Cho phép mọi người ghi lại hội thảo âm thanh và video

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chọn thiết đặt ghi mặc định cho một người dùng hoặc mọi người trong tổ chức của bạn

  1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365> Thiết đặt Dịch vụ > Quản lý thiết đặt trong trung tâm quản trị Skype for Business.

  2. Trên trang Người dùng, chọn một hoặc nhiều người dùng từ danh sách và bấm Sửa.

  3. Trên trang Tùy chọn, bấm Ghi hội thoại và cuộc họp, rồi bấm Lưu.

Khi bật chế độ ghi, người tổ chức hoặc diễn giả có thể ghi lại cuộc gọi hội thảo hoặc cuộc họp Skype for Business Online. Bật hoặc tắt chế độ ghi sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

Đưa vào trong bản ghi

Không đưa vào trong bản ghi

Âm thanh và video HD

Các bản trình bày PowerPoint và bảng trắng

Các phiên chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình

Các trang OneNote được chia sẻ

Chú thích PowserPoint

Các tệp được chia sẻ (phần đính kèm)

Để biết chi tiết, hãy xem lưu và phát hành Skype for Business trong bản ghiquản lý Skype for Business trong bản ghi của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×