Bắt đầu nhanh PowerPoint Online

Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ và cộng tác bằng PowerPoint trên web

Trong PowerPoint cho web, tệp của bạn được tự động lưu vào OneDrive, cho phép bạn chia sẻ với người khác và làm việc trên cùng một bản trình bày tại cùng một thời điểm.

Chia sẻ bản trình bày của bạn

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Đặt quyền.

  Tùy chọn Cho phép chỉnh sửa sẽ được chọn tự động. Bỏ chọn tùy chọn này nếu bạn chỉ muốn cấp quyền xem tệp, chứ không phải chỉnh sửa tệp.

  Chọn Áp dụng.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ cùng.

 4. Thêm thư (tùy chọn).

 5. Chọn Gửi.

  Hoặc chọn Sao chép liên kết để nhận liên kết tới tệp.

Hộp thoại Chia sẻ

Đồng chỉnh sửa bản trình bày

Sau khi chia sẻ tệp, bạn có thể làm việc trên tệp đó cùng lúc với những người khác.

 • Để xem các thay đổi trong thời gian thực, hãy cùng cộng tác trong PowerPoint cho web.

 • Bên dưới Chia sẻ, bạn sẽ thấy tên của những người cũng đang chỉnh sửa tệp.

 • Cờ có màu sẽ chỉ cho bạn chính xác vị trí từng người đang làm việc trong tài liệu.

Cờ trạng thái hiện diện biểu thị vị trí nhiều tác giả đang làm việc trong một tài liệu

Thêm, trả lời, xóa và xem chú thích

 • Thêm chú thích - trên tab Chèn, chọn Chú thích, nhập chú thích của bạn, rồi nhấn Enter.

 • Trả lời cho - chọn Trả lời…, rồi nhập phản hồi của bạn.

 • Xóa - chọn X ở góc trên của chú thích.

 • Xem - chọn Xem > Hiện Chú thích.

Chú thích

Hộp thoại Chú thích

Trò chuyện trong khi chỉnh sửa

Nếu một người khác đang chỉnh sửa tệp cùng lúc đó, bạn có thể trò chuyện với họ.

 1. Chọn Trò chuyện.

 2. Nhập tin nhắn, rồi nhấn Enter.

Cuộc hội thoại sẽ không được lưu khi bạn đóng tệp. Để giữ lại bản ghi cuộc trò chuyện của bạn, hãy sử dụng Microsoft Teams.

Trò chuyện trong tài liệu

Trò chuyện trong tài liệu - 3

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×