Chia tách cột văn bản (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Dùng trình soạn thảo truy vấn, một cột văn bản có thể phân tách thành nhiều cột, theo:

 • dấu phân cách, chẳng hạn như dấu phẩy

 • sử dụng một số lượng ký tự.

Chia tách cột theo dấu phân tách

Chia tách cột > Theo dấu phân cách phân tích các giá trị văn bản thành hai hoặc nhiều cột theo một ký tự phổ biến. Ví dụ, một cột tênLastName, tên có thể phân tách thành hai cột bằng cách dùng ký tự dấu phẩy (,). Có hai cách để thực hiện điều này:

Dùng ribbon trình Soạn thảo truy vấn :

 • Chọn cột bạn muốn chia tách.

 • Trong dải băng Bộ soạn thảo Truy vấn, chọn Tách Cột > Theo Dấu phân tách.


Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo truy vấn :

 • Bấm chuột phải vào tiêu đề cột bạn muốn chia tách.

 • Trong menu ngữ cảnh của cột, chọn Tách Cột > Theo Dấu phân tách.


Sau đó, hãy làm như sau:

 1. Trong cửa sổ bật lên chia cột theo dấu phân cách :

  • Trong danh sách thả xuống Chọn hoặc nhập dấu phân tách, chọn Dấu hai chấm, Dấu phẩy, Dấu Bằng, Dấu chấm phẩy, Dấu cách, Tab hoặc Tùy chỉnh. Chọn Tùy chỉnh để chỉ định bất cứ ký tự nào làm dấu phân tách.

  • Chọn tùy chọn Chia tách .

  • Bung rộng tab Hiện tùy chọn nâng cao và nhập Số lượng cột muốn chia tách thành.

 2. Chọn OK.

 3. Đổi tên cột mới thành tên có ý nghĩa hơn. Để biết thêm thông tin về cách đổi tên cột, xem mục Đổi tên cột.

Chia tách cột theo vị trí

Tính năng Chia Cột > Theo Số Ký tự sẽ phân tích cú pháp giá trị văn bản dựa trên vị trí ký tự trong giá trị văn bản.

Dùng menu ruy-băng Trình soạn thảo truy vấn :

 1. Chọn cột bạn muốn chia tách.

 2. Trong ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Chia tách Cột > Theo Số ký tự.

Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo truy vấn :

 1. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột bạn muốn chia tách.

 2. Trong menu ngữ cảnh của cột, chọn Chia tách Cột > Theo Số Ký tự


Để chia tách cột theo vị trí:

 1. Trong hộp thoại Chia tách cột theo vị trí:

  • Trong hộp văn bản Số ký tự, nhập số ký tự được sử dụng để chia tách cột văn bản.

  • Chọn tùy chọn Chia tách .

  • Bung rộng mục Hiển thị tùy chọn nâng cao, rồi nhập Số cột muốn chia tách.

 2. Bấm vào OK.

 3. Đổi tên cột mới thành tên có ý nghĩa hơn. Để biết thêm thông tin về cách đổi tên cột, xem mục Đổi tên cột.

Lưu ý: Trình Soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video dưới đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống. Video sau đây Hiển thị một cách để hiển thị trình Soạn thảo truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×