Chia sẻ lịch với người dùng bên ngoài

Bạn thường phải lên lịch cuộc họp với những người bên ngoài tổ chức của mình. Để đơn giản hóa quá trình tìm kiếm những thời điểm họp thích hợp cho cả hai bên, Office 365 cho phép bạn lên lịch sẵn dùng cho "người dùng bên ngoài", những người cần xem thời gian rảnh/bận nhưng không có tài khoản người dùng của môi trường Office 365 của bạn.

Chia sẻ lịch là một thiết đặt toàn bộ, có nghĩa là bạn, người quản trị Office 365, có thể bật lịch cho toàn bộ người dùng trong đối tượng thuê. Khi bật chia sẻ, người dùng có thể sử dụng Outlook Web App để chia sẻ lịch của họ với bất cứ ai ở bên trong và bên ngoài tổ chức. Những người bên trong tổ chức có thể xem lịch được chia sẻ song song với lịch của chính mình. Những người bên ngoài tổ chức sẽ được gửi một URL mà họ có thể dùng để xem lịch. Người dùng sẽ quyết định thời điểm chia sẻ, số lượng chia sẻ và thời điểm giữ riêng tư lịch của mình.

Lưu ý:  Nếu bạn muốn chia sẻ lịch với một tổ chức sử dụng Exchange Server 2013 (một giải pháp tại cơ sở), người quản trị Exchange sẽ cần thiết lập một mối quan hệ xác thực với nền tảng điện toán đám mây. Điều này được gọi là "liên kết" và phải thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu về phần mềm. Xem Chia sẻ để biết thêm thông tin.

Bật chia sẻ lịch bằng cách sử dụng Trung tâm quản trị Office 365

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 , rồi chọn Người quản trị.

 3. Dẫn hướng đến Thiết đặt > Dịch vụ & phần bổ trợ.

  Trong ngăn dẫn hướng bên trái, bấm vào Thiết đặt, rồi bấm vào Dịch vụ & phần bổ trợ.
 4. Trên trang Dịch vụ & phần bổ trợ, hãy bấm vào Lịch.

  Trên trang Dịch vụ & phần bổ trợ, bấm vào Lịch.
 5. Trên trang Lịch mở ra, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với mục Cho phép người dùng chia sẻ lịch của họ với những người dùng bên ngoài có Office 365 hoặc Exchange, hãy di chuyển con trượt tới Bật để bật chia sẻ lịch.

  • Đối với mục Cho phép người dùng chia sẻ lịch của họ với những người dùng bên ngoài có Office 365 hoặc Exchange, hãy di chuyển con trượt tới Tắt để tắt chia sẻ lịch.

 6. Nếu bạn muốn cho phép người dùng ẩn danh (người dùng không có thông tin xác thực đăng nhập) truy nhập lịch thông qua thư mời trên email, nhằm Cho phép người dùng ẩn danh truy nhập lịch theo thư mời qua email, hãy di chuyển con trượt sang vị trí Bật.

  Trong trang Lịch, đặt cấu hình các thiết đặt phù hợp cho tình huống của bạn.

  Khi bạn chọn hộp kiểm để cho phép người dùng ẩn danh, bạn sẽ phải xác định loại thông tin lịch nào dành cho người dùng. Bạn có thể cho phép tất cả thông tin hoặc giới hạn thông tin. Những lựa chọn này chỉ định lượng thông tin mà người dùng có thể hiển thị trên cơ sở theo từng trường hợp. Chọn một trong những mục sau đây:

  • Chỉ thông tin rảnh/bận trên lịch với thời gian

  • Thông tin rảnh/bận trên lịch với thời gian, chủ đề và địa điểm

  • Tất cả các thông tin lịch hẹn

Khi đã bật chia sẻ cho đối tượng thuê, chủ sở hữu lịch có thể mở rộng thư mời đến những người dùng cụ thể. Hãy xem Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook Web App để được hướng dẫn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×