Chọn hình dạng hoặc đối tượng khác

Chọn hình dạng hoặc đối tượng khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chọn đối tượng, hình dạng, ảnh hoặc hộp văn bản để thay đổi hoặc di chuyển. Núm điều khiển đổi cỡ cho biết hình dạng hoặc đối tượng đã được chọn.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Excel

PowerPoint

Word

Mẹo để chọn hình dạng và đối tượng

Excel

Bấm vào đối tượng để chọn nó. Nếu thao tác đó không chọn được đối tượng, thì trên tab Trang chủ, trong nhóm Sửa, hãy bấm Tìm & Chọn rồi thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Tìm & Chọn trong nhóm Sửa trên tab Trang chủ

 • Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, hãy bấm vào Chọn Đối tượng rồi vẽ một hộp bên trên đối tượng.

 • Để mở ngăn tác vụ nơi bạn có thể chọn, chọn nhiều, hiện, ẩn hoặc thay đổi thứ tự của đối tượng, hãy bấm vào Ngăn Chọn rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

PowerPoint

Bấm vào đối tượng để chọn nó. Nếu thao tác đó không chọn được đối tượng, thì trên tab Trang chủ, trong nhóm Sửa, hãy bấm Chọn và thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Chọn trong nhóm Sửa

 • Để chọn tất cả các đối tượng và chỗ dành sẵn trên bản chiếu, hãy bấm vào Chọn Tất cả.

 • Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, hãy bấm vào Chọn Đối tượng rồi vẽ một hộp bên trên đối tượng.

 • Để mở ngăn chọn nơi bạn có thể chọn, chọn nhiều, hiện, ẩn hoặc thay đổi thứ tự của các đối tượng, hãy bấm vào Ngăn Chọn rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Word

Bấm vào đối tượng để chọn nó. Nếu thao tác đó không chọn được đối tượng, thì trên tab Trang chủ, trong nhóm Sửa, hãy bấm Chọn và thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Chọn trong nhóm Sửa

 • Để chọn tất cả văn bản trong tài liệu, hãy bấm vào Chọn Tất cả.

 • Để chọn các đối tượng ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, hãy bấm vào Chọn Đối tượng. Để chọn một đối tượng, hãy bấm khi con trỏ của bạn chuyển thành mũi tên chọn Con trỏ màu trắng với mũi tên 4 đầu trong lúc nó di chuyển lên đối tượng. Để chọn nhiều đối tượng, hãy nhấn giữ Ctrl trong khi bấm vào các đối tượng bạn muốn.

 • Để chọn văn bản có định dạng tương tự, hãy bấm Chọn tất cả văn bản có định dạng tương tự.

 • Để mở ngăn tác vụ nơi bạn có thể chọn, chọn nhiều, hiện, ẩn, hoặc thay đổi thứ tự của các đối tượng, bấm Ngăn chọn, sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn. (Tùy chọn này không có trong Word 2007.)

Ghi chú: Trong Word 2007, hãy chọn công cụ không hoạt động trên hình ảnh đã chèn. Để chọn hình ảnh, chúng tôi khuyên bạn chèn ảnh vào một bức vẽ. Khi bạn chèn hình dạng và hình ảnh trong một bức vẽ, bạn có thể chọn chúng bằng cách kéo một hộp trên các đối tượng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm một hình vẽ vào một tài liệu.

Đầu trang

Mẹo để chọn hình dạng và đối tượng

Để thực hiện điều này

Thực hiện như sau

Chọn nhiều đối tượng.

Nhấn và giữ SHIFT hoặc CTRL trong khi bạn bấm vào đối tượng.

Chọn đối tượng nằm bên dưới các đối tượng khác và xoay vòng về phía trước qua một loạt đối tượng xếp chồng.

Chọn đối tượng ở trên cùng, rồi nhấn TAB.

Chọn đối tượng nằm bên dưới các đối tượng khác và xoay vòng về phía sau qua một loạt đối tượng xếp chồng.

Chọn đối tượng ở trên cùng, rồi nhấn SHIFT+TAB.

Chọn đối tượng là một phần của nhóm.

Chọn nhóm, rồi thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để chọn một đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đó.

 • Để chọn nhiều hình dạng trong một nhóm, hãy nhấn giữ SHIFT hoặc CTRL trong khi bạn bấm vào các hình dạng đó.

Hủy chọn mỗi lần một đối tượng.

Hãy nhấn giữ SHIFT hoặc CTRL trong khi bạn bấm vào từng đối tượng.

Đầu trang

Xem thêm

Nhóm hoặc rã nhóm hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×