Chia sẻ sổ tay trên trang SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng SharePoint, bạn có thể dùng nó để lưu giữ sổ tay OneNote của mình ở một vị trí trung tâm cho cả nhóm làm việc của bạn. Bất kỳ khi nào bạn hoặc đồng nghiệp của bạn thực hiện các thay đổi trong nội dung của sổ tay, OneNote sẽ tự động lưu và đồng bộ hóa các ghi chú trên Sharepoint.

Quan trọng:  Bạn và đồng nghiệp của bạn cần có quyền đọc/viết trong trang SharePoint của bạn. Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống nếu bạn không có những quyền này.

Khi bạn đã có các quyền này, hãy làm như sau:

 1. Trong OneNote 2016, bấm Tệp > Mới > SharePoint.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy SharePoint trong danh sách, thì có thể bạn không có quyền hoặc có thể site nhóm của bạn có tên khác. Tìm kiếm logo SharePoint hoặc tìm site nhóm SharePoint của bạn dưới Vị trí Web Khác.

 2. Ở bên phải, bên dưới SharePoint, bấm Duyệt.

 3. Đi tới thư viện tài liệu trong site SharePoint mà bạn muốn lưu trữ sổ ghi chép nhóm của mình tại đó.

 4. Hãy nhập một tên gọi có ý nghĩa, dễ hiểu vào hộp Tên Sổ ghi chép rồi bấm Tạo.

Sau khi tạo sổ ghi chép, bạn có thể gửi email có chứa nối kết tới sổ ghi chép đó cho những người cùng nhóm và đồng nghiệp của bạn. Bất kỳ ai có quyền đọc ở trang SharePoint đó cũng sẽ có thể xem và sửa các ghi chú.

Nếu bạn muốn được thông báo mỗi khi có ai đó cập nhật các ghi chú trong SharePoint, hãy làm như sau:

 1. Trong trình duyệt của bạn, hãy đi tới thư viện tài liệu có chứa sổ ghi chép của bạn.

 2. Kế bên thư mục sổ ghi chép, hãy bấm vào mũi tên để mở menu thả xuống, rồi bấm Cảnh báo Tôi.

 3. Trong hộp thoại Cảnh báo Mới, hãy chọn tùy chọn thông báo phù hợp nhất với bạn và nhóm của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn cảnh báo hàng ngày nếu bạn không muốn làm gián đoạn công việc của đồng nghiệp của mình với quá nhiều thông báo.

Trong bài viết này

Sử dụng sổ ghi chép được chia sẻ với các site SharePoint

Tạo sổ ghi chép được chia sẻ trong một thư viện SharePoint

Sử dụng sổ ghi chép được chia sẻ với các site SharePoint

Sử dụng sổ ghi chép được chia sẻ với SharePoint site cho phép bạn chia sẻ thông tin của bạn với người khác. Ví dụ, nhóm của bạn có thể dùng một sổ ghi chép được chia sẻ để thực hiện các thao tác sau:

 • Động não trên một dự án

 • Thu thập các tài liệu tham khảo

 • Ghi và chia sẻ biên bản cuộc họp

 • Danh sách mục hành động

Khi Office OneNote 2007 sổ ghi chép được lưu trữ ở một vị trí được chia sẻ, chẳng hạn như thư viện SharePoint, nhiều người dùng có thể đồng thời truy nhập ghi chú được chia sẻ và đóng góp cho họ thường xuyên. Thư viện là vị trí trung tâm trên SharePoint site nơi người lưu trữ và quản lý tệp của họ.

Khi bạn chia sẻ sổ ghi chép trên SharePoint site, bạn có thể sử dụng các tính năng của thư viện để quản lý và chia sẻ sổ ghi chép của bạn. Bạn có thể quản lý ai có quyền để xem sổ ghi chép hoặc đóng góp các ghi chú. Bạn có thể lưu trữ thông tin thêm về sổ ghi chép hoặc trang của nó, chẳng hạn như bộ phận tên hoặc số dự án. Bạn cũng có thể theo dõi phiên bản của sổ ghi chép, sao cho mọi người có thể xem hoặc khôi phục Phiên bản cũ hơn nếu cần thiết và nhận bản Cập Nhật khi nội dung thay đổi bằng cách dùng cảnh báo hoặc nguồn cấp RSS.

Ghi chú: Dùng các tính năng của trang SharePoint, bạn phải có quyền sử dụng các tính năng trên trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ sở hữu trang hoặc người quản trị của bạn.

Trình hướng dẫn sổ ghi chép mới trong OneNote sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để tạo một sổ ghi chép được chia sẻ mà bạn và các thành viên nhóm của bạn có thể truy nhập. Khi bạn sử dụng trình hướng dẫn, bạn có thể chọn để gửi thông điệp email tới những người khác có chứa một nối kết đến vị trí sổ ghi chép mới.

Khi bạn chia sẻ sổ ghi chép, tất cả mọi người có quyền đóng góp cho một thư viện SharePoint có thể truy nhập bộ ghi chú được chia sẻ cùng một lúc, và OneNote đồng bộ hóa thay đổi của mọi người vào sổ ghi chép trên SharePoint site. OneNote cũng duy trì một bản sao ngoại tuyến riêng biệt của các ghi chú trên máy tính của mỗi người dùng. Như vậy, người dự có thể sửa ghi chú cục bộ ngay cả khi họ ngắt kết nối từ mạng. Lần sau khi họ kết nối với sổ ghi chép được chia sẻ, các OneNote phối thay đổi của họ với mọi người khác.

Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về sổ ghi chép được chia sẻ trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Tạo sổ ghi chép được chia sẻ trong một thư viện SharePoint

Khi bạn thêm một sổ ghi chép mới vào thư viện, sổ ghi chép trở thành một thư mục trong thư viện và các phần được lưu dưới dạng tệp. Thêm nội dung và chỉnh sửa nó là tương tự như làm việc với sổ ghi chép của bạn trong bất kỳ vị trí được chia sẻ.

 1. Trên menu chia sẻ , bấm Tạo sổ tay chia sẻ.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tạo một sổ ghi chép được chia sẻ bằng cách bấm vào Sổ ghi chép mới trên menu tệp .

 2. Trong trình hướng dẫn sổ ghi chép mới, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Trong hộp tên , nhập tên cho sổ ghi chép được chia sẻ (ví dụ, Báo cáo trạng thái nhóm hàng tuần hoặc Prokeo lên kế hoạch).

  • Hoặc bạn có thể chọn màu cho bìa sổ ghi chép, vốn sẽ được hiển thị dưới dạng biểu tượng trên thanh dẫn hướng sổ ghi chép.

  • Hoặc trong danh sách Từ Mẫu, hãy chọn một mẫu mặc định sẽ dùng cho các trang trong sổ ghi chép chung.

 3. Bấm Tiếp.

 4. Bên dưới ai sẽ sử dụng sổ ghi chép này?, bấm nhiều người sẽ chia sẻ sổ ghi chép, sau đó bấm trên một máy chủ (thư viện tài liệu SharePoint, chia sẻ mạng, hoặc vị trí được chia sẻ).

 5. Bấm Tiếp.

 6. Bên dưới đường dẫn, hãy nhập địa chỉ Web của thư viện SharePoint mà bạn muốn lưu trữ sổ ghi chép của bạn.

  Để định vị thư viện của bạn, hãy bấm duyệt, duyệt để tìm trang SharePoint và thư viện mà bạn muốn, sau đó bấm chọn.

 7. Để cho biết người khác về sổ ghi chép, để tạo một email với nối kết đến sổ ghi chép này để tôi có thể gửi cho người khác kiểm hộp đã chọn.

 8. Bấm Tạo.

Ghi chú: Khi bạn thực hiện thay đổi vào sổ ghi chép của bạn, có thể mất vài phút để người khác nhìn thấy các thay đổi hoặc cho những thay đổi để đồng bộ hóa, tùy thuộc vào cách mạng của bạn được thiết lập.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×