Cho phép người dùng tự tạo trang nhóm của riêng mình

Cho phép người dùng tự tạo trang nhóm của riêng mình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với vai trò người quản trị trang, bạn có thể cho phép người dùng trong công ty tự tạo trang nhóm của riêng mình nhằm quản lý dự án và tài liệu liên quan. Theo mặc định, chức năng tạo trang ở trạng thái bật, do đó, nếu người dùng được quyền Tạo trang con tại trang mẹ, việc thiết lập một trang nhóm mới cho người dùng thật đơn giản, chỉ cần bấm vào nối kết trên trang Trang và đặt tên cho trang đó. Theo mặc định, trang nhóm mới được tạo dưới trang SharePoint gốc, ví dụ, https://contoso.sharepoint.com. Một cách khác là bạn có thể xác định đường dẫn nơi trang nhóm mới sẽ được tạo, ví dụ, https://contoso.sharepoint.com/teamsites/userProjects. Bạn cũng có thể xác định mẫu tùy chỉnh để kiểm soát hoạt động của trang nhóm mới.

Để kiểm soát người dùng có thể tự tạo trang nhóm mới cho mình hay không:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn thiết đặt, và bên dưới bắt đầu một trang, chọn một trong các thao tác sau:

  • Ẩn nối kết để tắt quyền mặc định cho phép tạo trang cho người dùng trong công ty và ẩn nối kết Trang Mới trên trang Trang.

  • Hiện nối kết để bật quyền mặc định cho phép tạo trang cho người dùng trong công ty và hiện nối kết Trang Mới trên trang Trang. Đây là thiết đặt mặc định.

   Ghi chú:  Chức năng này chỉ hoạt động nếu tập hợp trang gốc dùng mẫu Trang Nhóm.

   Ghi chú:  Nếu bạn chọn Ẩn nối kết, người quản trị sẽ vẫn có thể tạo trang từ trang Thêm Nội dung trong SharePoint, cũng như bất kỳ người dùng khác nào có quyền thực hiện như vậy.

 4. Nếu chọn Hiện nối kết, hãy cung cấp đường dẫn trong hộp Tạo trang dưới đến trang mẹ mà trang nhóm mới sẽ được tạo hoặc để trống hộp này để tạo trang nhóm mới trực tiếp dưới trang gốc.

 5. Nếu chọn Hiện nối kết, hãy chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Ẩn khỏi người dùng – ẩn tùy chọn chính sách duy trì khỏi người dùng trên mẫu mà họ sẽ thấy khi tạo một trang nhóm mới. Đây là thiết đặt mặc định.

  • Lựa chọn tùy chọn – để áp dụng chính sách duy trì tùy chọn cho các trang nhóm mới

  • Lựa chọn được yêu cầu – để yêu cầu người dùng áp dụng chính sách duy trì cho các trang nhóm mới

 6. Nếu chọn Hiện nối kết, hãy chọn người dùng phải cung cấp tên liên lạc phụ cho trang nhóm của họ hay không. Thiết đặt mặc định là Không yêu cầu.

 7. Nếu chọn Hiện nối kết, hãy đánh dấu chọn hộp kiểm Dùng mẫu tại URL này để dùng mẫu tùy chỉnh cho trang nhóm mới và nhập URL cho mẫu. Có thể là URL tuyệt đối (http://contoso.sharepoint.com/templates/MyCustomTemplate) hoặc URL tương đối (/templates/MyCustomTemplate). Khi chọn tùy chọn này, bạn có thể kiểm soát hoạt động của các trang nhóm mới bằng cách xác định mẫu được dùng cho tất cả các trang nhóm mới.

Quyền truy nhập trang

Khi người dùng tạo trang nhóm của chính mình bằng cách dùng nối kết Trang Mới trên trang Trang, các nhóm người dùng duy nhất được tạo cho Khách, Thành viên và Người sở hữu trang sử dụng các thiết đặt mặc định trên SharePoint Online. Các trang mới không kế thừa quyền truy nhập từ trang mẹ của nó. Những nhóm này được tự động đặt tên bằng cách thêm tên của trang vào tên nhóm, ví dụ, "Thành viên Dự án X" và kiểm soát ai có thể xem những thông tin trên trang.

Khi người dùng tạo ra các trang đầu tiên, họ là những người duy nhất có thể truy nhập vào trang. Người sở hữu trang sau đó có thể chia sẻ trang và phân quyền truy nhập cho người dùng như bình thường.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng thiết đặt quyền truy nhập trên SharePoint Online, hãy xem Các mức cấp phép mặc định.

Để biết thêm thông tin về việc kế thừa quyền truy nhập, hãy xem Kế thừa quyền truy cập là gì?.

Dẫn hướng trang

Trang mới sẽ có cấu trúc dẫn hướng riêng của nó. Các trang này không kế thừa dẫn hướng của trang mẹ. Khi người dùng tạo trang nhóm mới, một nối kết đến trang sẽ xuất hiện trên danh sách các trang đã đến.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×