Cho phép OneNote cho Windows 8 để sử dụng camera trong thiết bị của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi lần đầu tiên bạn tìm cách chèn ảnh từ camera vào ghi chú của bạn, bạn sẽ được nhắc cung cấp cho OneNote quyền sử dụng camera của bạn. Nếu trước đây bạn đã từ chối cấp quyền này khi được nhắc, bạn có thể thay đổi thiết đặt này theo cách thủ công bất kỳ lúc nào.

Để cung cấp cho OneNote quyền sử dụng camera của bạn:

  1. Hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào WINDOWS+C.

  2. Gõ nhẹ vào Thiết đặt > Quyền > Webcam > Bật.

Hãy xem Các tác vụ cơ bản trong OneNote để biết thêm thông tin về cách nhập ảnh vào ghi chú của bạn.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×