Chia sẻ site

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng lệnh chia sẻ để mời người khác trong tổ chức của bạn vào một trang. Nếu bạn vừa tạo một trang web mới, đây là một cách nhanh chóng để cấp quyền cho những người bạn muốn sử dụng trang web của bạn. Chia sẻ một trang web cũng là một cách tuyệt vời để khởi động bắt đầu cộng tác trong dự án bằng cấp mọi người truy nhập vào tất cả các tài liệu liên quan và thông tin.

(Muốn chia sẻ tệp hoặc thư mục thay vào đó?)

Nếu bạn là một khách hàng Office 365 , bạn cũng có thể dùng lệnh chia sẻ để chia sẻ site với người dùng bên ngoài không có giấy phép cho thuê bao Office 365 của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết chia sẻ site hoặc tài liệu với người bên ngoài tổ chức của bạn.

  1. Đi đến trang bạn muốn chia sẻ, và bấm chia sẻ.
    Hình ảnh của lệnh Chia sẻ ở góc trên bên phải màn hình.

  2. Trong hộp thoại chia sẻ , hãy nhập tên của những người trong tổ chức của bạn mà bạn muốn mời vào trang.
    Nhập người dùng mà bạn muốn chia sẻ site.

  3. Hãy nhập bất kỳ thông điệp nào bạn muốn gửi kèm với lời mời.

  4. Bấm Chia sẻ.

    Ghi chú:  Nếu bạn không phải là người sở hữu trang, bạn cũng có thể mời những người khác ghé thăm trang, tuy nhiên lời mời của bạn sẽ tạo ra yêu cầu truy nhập mà người sở hữu trang có thể phê duyệt hoặc từ chối.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×