Bắt đầu nhanh Word Online

Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ và cộng tác bằng Word trên web

Trong Word cho web, các tệp được lưu tự động vào OneDrive, giúp bạn chia sẻ và cộng tác trên cùng một tệp tại cùng một thời điểm.

Chia sẻ tài liệu của bạn

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Đặt quyền.

  Tùy chọn Cho phép chỉnh sửa sẽ được chọn tự động. Bỏ chọn tùy chọn này nếu bạn chỉ muốn cấp quyền xem tệp, chứ không phải chỉnh sửa tệp.

  Chọn Áp dụng.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ cùng.

 4. Thêm thư (tùy chọn).

 5. Chọn Gửi.

Hoặc chọn Sao chép liên kết để nhận liên kết tới tệp.

Chia sẻ - 2

Hộp thoại Chia sẻ

Đồng chỉnh sửa tài liệu

Sau khi chia sẻ tài liệu, bạn có thể làm việc trên tài liệu đó cùng lúc với những người khác.

 • Để xem các thay đổi trong thời gian thực, hãy cùng cộng tác trong Word cho web.

 • Kế bên Chia sẻ, bạn sẽ thấy những người cũng đang chỉnh sửa tệp.

 • Cờ có màu biểu thị cho bạn chính xác vị trí từng người đang làm việc trong tài liệu.

Cờ trạng thái hiện diện biểu thị vị trí nhiều tác giả đang làm việc trong một tài liệu

Thêm chú thích

 • Chọn Xem lại > Chú thích mới.

  Hoặc bấm chuột phải vào tài liệu của bạn, rồi chọn Chú thích Mới.

  Bong bóng chú thích Bong bóng chú thích xuất hiện ở vị trí có ghi chú trong tài liệu.

 • Nhập chú thích, rồi chọn Đăng.

Dải băng Chú thích trong Word

Chú thích

Trả lời hoặc xóa chú thích

 • Chọn Trả lời Trả lời chú thích .

 • Chọn Xem lại hoặc Xóa chú thích.

Chú thích

Xem lại chú thích

 • Chọn Hiện Chú thích để hiển thị tất cả chú thích trong tài liệu.

 • ChọnTrước đó hoặc Tiếp theo để chuyển giữa các chú thích.

Dải băng Chú thích trong Word

Trò chuyện trong tài liệu

Nếu một người khác đang chỉnh sửa tệp cùng lúc đó, bạn có thể trò chuyện với họ.

 1. Chọn Trò chuyện.

 2. Nhập tin nhắn, rồi nhấn Enter.

Cuộc hội thoại sẽ không được lưu khi bạn đóng tệp. Để giữ lại bản ghi cuộc trò chuyện của bạn, hãy sử dụng Microsoft Teams.

Trò chuyện trong tài liệu

Trò chuyện trong tài liệu - 3

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×