Chia sẻ thuê bao Office 365 Home với tối đa bốn người trong gia đình bạn

Khi bạn đăng ký Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ các lợi ích thuê bao của bạn với tối đa 4 người bạn hoặc người trong gia đình. Cũng đơn giản như việc gửi email.

Ghi chú  Khi bạn chia sẻ thuê bao của bạn, những người mà bạn chia sẻ có thể dùng bất kỳ cài đặt có sẵn nào của bạn—họ không bị giới hạn đối với chỉ một cài đặt. Nếu bạn muốn họ chỉ dùng một hoặc hai cài đặt, hãy cho họ biết.

Trong bài viết này

Mời ai đó để chia sẻ thuê bao Office 365 Home của bạn

Gửi lại thư mời nối kết hoặc loại bỏ thư mời

Những lợi ích của việc chia sẻ thuê bao Office 365 Home

Nếu không có cài đặt nào sẵn dùng thì sao?

Mời ai đó để chia sẻ thuê bao Office 365 Home của bạn

Khi bạn chia sẻ thuê bao Office 365 Home của mình, bạn gửi email đến người mà bạn muốn mời. Bạn có thể gửi lời mời tới bất kỳ địa chỉ email nào. Tuy nhiên, trước khi người mà bạn mời có thể sử dụng thuê bao của bạn, họ sẽ phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của họ. Nếu họ không có một tài khoản Microsoft, họ có thể tạo tài khoản trên trang đăng nhập.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
Chia sẻ thuê bao Office 365 Home.
 1. Hãy đăng nhập vào trang Tài khoản của Tôi. Hãy chắc là bạn dùng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng dùng để thiết lập thuê bao của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Ảnh chụp màn hình của trang Tài khoản của Tôi với nút "Chia sẻ Office 365" được chọn.
 3. Trong phần Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn, hãy chọn Thêm người dùng.

  Ảnh chụp màn hình của trang Chia sẻ Office 365 với tùy chọn "Thêm người dùng" người dùng được chọn.
 4. Hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với họ và chọn Gửi Lời mời. Họ có 30 ngày để chấp nhận lời mời trước khi hết hạn.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại "Thêm người dùng vào thuê bao này".

  Quan trọng  Lời mời sẽ được gửi từ tài khoản Microsoft của bạn. Nếu người mà bạn mời không nhận được lời mời, yêu cầu họ kiểm tra thư mục thư rác của họ để kiếm một thư có "Office 365" trong chủ đề.

  Từng người mà bạn mời sẽ có được trang Tài khoản của Tôi mà họ có thể dùng để cài đặt Office. Sau khi họ cài đặt Office, bạn sẽ thấy tên máy tính, phần Được dùng Bởi và ngày tháng cài đặt trên trang Cài đặt của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của trang Cài đặt với tên máy tính và tên người đã cài đặt Office được chọn.

Ghi chú  Sau khi bạn chia sẻ thuê bao của mình với một người nào đó, trạng thái của người đó hiển thị dưới dạng Đang chờ xử lý cho đến khi họ chấp nhận lời mời của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy trạng thái Đang chờ xử lý cạnh tên của họ, hãy làm mới trang trong trình duyệt của bạn.

Ảnh chụp màn hình của trang Chia sẻ Office 365, trong đó có chọn một người dùng thuê bao được chia sẻ đang chờ.

Gửi lại thư mời nối kết hoặc loại bỏ thư mời

Nếu bạn muốn gửi lại lời mời, hoặc muốn gửi lời mời từ một tài khoản email khác, bạn có thể làm điều đó. Nếu bạn muốn loại bỏ lời mời trước khi người ta chấp nhận nó, bạn cũng có thể thực hiện được.

 1. Trên trang Tài khoản của Tôi, chọn Chia sẻ Office 365.

  Ảnh chụp màn hình của trang Tài khoản của Tôi với nút "Chia sẻ Office 365" được chọn.
 2. Trong phần Chia sẻ các lợi ích thuê bao của bạn, bên dưới tên của người đó, hãy chọn Quản lý.

  Ảnh chụp màn hình của trang Chia sẻ Office 365, trong đó có chọn một người dùng thuê bao được chia sẻ đang chờ.
 3. Trong hộp thoại, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Gửi lại lời mời này, sao chép nối kết, gửi nó bằng tài khoản email tùy theo bạn, sau đó chọn Đóng.

  • Để loại bỏ lời mời, hãy chọn Loại bỏ.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại cho một lời mời đang chờ kèm nối kết để gửi qua email và nút để loại bỏ lời mời.

Những lợi ích của việc chia sẻ thuê bao Office 365 Home

Khi bạn chia sẻ thuê bao Office 365 Home của mình, mỗi người sẽ nhận được:

 • Bất kỳ bản cài đặt Office có sẵn nào cho PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

 • Một trang Tài khoản của Tôi mà tại đó họ có thể cài đặt Office và xem cũng như quản lý các cài đặt riêng của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Trang Tài khoản của tôi ở đâu?

 • Lưu trữ 1 TB miễn phí trong OneDrive của riêng họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem "Giới thiệu về OneDrive" trong câu hỏi thường gặp về Office 365.

  Ghi chú  Những người mà bạn chia sẻ thuê bao Office 365 Home sẽ không có quyền truy nhập vào lưu trữ cá nhân của bạn trong OneDrive trừ khi bạn chia sẻ tệp hoặc thư mục với họ.

 • 60 phút gọi Skype mỗi tháng đối với điện thoại di động tại 8 quốc gia và đối với điện thoại cố định tại hơn 60 quốc gia (chỉ có ở những thị trường mà tại đó Skype sẵn dùng). Để tìm hiểu thêm, hãy xem "Giới thiệu về số phút gọi Skype" trong Các câu hỏi thường gặp về Office 365.

Nếu không có cài đặt nào sẵn dùng thì sao?

Nếu có không cài đặt sẵn dùng cho thuê bao Office 365 Home, bạn có thể thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Hủy kích hoạt cài đặt    Nếu ai đó mà bạn chia sẻ lại sử dụng nhiều cài đặt Office hơn số bạn muốn, bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt để làm cho các cài đặt này sẵn dùng để chia sẻ với những người khác. Hủy kích hoạt một cài đặt không loại bỏ một người nào đó khỏi thuê bao của bạn, nó chỉ làm cho cài đặt trên một thiết bị cụ thể chuyển sang chế độ chỉ đọc. Người mà bạn đã chia sẻ thuê bao của bạn vẫn có thể xem và in các tệp Office của họ, họ chỉ không thể sửa chúng hoặc tạo tệp mới. Và họ sẽ giữ được dung lượng lưu trữ thêm trong OneDrive của họ và còn có thể dùng các cài đặt Office của bạn nếu sẵn dùng.

 • Loại bỏ một người ra khỏi thuê bao của bạn    Nếu bạn muốn loại bỏ một người ra khỏi thuê bao của bạn, chuyện này có thể thực hiện được. Khi bạn loại bỏ ai đó, họ sẽ mất đi tất cả lợi ích từ thuê bao của bạn, như lưu trữ thêm của OneDrive và khả năng sử dụng các bản cài đặt Office của bạn.

Xem Thêm

Dừng chia sẻ thuê bao Office 365 Home

Áp dụng Cho: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Word cho Mac 2011, Excel Online, Word Online, PowerPoint Online, OneNote Online, Office 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ