất kỳ đồ họa SmartArt. Chuyển đổi áp dụng một bố trí thích hợp, kiểu SmartArt và màu từ hiện tại chủ đề cho biểu đồ hiện có, tất cả các mà bạn có thể thay đổi.

Chuyển đổi đáng kể có thể thay đổi diện mạo của biểu đồ hiện có, và hiệu ứng hoạt hình mà bạn đã thêm vào sơ đồ hiện có của bạn trước khi chúng được chuyển đổi có thể không phát như mong đợi sau khi họ được chuyển đổi. Ngoài ra, một số bố trí cho đồ họa SmartArt có một số cố định của hình dạng sẵn dùng, vì vậy nếu sơ đồ hiện có của bạn có nhiều hình dạng hơn số sẵn dùng, một số dữ liệu của bạn có thể không xuất hiện. Ví dụ, trong sơ đồ Venn sẵn dùng trong các phiên bản trước của Microsoft Office, bạn có thể sử dụng một số không giới hạn của hình mức cao nhất, nhưng bố trí đồ họa smartart kiểu biểu đồ Venn cơ bản được giới hạn bảy hình mức cao nhất. Trong trường hợp này, thông báo "bất kỳ điều gì ở trên đánh dấu bằng một X màu đỏ sẽ không xuất hiện trong đồ họa SmartArt và sẽ không được lưu" xuất hiện ở dưới cùng của ngăn văn bản trong đồ họa SmartArt của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ không mất, và nó có thể nhìn thấy nếu bạn chuyển sang một bố trí khác nhau, dành cho đồ họa SmartArt mà không có một số cố định của hình dạng.

Nếu bạn chuyển đổi sơ đồ hiện có của bạn thành một đồ họa SmartArt và sau đó mở sơ đồ trong phiên bản cũ hơn của Microsoft Office, sơ đồ được xem như ảnh mà bạn không thể sửa. Nếu bạn mở lại đã chuyển đổi sơ đồ trong một chương trình Bản phát hành Office 2007 , sơ đồ đã chuyển đổi một lần nữa sẽ trở thành một đồ họa SmartArt có thể sửa.

Đầu trang

Tổng quan về chuyển đổi sơ đồ thành hình dạng

Chuyển đổi sơ đồ hiện có của bạn thành hình dạng riêng biệt nếu bạn muốn hình dạng mới để trông giống như sơ đồ hiện có, hoặc nếu bạn muốn sửa sơ đồ bằng cách sử dụng phiên bản cũ hơn của Microsoft Office hoặc Bản phát hành Office 2007. Các hình dạng riêng lẻ không được xem như sơ đồ, và hiệu ứng hoạt hình (ngoại trừ như một đối tượng, vốn được áp dụng cho toàn bộ sơ đồ) sẽ bị loại bỏ khi sơ đồ được chuyển đổi. Tuy nhiên, bạn có thể thêm hoạt hình lại sau khi chuyển đổi sơ đồ để nhóm hình dạng.

Các hình dạng riêng lẻ, có thể sửa có thể được định dạng bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Công cụ vẽ , sẵn dùng cho tất cả các hình dạng. Tab này không phải là một phần của công cụ SmartArt, và bộ sưu tập bố trí, màu và kiểu nhanh SmartArt sẽ không sẵn dùng cho các hình dạng riêng lẻ.

Đầu trang

Chuyển đổi sơ đồ của bạn

Nếu bạn cũng muốn giữ một bản sao của tài liệu trong định dạng tệp gốc, trước khi chuyển đổi sơ đồ và nhiều thứ khác trong tài liệu, hãy lưu tài liệu với một cái tên khác.

Trong PowerPoint 2007, bạn có thể chuyển đổi văn bản trong trang chiếu của bạn trực tiếp vào đồ họa SmartArt. Để biết thêm thông tin, hãy xem chuyển đổi văn bản trang chiếu thành đồ họa SmartArt.

Bạn đang dùng chương trình Bản phát hành Office 2007 nào?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Mở tài liệu chứa sơ đồ hiện có mà bạn muốn chuyển đổi và sau đó bấm đúp vào hình dạng trong sơ đồ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chuyển đổi sơ đồ của bạn thành một đồ họa SmartArt, bấm chuyển đổi thành đồ họa SmartArt, sau đó bấm chuyển đổi.

  • Để chuyển đổi sơ đồ của bạn thành hình dạng riêng biệt, bấm chuyển đổi thành hình dạng, sau đó bấm chuyển đổi.

   Để biết thông tin chi tiết hơn về các tùy chọn hộp thoại, hãy bấm Ảnh nút Trợ giúp trong hộp thoại Chuyển đổi sơ đồ .

Mẹo: Nếu bạn đổi ý và muốn đảo ngược việc chuyển đổi thành đồ họa SmartArt hoặc hình dạng, hãy bấm hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Mở tài liệu chứa sơ đồ hiện có mà bạn muốn chuyển đổi và sau đó bấm đúp vào hình dạng trong sơ đồ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chuyển đổi sơ đồ của bạn thành một đồ họa SmartArt, bấm chuyển đổi thành đồ họa SmartArt, sau đó bấm chuyển đổi.

  • Để chuyển đổi sơ đồ của bạn thành hình dạng riêng biệt, bấm chuyển đổi thành hình dạng, sau đó bấm chuyển đổi.

   Để biết thông tin chi tiết hơn về các tùy chọn hộp thoại, hãy bấm Ảnh nút Trợ giúp trong hộp thoại Chuyển đổi sơ đồ .

Mẹo: Nếu bạn đổi ý và muốn đảo ngược việc chuyển đổi thành đồ họa SmartArt hoặc hình dạng, hãy bấm hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh.

Đầu trang

Word

Trong Office Word 2007, bạn không thể chuyển đổi sơ đồ riêng lẻ thành nhóm hình dạng, nhưng nếu bạn đã chọn không chuyển đổi, bạn có thể vẫn sửa, đổi kích cỡ và di chuyển toàn bộ sơ đồ (nhưng không riêng lẻ cấu phần của sơ đồ) trong Office Word 2007 như bạn đã làm trong phiên bản trước đó Word. Để chuyển đổi sơ đồ, bạn phải chuyển đổi tài liệu toàn bộ chuyển đổi tất cả các sơ đồ trong tài liệu thành đồ họa SmartArt.

 1. Mở tài liệu chứa sơ đồ hiện có mà bạn muốn chuyển đổi.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm chuyển đổi.

  Tất cả các sơ đồ trong tài liệu đó được chuyển đổi thành đồ họa SmartArt, và tệp cũ được thay thế bằng đã chuyển đổi tệp mới.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×