Chuyển đổi một phương trình đã định dạng chuyên nghiệp vào phương trình trên một dòng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Khi bạn nhập một phương trình và một ký tự delimiting — chẳng hạn như một khoảng trắng — vùng toán học, Word sẽ tự động chuyển đổi nó thành một phương trình đã định dạng chuyên nghiệp. Thủ tục sau đây giải thích cách chuyển đổi một phương trình đã định dạng chuyên nghiệp vào phương trình có tất cả trên một dòng.

Để biết thông tin về viết phương trình, hãy xem viết, chèn, hoặc thay đổi phương trình.

Chuyển đổi định dạng một phương trình

  1. Chọn phương trình.

  2. Trên tab thiết kế nằm bên dưới Công cụ phương trình, trong nhóm công cụ , bấm tuyến tính.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×