Chia sẻ bảng tính, tài liệu, bản trình bày hay sổ làm việc trong OneDrive

Tài liệu Office của bạn được lưu trữ trên OneDrive. Giờ hãy chia sẻ với bạn bè hay với cả thế giới.

  1. Đến OneDrive của bạn, bấm chuột phải vào tài liệu, rồi bấm Chia sẻ.

    Lệnh Chia sẻ
  2. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ. Nhấn ENTER giữa nhiều địa chỉ. Khi bạn bấm Chia sẻ thư của bạn sẽ bao gồm nối kết đến tài liệu. Người nhận sẽ cần đăng nhập bằng một tài khoản Microsoft để sửa tài liệu.

    Nhập địa chỉ email và thư để gửi email một nối kết

Lấy nối kết mà bạn có thể sao chép và dán

Nếu bạn không biết địa chỉ email của người đó, hoặc nếu bạn muốn một nối kết sẽ cho phép mọi người sửa tài liệu của bạn mà không cần đăng nhập, hãy bấm Lấy nối kết sau khi bạn bấm vào Chia sẻ. Sau đó bấm vào Tạo nối kết cho nối kết mà bạn có thể sao chép và dán.

Tạo một nối kết Xem và Sửa

Mẹo    Nếu bạn dán vào bài đăng, hoặc nếu URL chỉ có vẻ quá dài, hãy bấm Rút ngắn, rồi sao chép nó.

Chia sẻ để chỉ xem

Nếu bạn muốn mọi người nhìn thấy tài liệu của bạn mà không có quyền sửa nó, bạn có thể chia sẻ nó ở dạng chỉ xem.

Với thư mời email

Trong thư mời, bấm Người nhận có thể sửa, rồi chuyển thành Người nhận chỉ có thể xem.

Chọn các tùy chọn chỉ xem và yêu cầu đăng nhập trong email thư mời

Ghi chú   Nếu bạn muốn hạn chế ai có thể nhìn thấy tài liệu, hãy bấm Người nhận không cần tài khoản Microsoftrồi chuyển thành Người nhận cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Với nối kết chỉ xem

Sau khi bạn đến Chia sẻ > Lấy nối kết, hãy bấm Sửa và chuyển thành Chỉ xem trước khi bạn bấm vào Tạo nối kết.

Chọn tùy chọn Chỉ Xem trước khi tạo nối kết để sao chép và dán

Ghi chú   Nếu bạn muốn mở truy nhập chỉ xem tài liệu của bạn để mọi người có thể tìm thấy nó khi họ tìm kiếm trên web, hãy bấm Công cộng thay vì Chỉ xem.

Áp dụng Cho: Office 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ