Chuyển đổi hệ đo lường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng km mà bạn đã chạy trên một quý-dặm theo dõi hoặc mức sai sử dụng giá trị số liệu. Để chuyển đổi hệ đo lường, hãy dùng hàm chuyển đổi. Hàm CONVERT chuyển đổi một loạt các số đo, bao gồm các số đo độ dày, khoảng cách, thời gian, áp, bắt buộc, năng lượng, power, từ tính, nhiệt độ và đo chất lỏng.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Ghi chú: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

A

Dữ liệu

6

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=CONVERT(A2,"C","F")

Chuyển đổi 6 độ c thành độ f (42,8)

=Convert(A2,"TSP","TBS")

Chuyển đổi 6 teaspoons thành canh (2)

=Convert(A2,"gal","l")

Chuyển đổi 6 lít thành lít (22.71741274)

=Convert(A2,"mi","km")

Chuyển đổi 6 dặm km (9.656064)

=Convert(A2,"km","mi")

Chuyển đổi 6 km thành dặm (3.728227153)

=Convert(A2,"in","ft")

Chuyển đổi 6 in-xơ sang foot (0,5)

=Convert(A2,"cm","in")

Chuyển đổi 6 xentimét để in-xơ (2.362204724)

Ghi chú: Để xem danh sách đầy đủ tất cả các số đo có thể được chuyển đổi, hãy xem chủ đề trợ giúp hàm chuyển đổi.

Chi tiết hàm

Hàm CONVERT

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×