Chuyển đổi một sắc thái màu vết thành một màu quy trình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trước khi bạn có thể làm theo các bước này, bạn phải đầu tiên đã thiết lập Ấn phẩm của bạn để dùng màu xử lý cộng thêm màu vết.

Cách thực hiện?

  1. Trên menu công cụ , trỏ tới Công cụ in thương mại, sau đó bấm Màu in.

  2. Bên dưới định nghĩa tất cả màu sắc dưới dạng, bấm màu xử lý cộng thêm màu vết.

  1. Trên menu công cụ , trỏ tới Công cụ in thương mại, sau đó bấm Màu in.

  2. Bấm vào tab màu .

  3. Bấm vào mũi tên bên cạnh sắc thái màu vết mà bạn muốn chuyển đổi, sau đó bấm chuyển đổi thành quy trình.

Microsoft Office Publisher sẽ chuyển đổi màu được liệt kê trên tab màu để hiện giá trị CMYK của nó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×