Cho phép Skype for Business người dùng thêm liên hệ Skype

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Skype for Business, người dùng của bạn có thể tìm kiếm và IM với mọi người dùng Skype, ứng dụng miễn phí! Bài viết này giải thích những gì bạn cần làm để họ có thể thêm liên hệ Skype.

Bạn phải có quyền quản trị trong Office 365 để thực hiện điều này.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới Trung tâm quản trị > Skype for Business.

  Chọn Skype for Business Trung tâm quản trị.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, chọn tổ chức > liên lạc bên ngoài.

 4. Theo mặc định, người dùng của bạn có thể giao tiếp với tất cả những người khác trên thế giới người dùng Skype for Business (giả định rằng tường lửa của bạn đã cấu hình để cho phép điều này).

  Chọn cho phép người dùng Skype for Business để liên lạc với Skype.

  Nếu bạn muốn người dùng của bạn để trò chuyện với người dùng Skype, nhưng bạn không muốn họ trò chuyện với những người khác đã sử dụng Skype for Business, hãy chọn trên chỉ dành cho tên miền được phép. Khi bạn bật liên hệ với người dùng Skype, skype.com tự động được thêm dưới dạng một tên miền được phép ở phía sau.

  Nếu bạn muốn cho phép các liên hệ từ tất cả các doanh nghiệp trên thế giới bằng cách dùng Skype for Business, ngoại trừ những người cụ thể, hãy chọn trên ngoại trừ các tên miền bị chặn, và chọn + để thêm những miền này. Tất cả mọi người sẽ không thể liên hệ với bạn ngoại trừ người trên những tên miền cụ thể. (Doanh nghiệp một số có thể chọn tùy chọn này, ví dụ, nếu họ thuộc điều tra pháp và cần đảm bảo không có không có liên hệ với doanh nghiệp khác.)

 5. Chọn cho phép mọi người dùng Skype for Business để liên lạc với người dùng Skype bên ngoài tổ chức của bạn.

 6. Nếu bạn đang dùng tường lửa Windows, Skype for Business sẽ mở các cổng yêu cầu tự động.

  Nếu tổ chức của bạn sử dụng một giải pháp khác để hạn chế các máy tính trên mạng của bạn kết nối với Internet, hãy đảm bảo máy tính khách có thể truy nhập tất cả địa chỉ IP và URL cho kết nối Skype và tìm kiếm danh bạ Skype. Điều này có thể yêu cầu thêm chúng vào các thư đi cho phép danh sách trong cấu hình cơ sở hạ tầng tường lửa hoặc proxy của bạn.

 7. Chờ đến 24 giờ để kiểm tra. Bất kỳ lúc nào bạn thay đổi thiết đặt liên lạc bên ngoài, có thể mất tối đa 24 giờ để thay đổi để nhập trên tất cả các trung tâm dữ liệu.

 8. Cho người dùng của bạn biết cách để tìm và thêm liên hệ Skype vào danh sách của họ Skype for Business liên hệ của bạn. Hãy trỏ chúng đến Tìm kiếm người trong Skype for Business.

Kiểm tra và khắc phục sự cố

Để kiểm tra thiết lập của bạn, bạn cần liên hệ trên Skype họ không phải là đằng sau tường lửa công ty của bạn. Họ có thể đăng nhập vào Skype bằng tài khoản Gmail, tài khoản Outlook.com hoặc loại tài khoản email.

 1. Sau khi bạn thay đổi thiết đặt liên lạc bên ngoài của bạn, chờ đến 24 giờ để kiểm tra.

 2. Đăng xuất khỏi Skype for Business và sau đó đăng nhập lại để bạn thấy tùy chọn để tìm kiếm thư mục Skype.

  Khi thư mục Skype được tô sáng, bạn có thể tìm kiếm những người có tài khoản Skype.

 3. Trong Skype for Business, tìm kiếm liên hệ của bạn trong Skype, và gửi yêu cầu cuộc trò chuyện.

  Nếu bạn nhận được thông báo không thể gửi do chính sách công ty, bạn cần phải doublecheck thiết thiết đặt tường lửa.

 4. Một cách khác để kiểm tra xem vấn đề là tường lửa của bạn để đi đến một vị trí wifi không đằng sau tường lửa của bạn chẳng hạn như quán cà và dùng Skype for Business để gửi yêu cầu cho Skype của bạn liên hệ để trò chuyện.

  • Nếu bạn đã gửi liên hệ Skype của bạn yêu cầu và họ không bao giờ đã nhận thư, hãy yêu cầu họ gửi cho bạn một yêu cầu để trò chuyện. Nếu vấn đề đã thiết lập kết nối giữa Skype và Skype for Business, mà thường giải quyết nó.

  • Bây giờ, nếu thư đi cà nhưng không khi bạn đang ở nơi làm việc, sau đó bạn biết vấn đề là tường lửa của bạn.

Những gì bạn có thể và không thể thực hiện

 • Skype for Business trên máy Mac không có khả năng tìm kiếm và liên lạc với liên hệ Skype.

 • Trong khi bạn có thể tìm kiếm và tìm người dùng Skype, họ không thể tìm kiếm và tìm Skype for Business người dùng. Bạn cần phải gửi yêu cầu liên hệ, và họ có để đăng nhập vào Skype và chấp nhận, trước khi bạn có thể IM với họ.

 • Không có thể để cho phép kết nối IM với nhà cung cấp IM khác chẳng hạn như Google hoặc Facebook. Bạn không thể dùng Skype for Business để gửi tin nhắn văn bản điện thoại di động.

Những tính năng sẵn dùng khi bạn thêm các liên hệ Skype không?

liên hệ Skype đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của họ (trước đây là Windows Live ID) có thể nhận được một số, nhưng các tính năng không phải tất cả, khi họ đang nói chuyện với người dùng Skype for Business của bạn.

Sẵn dùng với Skype liên hệ

Không sẵn dùng với Skype liên hệ

 • Hội thoại video

 • Nhắn tin tức thời giữa hai người

 • Hiện diện

 • Hội thoại IM nhiều bên

 • Hội thoại âm thanh và video với ba người trở lên

 • Chia sẻ màn hình máy tính và chương trình

Cập Nhật tháng 3 23, 2017

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cho phép người dùng liên hệ với Skype for Business người dùng bên ngoài

Thiết lập Skype for Business Online

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×