Cho phép một công cụ danh sách có đích tra cứu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dành cho mục đích bảo mật, công cụ danh sách ban đầu vô hiệu hóa dưới dạng trang đích cho tra cứu từ công cụ khác. Sau khi kích hoạt cho công cụ, người thiết kế đó có thể bật dạng xem đã chọn làm trang đích cho tra cứu.

  1. Nhập trình thiết kế.

  2. Bấm thiết đặt và tùy chọn.

  3. Trên tab thiết đặt , hãy chọn cho phép các công cụ này để cung cấp dữ liệu để tra cứu được xác định trong workspace này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×