Chia sẻ sổ làm việc Excel 2016 của bạn với những người khác

Chia sẻ sổ làm việc Excel 2016 của bạn với những người khác

Trong Excel 2016 for Windows, việc chia sẻ sổ làm việc của bạn với người khác đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bằng cách sử dụng trình duyệt web, hãy tải lên hoặc tạo sổ làm việc mới trên OneDrive, OneDrive for Business hoặc thư viện SharePoint Online.

  1. Nếu bạn đã tải lên tệp, bấm tên tệp để mở tệp. Sổ làm việc sẽ mở trong tab mới ở trình duyệt web của bạn.

  2. Bấm nút Chỉnh sửa trong Excel. Nếu bạn không có nút này, bấm Chỉnh sửa trong Trình duyệt, rồi bấm Chỉnh sửa trong Excel sau khi tải lại trang.

  3. Nếu bạn được nhắc chọn phiên bản Excel, bấm Excel 2016.

  4. Khi tệp mở trong chương trình Excel, hãy bấm vào Chia sẻ ở góc trên bên phải.

  5. Nhập địa chỉ email vào hộp Mời mọi người, rồi phân tách từng địa chỉ email bằng dấu chấm phẩy. Đảm bảo cũng chọn Có thể chỉnh sửa. Khi bạn thực hiện xong, bấm nút Chia sẻ.

    Mẹo: Xem ở cuối ngăn. Mục Nhận liên kết chia sẻ cho phép bạn tự gửi lời mời qua email. Nếu bạn có người đăng ký Excel for Office 365, bạn sẽ thấy liên kết Gửi dưới dạng tệp đính kèm. Tùy chọn này cho phép bạn gửi bản sao tệp dưới dạng tệp .xlsx hoặc .pdf trong thư email.

  6. Nếu bạn đã bấm nút Chia sẻ ở bước trước đó, thư email sẽ được gửi đến từng người. Thư sẽ được gửi từ địa chỉ email của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được bản sao của thư, để bạn biết được thư đó trông như thế nào.

Nếu bạn đã bấm nút Chia sẻ, mọi người sẽ nhận được thư email mời họ mở tệp. Họ có thể bấm vào liên kết để mở sổ làm việc. Một trình duyệt web sẽ mở ra và sổ làm việc sẽ mở trong Excel Online.

Mẹo: Nếu họ đang dùng phiên bản mới nhất của Excel, PowerPoint hoặc Word thì có một cách dễ dàng hơn: Họ có thể bấm Tệp > Mở, rồi chọn Chia sẻ với Tôi.

Nếu bạn muốn mọi người làm việc cùng lúc trong tệp, họ có thể bấm vào Chỉnh sửa Sổ làm việc > Chỉnh sửa trong Trình duyệt. Nếu mọi người muốn sử dụng ứng dụng Excel để chỉnh sửa tệp, họ cần sử dụng phiên bản ứng dụng Excel có hỗ trợ đồng tác giả. Để biết thêm thông tin về những phiên bản hỗ trợ đồng tác giả, hãy xem mục Cộng tác trên sổ làm việc Excel cùng lúc bằng tính năng đồng tác giả

Xem Thêm

Cộng tác trên sổ làm việc Excel cùng lúc bằng tính năng đồng tác giả

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×