Chuyển đổi giữa các tập hợp khác nhau của các giá trị bằng cách sử dụng các kịch bản

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một tình huống là một tập giá trị mà Excel lưu và có thể tự động thay thế trên trang tính của bạn. Bạn có thể tạo và lưu nhóm khác nhau của các giá trị như kịch bản và sau đó chuyển đổi giữa các tình huống này để xem kết quả khác nhau.

Nếu một vài người có thông tin cụ thể mà bạn muốn dùng trong kịch bản, bạn có thể thu thập thông tin trong sổ làm việc riêng biệt, và rồi phối các tình huống từ các sổ làm việc vào một.

Sau khi bạn có tất cả các kịch bản mà bạn cần, bạn có thể tạo một báo cáo tóm tắt kịch bản kết hợp thông tin từ tất cả các kịch bản.

Kịch bản được quản lý với trình hướng dẫn quản lý kịch bản khỏi nhóm Phân tích nếu-thì trên tab dữ liệu .

Có ba loại công cụ phân tích nếu-thì đi kèm với Excel: kịch bản, Bảng dữ liệuTìm mục tiêu. Kịch bản và dữ liệu bảng mất tập hợp các giá trị nhập và dự án chuyển tiếp để xác định có thể xảy ra kết quả. Tìm mục tiêu khác với các kịch bản và dữ liệu bảng trong đó nó sẽ đưa ra kết quả và dự án ngược để xác định giá trị nhập có thể tạo ra kết quả đó.

Mỗi kịch bản có thể phù hợp với giá trị tối đa 32 biến. Nếu bạn muốn phân tích nhiều hơn 32 giá trị, và các giá trị đại diện cho chỉ một hoặc hai biến, bạn có thể dùng bảng dữ liệu. Mặc dù đó là giới hạn chỉ một hoặc hai biến số (một cho ô nhập hàng) và cho ô nhập cột, bảng dữ liệu có thể bao gồm nhiều giá trị biến khác nhau như bạn muốn. Kịch bản có thể có tối đa 32 giá trị khác nhau, nhưng bạn có thể tạo nhiều kịch bản như bạn muốn.

Ngoài các công cụ ba, bạn có thể cài đặt bổ trợ giúp bạn thực hiện phân tích nếu-thì, chẳng hạn như bổ trợ giải. Phần bổ trợ Trình giải quyết tương tự như Tìm Mục tiêu nhưng có thể xử lý nhiều biến. Bạn cũng có thể tạo các dự báo bằng cách sử dụng núm điều khiển điền và các lệnh khác nhau được tích hợp trong Excel. Đối với các mô hình nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng phần bổ trợ ToolPak Phân tích.

Giả sử bạn muốn tạo một ngân sách nhưng không chắc chắn doanh thu của bạn. Bằng cách sử dụng các kịch bản, bạn có thể xác định giá trị có thể khác nhau cho doanh thu và sau đó chuyển đổi giữa các kịch bản để thực hiện phân tích what-if.

Ví dụ, giả định rằng kịch bản trường hợp ngân sách tệ nhất của bạn là tổng doanh thu của $50.000 và chi phí của vốn hàng bán của $13.200, rời khỏi $36,800 lợi nhuận gộp. Để xác định này đặt giá trị là một kịch bản, bạn trước tiên nhập các giá trị trong một trang tính, như minh họa trong hình minh họa sau đây:

Kịch bản - thiết lập một kịch bản với các thay đổi và kết quả ô

Thay đổi ô có giá trị mà bạn nhập vào, trong khi kết quả ô chứa công thức dựa trên các thay đổi ô (trong hình minh họa này ô B4 có công thức = B2-B3).

Bạn dùng hộp thoại Trình quản lý kịch bản để lưu các giá trị này là một kịch bản. Đi tới tab > phân tích nếu-thì > trình quản lý kịch bản > thêm dữ liệu.

Nhận được quản lý kịch bản từ dữ liệu > dự báo? Phân tích What-If

Trình hướng dẫn Manger kịch bản

Trong hộp thoại kịch bản tên , tên kịch bản trường hợp xấu nhất, và xác định ô B2 và B3 là các giá trị thay đổi giữa các kịch bản. Nếu bạn chọn các ô thay đổi trên trang tính của bạn trước khi thêm một kịch bản, trình quản lý kịch bản sẽ tự động chèn các ô cho bạn, nếu không bạn có thể nhập chúng theo cách thủ công, hoặc dùng hộp thoại vùng chọn ô ở bên phải của hộp thoại ô thay đổi.

Thiết lập một kịch bản trường hợp xấu nhất

Lưu ý: Mặc dù ví dụ này chứa chỉ hai thay đổi ô (B2 và B3), một kịch bản có thể chứa tối đa 32 ô.

Bảo vệ – bạn cũng có thể bảo vệ các tình huống của bạn, vì vậy trong bảo vệ phần kiểm tra các tùy chọn mà bạn muốn, hoặc bỏ chọn chúng nếu bạn không muốn bảo vệ bất kỳ.

  • Chọn Ngăn thay đổi ngăn không cho sửa tình huống này khi trang tính được bảo vệ.

  • Chọn ẩn để ngăn không cho hiển thị kịch bản khi trang tính được bảo vệ.

Lưu ý: Các tùy chọn này chỉ áp dụng cho được bảo vệ trang tính. Để biết thêm thông tin về trang tính được bảo vệ, hãy xem bảo vệ trang tính

Bây giờ, giả sử rằng kịch bản trường hợp tốt nhất ngân sách của bạn là tổng doanh thu của $150.000 và chi phí của vốn hàng bán của $26.000, rời khỏi $124,000 lợi nhuận gộp. Để xác định này đặt giá trị là một kịch bản, bạn tạo một kịch bản, tên trường hợp tốt nhất, và cung cấp giá trị khác nhau cho ô B2 (150.000) và ô B3 (26.000). Vì lợi nhuận gộp (ô B4) là một công thức - sự khác biệt giữa doanh thu (B2) và chi phí (B3) - bạn không thay đổi ô B4 cho kịch bản trường hợp tốt nhất.

Chuyển đổi giữa các kịch bản

Sau khi bạn lưu một kịch bản, nó sẽ trở thành khả dụng trong danh sách các kịch bản mà bạn có thể sử dụng trong phân tích what-if của bạn. Cung cấp các giá trị trong hình minh họa trước đó, nếu bạn đã chọn để hiển thị kịch bản trường hợp tốt nhất, các giá trị trong trang tính sẽ thay đổi tương tự như minh họa sau đây:

Kịch bản trường hợp tốt nhất

Có thể đôi khi bạn có tất cả thông tin trong một trang tính hoặc sổ làm việc cần thiết để tạo tất cả các kịch bản mà bạn muốn xem xét. Tuy nhiên, bạn có thể thu thập kịch bản thông tin từ các nguồn khác. Ví dụ, giả sử bạn đang tìm cách tạo một ngân sách công ty. Bạn có thể thu thập các tình huống từ bộ phận khác nhau, chẳng hạn như doanh số, bảng lương, sản xuất, tiếp thị và pháp lý, bởi vì mỗi các nguồn có sử dụng trong việc tạo ngân sách thông tin khác nhau.

Bạn có thể thu thập các tình huống vào một trang tính bằng cách sử dụng lệnh phối . Mỗi nguồn có thể cung cấp nhiều hoặc vài giá trị ô thay đổi như bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể mỗi bộ phận để cung cấp chi phí dự, nhưng chỉ cần doanh thu dự từ một vài.

Khi bạn chọn để phối, trình quản lý kịch bản sẽ tải một trình hướng dẫn phối kịch bản, vốn sẽ danh sách tất cả các trang tính trong sổ làm việc hiện hoạt, cũng như thông tin liệt kê bất kỳ sổ làm việc khác, bạn có thể mở tại thời điểm. Trình hướng dẫn sẽ cho bạn biết bao nhiêu kịch bản, bạn có trên mỗi trang tính nguồn bạn chọn.

Phối các tình huống thoại

Khi bạn thu thập các tình huống khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau, bạn nên dùng cấu trúc cùng một ô trong mỗi sổ làm việc. Ví dụ, doanh thu luôn có thể đi trong ô B2 và chi phí luôn có thể đi trong ô B3. Nếu bạn dùng cấu trúc khác nhau cho kịch bản từ nhiều nguồn khác nhau, nó có thể khó để phối các kết quả.

Mẹo: Cân nhắc trước tiên tạo một tình huống chính bạn, và sau đó gửi đồng nghiệp của bạn một bản sao của sổ làm việc có chứa kịch bản đó. Điều này giúp dễ dàng để bảo đảm có tất cả các kịch bản được cấu trúc giống nhau.

Để so sánh một số kịch bản, bạn có thể tạo báo cáo tóm tắt chúng trên cùng một trang. Báo cáo có thể danh sách các kịch bản song song hoặc trình bày chúng trong một Báo cáo PivotTable.

Hộp thoại tóm tắt kịch bản

Báo cáo tóm tắt kịch bản dựa trên các tình huống hai ví dụ trước đó sẽ trông giống như sau:

Kịch bản tóm tắt với tham chiếu ô

Bạn sẽ nhận thấy rằng Excel đã tự động thêm mức gộp nhóm cho bạn, vốn sẽ bung rộng và thu gọn các dạng xem khi bạn bấm ghép khác nhau.

Ghi chú xuất hiện ở phần cuối của báo cáo tóm tắt giải thích rằng cột Giá trị hiện tại Hiển thị các giá trị về việc thay đổi ô tại thời điểm báo cáo tóm tắt kịch bản được tạo ra và các ô đã thay đổi đối với mỗi kịch bản được tô sáng trong màu xám.

Lưu ý: 

  • Theo mặc định, báo cáo tóm tắt sử dụng tham chiếu ô để xác định ô thay đổi và kết quả ô. Nếu bạn tạo các phạm vi đã đặt tên cho các ô trước khi bạn chạy báo cáo tóm tắt, báo cáo sẽ chứa tên thay vì tham chiếu ô.

  • Kịch bản báo cáo không tự động tính lại. Nếu bạn thay đổi các giá trị của một kịch bản, các thay đổi đó sẽ không hiển thị trong báo cáo tóm tắt hiện có, nhưng sẽ xuất hiện nếu bạn tạo báo cáo tóm tắt mới.

  • Bạn không cần kết quả ô để tạo báo cáo tóm tắt kịch bản, nhưng bạn cần cho kịch bản báo cáo PivotTable.

Kịch bản tóm tắt với phạm vi đã đặt tên

Kịch bản báo cáo PivotTable

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Bảng dữ liệu

Tìm Mục tiêu

Giới thiệu về Phân tích Nếu-xảy-ra

Xác định và giải quyết vấn đề bằng cách dùng Bộ giải

Dùng ToolPak Phân tích để thực hiện phân tích dữ liệu phức tạp

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt trong Excel for Windows

Các phím tắt trong Excel for Mac

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×