Cho phép các thành viên để gửi dưới dạng hoặc gửi thay mặt cho một nhóm Office 365 - trợ giúp quản trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thành viên của nhóm Office 365 có được cấp quyền gửi dưới dạng hoặc gửi thay mặt bây giờ có thể gửi email dưới dạng nhóm, hoặc thay mặt cho nhóm. Chủ đề này giải thích cách người quản trị có thể đặt các quyền trong Trung tâm quản trị Office 365 hoặc bằng cách sử dụng PowerShell. Tìm hiểu thêm về Nhóm Office 365.

Ví dụ, nếu Allie Bellew là một phần của đào tạo nhóm Office 365 trong tổ chức của bạn, và có các quyền gửi dưới dạng trên nhóm, nếu cô ấy sẽ gửi email dưới dạng nhóm Office 365, nó sẽ trông giống như bộ phận đào tạo từ của bạn tổ chức gửi email.

Quyền gửi thay mặt cho phép người dùng gửi email thay mặt cho một nhóm Office 365. Ví dụ, nếu Donald Forster là một phần của tiếp thị nhóm Office 365, và có quyền gửi thay mặt và gửi email dưới dạng nhóm, email trông giống như nó đã được gửi bằng Donald Forster thay mặt cho nhóm tiếp thị.

Bạn muốn làm gì?

Cho phép các thành viên để gửi email dưới dạng một nhóm Office 365

Phần này giải thích cách cho phép người dùng để gửi email dưới dạng một nhóm Office 365 trong Trung tâm quản trị (EAC) Exchange trong Exchange Online.

 1. Trong EAC, đi tới người nhận > nhóm.

 2. Chọn sửa trên Office 365 nhóm mà bạn muốn cho phép người dùng gửi dưới dạng.

 3. Chọn nhóm ủy quyền.

 4. Trong phần gửi dưới dạng, chọn + đăng để thêm người dùng mà bạn muốn gửi dưới dạng nhóm Office 365.

  Ảnh chụp màn hình: Chọn dấu cộng để thêm người dùng mà bạn muốn gửi dưới dạng nhóm Office 365
 5. Nhập để tìm kiếm hoặc chọn một người dùng từ danh sách. Bấm OKlưu.

  Ảnh chụp màn hình: Nhập để tìm kiếm hoặc chọn một người dùng từ danh sách

Kiểm xuất các bước trong gửi email từ hoặc thay mặt cho một nhóm Office 365 để tìm hiểu cách dùng Outlook và Outlook trên Web để gửi email từ một nhóm Office 365.

Cho phép người dùng để gửi email dưới dạng một nhóm Office 365 sử dụng Powershell

Gửi dưới quyền có thể được đặt cho một nhóm bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Thêm-RecipientPermission trong PowerShell.

Add-RecipientPermission traininggroup@contoso.com -AccessRights SendAs -Trustee myuser1@contoso.com

Xem qua mục Sử dụng PowerShell với Exchange Online và mục Kết nối tới Exchange Online PowerShell để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Exchange Online PowerShell.

Cho phép các thành viên để gửi email thay mặt cho một nhóm Office 365

Phần này giải thích cách cho phép người dùng để gửi email thay mặt cho một nhóm Office 365 trong Trung tâm quản trị Exchange (EAC) trong Exchange Online.

 1. Trong EAC, đi tới người nhận > nhóm.

 2. Chọn sửa Ảnh chụp màn hình: Sửa biểu tượng nhóm trên Office 365 nhóm mà bạn muốn cho phép người dùng gửi dưới dạng.

 3. Chọn nhóm ủy quyền.

 4. Trong hộp gửi trên thay mặt phần, chọn + đăng để thêm người dùng mà bạn muốn gửi dưới dạng nhóm Office 365.

  Ảnh chụp màn hình: chọn dấu cộng để thêm người dùng mà bạn muốn gửi dưới dạng nhóm Office 365
 5. Nhập để tìm kiếm hoặc chọn một người dùng từ danh sách. Bấm OKlưu.

  Ảnh chụp màn hình: Nhập để tìm kiếm hoặc chọn một người dùng từ danh sách

  Kiểm xuất các bước trong gửi email từ hoặc thay mặt cho một nhóm Office 365 để tìm hiểu cách dùng Outlook và Outlook trên Web để gửi email từ một nhóm Office 365.

Cho phép người dùng để gửi email dưới dạng một nhóm Office 365 sử dụng Powershell

Gửi dưới quyền có thể được đặt cho một nhóm bằng cách dùng lệnh ghép ngắn Set-UnifiedGroup trong PowerShell.

Set-UnifiedGroup <group_smtp_address> -GrantSendOnBehalfTo <user_smtp_address>

Xem qua mục Sử dụng PowerShell với Exchange Online và mục Kết nối tới Exchange Online PowerShell để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Exchange Online PowerShell.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×