Chia sẻ đăng ký Office 365 Home với tối đa bốn người

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đăng ký Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn với tối đa bốn người trong gia đình của bạn. Để chia sẻ thuê bao Office 365 Home của bạn, bạn gửi thư cho người mà bạn muốn mời. Bạn có thể gửi thư mời tới bất kỳ địa chỉ email, tài khoản Family Microsoft hoặc tài khoản Facebook. Tuy nhiên, trước khi người mà bạn đã mời có thể sử dụng thuê bao của bạn, họ sẽ có để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của riêng của họ. Nếu họ không đã có tài khoản Microsoft, họ có thể tạo một trên trang sign trong trang.

Mỗi người bạn mời sẽ nhận được trang Tài khoản Office của tôi riêng của họ mà họ có thể dùng để cài đặt Office. Những người bạn mời đã 30 ngày để chấp nhận thư mời trước khi hết hạn.

Ghi chú: Khi bạn chia sẻ thuê bao của bạn, những người mà bạn chia sẻ có thể dùng bất kỳ cài đặt có sẵn nào của bạn—họ không bị giới hạn đối với chỉ một cài đặt. Nếu bạn muốn họ chỉ dùng một hoặc hai cài đặt, hãy cho họ biết.

Muốn cài đặt Office 365 Home cho chính bạn trên thiết bị khác? Bạn không cần phải chia sẻ thuê bao của mình Office 365 Home với chính bạn cài đặt nó trên thiết bị khác. Chỉ cần đi đến trang Tài khoản Office của tôi của bạn, và chọn cài đặt.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn muốn làm gì?

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi của bạn. Hãy chắc chắn sử dụng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng sử dụng để thiết lập đăng ký của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Phần chia sẻ Office 365 của trang tài khoản của tôi trước khi thuê bao đã được chia sẻ với bất kỳ ai.
 3. Trong phần Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn, hãy chọn Thêm người dùng.

  Chia sẻ thuê bao của mình lợi ích phần của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị nối kết thêm người dùng.
 4. Chọn Email, nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với, sau đó chọn Gửi thư mời.

  Cận cảnh của Email phần của trang thêm ai đó hộp thoại với nút gửi thư mời.

  Quan trọng: Lời mời sẽ được gửi từ "Office tài khoản của tôi" (myaccount@microsoft.com). Nếu người mà bạn đã mời không nhận được thư mời, hãy yêu cầu họ kiểm tra thư mục thư rác của họ để tìm thư với "Office 365" trong chủ đề.

Nếu bạn đã thêm ai đó vào Family Microsoft của bạn, bạn có thể chia sẻ thuê bao của mình với họ. Tìm hiểu thêm về Microsoft gia đình.

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi của bạn. Hãy chắc chắn sử dụng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng sử dụng để thiết lập đăng ký của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Phần chia sẻ Office 365 của trang tài khoản của tôi trước khi thuê bao đã được chia sẻ với bất kỳ ai.
 3. Trong phần Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn, hãy chọn Thêm người dùng.

  Chia sẻ thuê bao của mình lợi ích phần của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị nối kết thêm người dùng.
 4. Chọn chia sẻ với gia đình Microsoft của bạn, hãy chọn một hoặc nhiều thành viên, sau đó chọn thêm những người đã chọn. Nếu bạn thêm nhiều người Family Microsoft của bạn lên trên, bạn có thể lặp lại các bước sau để chia sẻ thuê bao của mình với họ.

  Cận cảnh của phần chia sẻ với phần Family Microsoft của bạn thêm ai đó hộp thoại với nút thêm những người được chọn.

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi của bạn. Hãy chắc chắn sử dụng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng sử dụng để thiết lập đăng ký của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Phần chia sẻ Office 365 của trang tài khoản của tôi trước khi thuê bao đã được chia sẻ với bất kỳ ai.
 3. Trong phần Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn, hãy chọn Thêm người dùng.

  Chia sẻ thuê bao của mình lợi ích phần của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị nối kết thêm người dùng.
 4. Chọn Facebook > gửi thư mời qua Facebook, sau đó đăng nhập vào Facebook để gửi thư mời.

  Cận cảnh của phần Facebook của trang thêm ai đó hộp thoại trong thư mời gửi qua nút Facebook.

  Quan trọng: Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể chia sẻ đăng ký của mình mỗi lần với một người. Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người qua Facebook, bạn sẽ cần phải gửi thư mời riêng cho từng người.

Bạn có thể tạo một nối kết để sao chép và dán vào thư.

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản Office của Tôi của bạn. Hãy chắc chắn sử dụng cùng tài khoản Microsoft mà bạn đã từng sử dụng để thiết lập đăng ký của mình.

 2. Trong phần Chia sẻ Office 365, chọn Chia sẻ Office 365.

  Phần chia sẻ Office 365 của trang tài khoản của tôi trước khi thuê bao đã được chia sẻ với bất kỳ ai.
 3. Trong phần Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn, hãy chọn Thêm người dùng.

  Chia sẻ thuê bao của mình lợi ích phần của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị nối kết thêm người dùng.
 4. Chọn lấy nối kết để sao chép và dán một nối kết duy nhất vào thư. Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người thông qua nối kết, bạn sẽ cần tạo một nối kết riêng biệt để gửi cho từng người.

  Cận cảnh của nhận được nối kết một phần của trang thêm ai đó hộp thoại.

Nếu muốn, bạn có thể gửi lại thư mời hoặc gửi thư mời từ một địa chỉ email khác. Nếu muốn, bạn cũng có thể loại bỏ thư mời trước khi người khác chấp nhận.

 1. Trên trang Tài khoản Office của tôi của bạn, hãy chọn chia sẻ Office 365.

  Phần chia sẻ Office 365 của trang tài khoản của tôi trước khi thuê bao đã được chia sẻ với bất kỳ ai.
 2. Trong phần Chia sẻ các lợi ích thuê bao của bạn, bên dưới tên của người đó, hãy chọn Quản lý.

  Chia sẻ của bạn phần lợi ích thuê bao của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị một người dùng được chia sẻ dưới dạng đang chờ.
 3. Trong hộp thoại, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để gửi lại thư mời, hãy chọn Email > Gửi lại Thư mời.

  • Để gửi thư mời qua Facebook, chọn Facebook > Gửi thư mời qua Facebook.

  • Để thu hồi thư mời, hãy chọn Thu hồi thư mời này.

  Hộp thoại cho một lời mời đang chờ với tùy chọn để gửi nối kết lại qua email, Family Microsoft, Facebook, hoặc tùy chỉnh nối kết và nối kết để thu hồi thư mời.

Sau khi bạn chia sẻ thuê bao của bạn với những người khác, trạng thái của chúng Hiển thị dưới dạng đang chờ cho đến khi họ chấp nhận lời mời của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy trạng thái đang chờ bằng tên của họ, làm mới trang trong trình duyệt của bạn. Nếu người mà bạn đã gửi thư mời để không thể tìm thấy nó, hãy xem không thể tìm thấy lời mời chia sẻ Office 365 Home.

 1. Trên trang Tài khoản Office của tôi của bạn, hãy chọn chia sẻ Office 365.

  Phần chia sẻ Office 365 của trang tài khoản của tôi trước khi thuê bao đã được chia sẻ với bất kỳ ai.
 2. Xem phần chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn :

  • Nếu người đã chấp nhận thư mời, bạn sẽ thấy tên của họ, với một loại bỏ nối kết bên dưới nó.

   Ảnh chụp màn hình của phần "Chia sẻ lợi ích thuê bao của bạn" của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị nối kết "Loại bỏ" bên dưới ảnh của người dùng.
  • Nếu người này chưa được chấp nhận thư mời, bạn sẽ thấy đang chờ ở trên địa chỉ email của họ, và một nối kết quản lý bên dưới nó.

   Chia sẻ của bạn phần lợi ích thuê bao của trang chia sẻ Office 365 Hiển thị một người dùng được chia sẻ dưới dạng đang chờ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu ai đã cài đặt Office trên thuê bao được chia sẻ của bạn và cài đặt số lượng họ đang sử dụng, bạn có thể. Nếu tất cả các cài đặt sẵn dùng của bạn đang sử dụng, và bạn cần để giải phóng một cài đặt để sử dụng trên thiết bị khác, bạn có thể hủy kích hoạt một cài đặt trên thiết bị cụ thể. Bạn cũng có thể chọn để dừng chia sẻ thuê bao của bạn với những người khác.

 1. Trên trang Tài khoản Office của tôi của bạn, chọn cài đặt.

  Phần cài đặt của trang tài khoản Office của tôi.
 2. Trong phần Thông tin cài đặt , bạn có thể xem ai đã cài đặt Office, cùng với tên của thiết bị, và ngày nó đã được cài đặt.

  Trang cài đặt hiển thị tên máy tính và tên của người đã cài đặt Office.

Những lợi ích của việc chia sẻ thuê bao Office 365 Home

Khi bạn chia sẻ thuê bao Office 365 Home của mình, mỗi người sẽ nhận được:

 • Bất kỳ bản cài đặt Office có sẵn nào cho PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

 • Một cá nhân của tôi Office trang Tài khoản nơi họ có thể cài đặt Office, xem và quản lý các cài đặt riêng của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem đăng nhập vào tài khoản của tôi để cài đặt và quản lý Office.

 • Lưu trữ 1 TB miễn phí trong OneDrive của riêng họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem "Giới thiệu về OneDrive" trong câu hỏi thường gặp về Office 365.

  Ghi chú: Những người mà bạn chia sẻ thuê bao Office 365 Home sẽ không có quyền truy nhập vào lưu trữ cá nhân của bạn trong OneDrive trừ khi bạn chia sẻ tệp hoặc thư mục với họ.

 • 60 phút gọi Skype mỗi tháng đối với điện thoại di động tại 8 quốc gia và đối với điện thoại cố định tại hơn 60 quốc gia (chỉ có ở những thị trường mà tại đó Skype sẵn dùng). Để tìm hiểu thêm, hãy xem "Giới thiệu về số phút gọi Skype" trong Các câu hỏi thường gặp về Office 365.

Nếu không có cài đặt nào sẵn dùng thì sao?

Nếu có không cài đặt sẵn dùng cho thuê bao Office 365 Home, bạn có thể thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Hủy kích hoạt cài đặt    Nếu ai đó mà bạn chia sẻ lại sử dụng nhiều cài đặt Office hơn số bạn muốn, bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt để làm cho các cài đặt này sẵn dùng để chia sẻ với những người khác. Hủy kích hoạt một cài đặt không loại bỏ một người nào đó khỏi thuê bao của bạn, nó chỉ làm cho cài đặt trên một thiết bị cụ thể chuyển sang chế độ chỉ đọc. Người mà bạn đã chia sẻ thuê bao của bạn vẫn có thể xem và in các tệp Office của họ, họ chỉ không thể sửa chúng hoặc tạo tệp mới. Và họ sẽ giữ được dung lượng lưu trữ thêm trong OneDrive của họ và còn có thể dùng các cài đặt Office của bạn nếu sẵn dùng.

 • Loại bỏ một người ra khỏi thuê bao của bạn    Nếu bạn muốn loại bỏ một người ra khỏi thuê bao của bạn, chuyện này có thể thực hiện được. Khi bạn loại bỏ ai đó, họ sẽ mất đi tất cả lợi ích từ thuê bao của bạn, như lưu trữ thêm của OneDrive và khả năng sử dụng các bản cài đặt Office của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×