Chuyển đổi liên kết giao thức sang Office trên máy tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu tổ chức của bạn lưu trữ mẫu trực tuyến để tạo tài liệu, thì phải mở các mẫu này trong Office trên máy tính, chứ không phải trong ứng dụng Office Mobile. Nếu bạn có cả hai phiên bản này, hãy thay đổi liên kết giao thức để sử dụng Office trên máy tính.

Sau đây là cách thực hiện:

  1. Trên thiết bị Windows của bạn, hãy đi đến thiết đặt > hệ thống > Ứng dụng mặc định . Cuộn xuống và chọn chọn ứng dụng mặc định theo giao thức.

  2. Trong danh sách các giao thức, hãy tìm giao thức liên kết với ứng dụng Office của bạn (ví dụ, MS-WORD) và chọn tên ứng dụng bên cạnh đó — trong ví dụ này, Word Mobile.

  3. Chọn Office (trên máy tính).

    Chuyển sang Office (màn hình) đối với các giao thức mở mẫu từ web

    Ghi chú: Nếu ứng dụng chưa không được liên kết với giao thức, bạn sẽ thấy lệnh chọn mặc định thay vì nhìn thấy một tên ứng dụng. Chọn lệnh và chọn Office (trên máy tính).

  4. Lặp lại bước này cho MS-POWERPOINTMS-EXCEL giao thức.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×