Chuyển đổi một bản trình bày từ phiên bản PowerPoint trước sang PowerPoint 2013 trở lên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong khi bạn có thể xem và làm việc với bản trình bày được tạo trong phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể nhận được nâng cao hiệu suất và chức năng bổ sung nếu bạn chuyển đổi các bản trình bày theo định dạng tệp PowerPoint (.pptx) mới nhất.

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Trên tab Thông tin, hãy bấm Chuyển đổi.

Nếu lệnh Chuyển đổi không xuất hiện thì sao?

Nếu lệnh chuyển đổi không xuất hiện, bản trình bày nội dung được Cập Nhật và chuyển đổi không cần. Lệnh chuyển đổi chỉ xuất hiện nếu một trong các thao tác sau đây là đúng đối với bản trình bày:

  • Bản trình bày được tạo hay lưu theo định dạng tệp (.ppt) từ PowerPoint 2003 trở về trước.

  • Bản trình bày chứa một hay nhiều lược đồ hoặc biểu đồ đã tạo trong PowerPoint 2007 trở về trước. Bản trình bày không bao gồm SmartArt.

  • Bản trình bày chứa đối tượng đa phương tiện, ví dụ như clip âm thanh hay video, được tạo hay chèn bằng PowerPoint 2007.

    Sau khi chuyển đổi, bạn được nhắc lưu bản trình bày đã chuyển đổi. Bản trình bày gốc không bị xóa nếu đó là bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt). Nếu bản gốc là bản trình bày PowerPoint 2007 hoặc PowerPoint 2010 (.pptx), tệp sẽ bị ghi đè nếu bạn cung cấp cho bản trình bày đã chuyển đổi cùng một tên và phần đuôi mở rộng.

Bạn cũng có thể:

Mở một bản trình bày được tạo trong một phiên bản khác của PowerPoint

Kiểm tra xem có thể mở bản trình bày PowerPoint bằng PowerPoint 2003 trở xuống hay không

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×