Chia sẻ thuê bao Office 365 Home với tối đa bốn người trong gia đình bạn

Khi bạn đăng ký Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ các lợi ích thuê bao của bạn với tối đa 4 người. Cũng đơn giản như việc gửi một email. Mỗi người:

 • Nhận được 1 TB miễn phí cho dung lượng lưu trữ OneDrive của họ.

 • Có thể dùng bất kỳ bản cài đặt Office có sẵn nào cho PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

 • Có được 60 phút gọi Skype mỗi tháng đối với điện thoại di động tại 8 quốc gia và đối với điện thoại cố định tại hơn 60 quốc gia (chỉ có ở những thị trường mà tại đó Skype sẵn dùng).

 • Có được trang Tài khoản của Tôi mà tại đó họ có thể cài đặt Office và xem cũng như quản lý các cài đặt riêng của họ.

Mời ai đó chia sẻ các lợi ích thuê bao của bạn

 1. Đăng nhập vào trangTài khoản của Tôi. Hãy chắc là bạn dùng cùng tài khoản Microsoft mà đã từng dùng để thiết lập thuê bao của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Ảnh chụp màn hình của trang Tài khoản của Tôi với nút "Chia sẻ Office 365" được chọn.
 3. Trong phần Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn, hãy chọn Thêm người dùng.

  Ảnh chụp màn hình của trang Chia sẻ Office 365 với tùy chọn "Thêm người dùng" người dùng được chọn.
 4. Hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với họ và chọn Gửi Lời mời. Lời mời sẽ hết hạn sau 30 ngày.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại "Thêm người dùng vào thuê bao này".

  Quan trọng   Lời mời sẽ được gửi từ tài khoản Microsoft của bạn. Nếu người mà bạn mời không nhận được lời mời, yêu cầu họ kiểm tra thư mục thư rác của họ để kiếm một thư có "Office 365" trong chủ đề.

  Từng người mà bạn mời sẽ có được trang tài khoản riêng của họ, nơi mà họ có thể dùng để cài đặt Office. Sau khi họ cài đặt Office, bạn sẽ thấy tên máy tính, phần Được dùng Bởi và ngày tháng cài đặt trên trang Cài đặt của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của trang Cài đặt với tên máy tính và tên người đã cài đặt Office được chọn.

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy thử các giải pháp thông thường này.

Gửi lời mời từ một tài khoản email khác

Nếu bạn muốn gửi lời mời từ một tài khoản email khác, bạn có thể làm điều đó.

 1. Trên trang Tài khoản của Tôi, chọn Chia sẻ Office 365.

  Ảnh chụp màn hình của trang Tài khoản của Tôi với nút "Chia sẻ Office 365" được chọn.
 2. Trong phần Chia sẻ các lợi ích thuê bao của bạn, bên dưới tên của người đó, hãy chọn Quản lý.

  Ảnh chụp màn hình của trang Chia sẻ Office 365, trong đó có chọn một người dùng thuê bao được chia sẻ đang chờ.
 3. Trong hộp thoại, sao chép nối kết và gửi nối kết đó bằng tài khoản email mà bạn muốn dùng.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại cho một lời mời đang chờ kèm nối kết để gửi qua email và nút để loại bỏ lời mời.

Một số điều cần ghi nhớ

Khi bạn chia sẻ thuê bao của bạn, những người mà bạn chia sẻ có thể dùng bất kỳ cài đặt có sẵn nào của bạn—họ không bị giới hạn đối với chỉ một cài đặt. Nếu bạn muốn họ chỉ dùng một hoặc hai cài đặt, hãy cho họ biết.

Nếu ai đó mà bạn chia sẻ đã dùng nhiều bản cài đặt Office hơn so với ý bạn muốn, thì đừng lo gì cả, bạn vẫn còn kiểm soát được mọi chuyện. Bạn có thể hủy kích hoạt các bản cài đặt để làm cho nhiều bản sẵn dùng hơn. Việc hủy kích hoạt một bản cài đặt không loại bỏ đi một người ra khỏi thuê bao của bạn. Họ sẽ tiếp tục có được lưu trữ thêm của OneDrive và vẫn có thể dùng các bản cài đặt Office của bạn nếu các bản này sẵn dùng.

Nếu bạn muốn loại bỏ một người ra khỏi thuê bao của bạn, chuyện này có thể thực hiện được. Khi bạn loại bỏ ai đó, họ sẽ mất đi tất cả lợi ích từ thuê bao của bạn, như lưu trữ thêm của OneDrive và khả năng sử dụng các bản cài đặt Office của bạn.

Áp dụng Cho: Access 2013, OneNote Online, Word 2013, Word for Mac 2011, PowerPoint 2013, Word Online, Excel Online, OneNote 2013, Publisher 2013, Excel 2013, Outlook 2013, Office 2013, PowerPoint OnlineThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ