Chuyển đổi giữa các cột xếp chồng và liên cụm trong biểu đồ bản đồ 3D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn mở bản đồ 3D cho một tập dữ liệu mới, nó sẽ phát hiện phần địa lý dữ liệu của bạn và sẽ vẽ biểu đồ cột liên cụm theo mặc định.

Ví dụ về biểu đồ cột liên cụm
Cột liên cụm
Ví dụ về biểu đồ cột xếp chồng
Cùng dữ liệu đó được hiển thị ở dạng cột xếp chồng

Chuyển đổi giữa các cột liên cụm và xếp chồng

 1. Bấm Nhà >Ngăn Tầng.

  Nút Ngăn Tầng trên tab Trang đầu Power Map

 2. Trong tab Ngăn tầng cho tầng bạn muốn thay đổi, bấm Cột xếp chồng hoặc Cột liên cụm.

  Chọn Xếp chồng hoặc Liên cụm

  Ghi chú: 

  • Bạn có thể kéo trường bổ sung vào hộp chiều cao hay thể loại , hoặc chọn các trường và bản đồ 3D sẽ đặt trường của bạn vào hộp thích hợp.

  • Nếu bạn kéo một trường chỉ vào hộp thể loại và rời khỏi hộp chiều cao bản đồ 3D, trống sẽ tự động thêm trường đó cùng chiều cao và vẽ biểu đồ hiển thị số lượng mỗi thể loại.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hình dạng các cột.

Tìm hiểu thêm về cột xếp chồng và cột liên cụm

Sử dụng cột xếp chồng khi bạn có nhiều chuỗi dữ liệu và bạn muốn làm nổi bật tổng. Ví dụ, nếu bạn muốn vẽ tất cả các kiểu khác nhau Hiển thị vé (ngày, tối, Đầy đủ giá, giảm giá, thành viên, Nonmember) theo mã ZIP.

Sử dụng cột liên cụm để so sánh dữ liệu trong các thể loại và dữ liệu chuỗi. Ví dụ, nếu bạn có mục nhập như Hoàn toàn đồng ý, đồng ý, trung lập, không đồng ý, và hoàn toàn không đồng ý, bởi khách hàng phân đoạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×