Chia sẻ với những người khác sổ ghi chép OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn chia sẻ sổ ghi chép của bạn với người khác, hãy chắc chắn bạn đã tạo sổ ghi chép OneNote 2016 trên OneDrive của bạn để những người khác có thể truy cập nó. Nếu bạn đã tạo sổ ghi chép trên máy tính của mình, trước tiên hãy di chuyển sổ ghi chép vào OneDrive.

Sổ ghi chép của bạn ở trên OneDrive không có nghĩa là tự động mọi người có thể nhìn thấy nó. Nó có sẵn cho bạn trên tất cả các thiết bị của bạn. Bạn sẽ phải cố tình chia sẻ nó với những người khác trước khi bất kỳ người nào khác có thể nhìn thấy nó.

Mời mọi người trong thư

Bạn có thể mời mọi người xem sổ ghi chép của bạn với một email đã được tạo ra bởi OneNote. Chỉ những người được mời mới có thể mở sổ ghi chép của bạn.

 1. Chọn Tệp > Chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình về cách Chia sẻ với Mọi người trong OneNote 2016.

 2. Bên dưới Chia sẻ với Mọi người, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ sổ ghi chép.

  Ảnh chụp màn hình của UI Chia sẻ trong OneNote 2016.

 3. Trong hộp thả xuống ở bên phải, chọn xem mỗi người có thể sửa hay chỉ được xem sổ ghi chép của bạn.

 4. Thêm một ghi chú cá nhân, nếu bạn muốn, và chọn Chia sẻ.

  Những người mà bạn đã chọn sẽ nhận được thư mời qua email để mở sổ ghi chép của bạn.

Đầu Trang

Lấy nối kết chia sẻ

Bạn có thể tạo một nối kết đến sổ ghi chép của bạn để người khác có thể xem hoặc sửa nó. Nếu ai đó chuyển tiếp nối kết đến một người khác, thì người khác cũng có thể xem sổ ghi chép của bạn.

 1. Chọn Tệp > Chia sẻ > Lấy Nối kết Chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình của Nhận được UI Kết nối Chia sẻ trong OneNote 2016.

 2. Bên cạnh Xem Nối kết hoặc Sửa Nối kết, chọn Tạo Nối kết.

  Ghi chú: Nếu thay đổi ý định, bạn có thể thay đổi quyền hoặc dừng chia sẻ sổ ghi chép của bạn. Sổ ghi chép vẫn còn trên OneDrive để bạn có thể truy cập nó trên tất cả các thiết bị của mình.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×