Chia sẻ thư mục nhiệm vụ với những người khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng này đòi hỏi phải có tài khoản Microsoft Exchange Server hoặc Microsoft Office 365. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange hoặc Microsoft Office 365.

Khi sử dụng với một tài khoản Microsoft Exchange, nhiệm vụ có thể được chia sẻ giữa mọi người. Nhiệm vụ chia sẻ không phải là giới hạn chỉ mặc định nhiệm vụ thư mục đã được tạo trong hồ sơ Outlook tất cả. Bạn có thể tạo thư mục bổ sung nhiệm vụ và chọn nào trong các thư mục chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể tạo một thư mục nhiệm vụ cho một dự án cụ thể. Bạn có thể rồi chia sẻ quyền truy nhập vào thư mục nhiệm vụ với đồng nghiệp của bạn để họ có thể xem lại danh sách nhiệm vụ.

Chia sẻ thư mục nhiệm vụ mặc định của bạn với những người cụ thể

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ.

 1. Bấm nhiệm vụ trong ngăn dẫn hướng.

  Thư mục mặc định thường là dưới Nhiệm vụ của tôi, Hiển thị dưới dạng nhiệm vụ. Nếu bạn có nhiều thư mục, hãy đảm bảo bạn chọn thư mục nhiệm vụ mặc định.

 2. Bấm thư mục >chia sẻ nhiệm vụ

 3. Trong hộp Đến, nhập tên của người nhận thư mời chia sẻ.

  Hãy đảm bảo hộp kiểm cho phép người nhận để xem thư mục nhiệm vụ của bạn được chọn.

 4. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi chủ đề.

 5. Hoặc bạn có thể, bạn có thể yêu cầu quyền truy nhập để xem thư mục nhiệm vụ mặc định của người nhận. Để làm như vậy, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu quyền xem thư mục nhiệm vụ của người nhận .

  Lưu ý: Nếu bạn muốn để yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục nhiệm vụ khác với thư mục nhiệm vụ mặc định, bạn phải gửi thông điệp email yêu cầu quyền truy nhập thư mục cụ thể đó.

 6. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn đưa vào.

 7. Bấm Gửi.

 8. Xem lại hộp thoại xác nhận, và sau đó, nếu đúng, hãy bấm OK.

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ.

 1. Bấm nhiệm vụ trong ngăn dẫn hướng.

  Thư mục mặc định thường là dưới Nhiệm vụ của tôi, Hiển thị dưới dạng nhiệm vụ. Nếu bạn có nhiều thư mục, hãy đảm bảo bạn chọn thư mục nhiệm vụ mặc định.

 2. Bấm thư mục >quyền thư mục.

 3. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

 4. Bên dưới quyền, trong danh sách Mức cấp phép , chọn một mức cấp phép.

  Giải thích về các mức cấp phép

  Với Cấp độ Quyền (hoặc vai trò) này

  Bạn có thể

  Người sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người chỉnh sửa Phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Trình soạn thảo

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

  Tác giả Phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

  Người đóng góp

  Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người xem lại

  Chỉ đọc các mục và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm và các tùy chọn bên dưới quyền.

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Bạn có thể tạo thư mục bổ sung nhiệm vụ mà có thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Phần này bao gồm các hướng dẫn cho nhiệm vụ tùy chỉnh thư mục mà bạn tạo.

 1. Bấm nhiệm vụ trong ngăn dẫn hướng, và sau đó bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trỏ tới chia sẻ > chia sẻ nhiệm vụ.

 3. Trong hộp đến , nhập tên của người nhận thư mời chia sẻ.

 4. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi chủ đề.

 5. Hoặc bạn có thể, bạn có thể cấp quyền cho người nhận để thay đổi mục nhiệm vụ của bạn bằng cách chọn hộp kiểm người nhận có thể thêm, sửa, và xóa mục trong thư mục nhiệm vụ này .

 6. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn đưa vào.

 7. Bấm Gửi.

 8. Xem lại hộp thoại xác nhận, và sau đó, nếu đúng, hãy bấm OK.

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Bạn có thể tạo thư mục bổ sung nhiệm vụ mà có thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Phần này bao gồm các hướng dẫn cho nhiệm vụ tùy chỉnh thư mục mà bạn tạo.

 1. Bấm nhiệm vụ trong ngăn dẫn hướng, và bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trỏ tới chia sẻ > quyền thư mục.

 3. Trên tab quyền , trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

 4. Bên dưới quyền, trong danh sách Mức cấp phép , chọn một mức cấp phép.

  Giải thích về các mức cấp phép

  Với Cấp độ Quyền (hoặc vai trò) này

  Bạn có thể

  Người sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người chỉnh sửa Phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Trình soạn thảo

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

  Tác giả Phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

  Người đóng góp

  Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người xem lại

  Chỉ đọc các mục và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm và các tùy chọn bên dưới quyền.

Khi sử dụng với một tài khoản Microsoft Exchange, nhiệm vụ có thể được chia sẻ giữa mọi người. Nhiệm vụ chia sẻ không phải là giới hạn chỉ mặc định nhiệm vụ thư mục đã được tạo trong hồ sơ Outlook tất cả. Bạn có thể tạo thư mục bổ sung nhiệm vụ và chọn nào trong các thư mục chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể tạo một thư mục nhiệm vụ cho một dự án cụ thể. Bạn có thể rồi chia sẻ quyền truy nhập vào thư mục nhiệm vụ với đồng nghiệp của bạn để họ có thể xem lại danh sách nhiệm vụ.

Để có trải nghiệm tốt hơn với nhiệm vụ chia sẻ, bao gồm các quyền sở hữu quyền ủy nhiệm vụ, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các chức năng nhiệm vụ của Windows SharePoint Services 3.0. Các tác vụ SharePoint có thể xem từ bên trong Microsoft Office Outlook 2007.

Mẹo: Bất kỳ thư, liên hệ hoặc tác vụ trong Outlook có thể theo đã được đánh dấu riêng tư để những người khác sẽ không thấy mục khi chia sẻ thư mục.

Nhiệm vụ chia sẻ hoạt động qua lời mời chia sẻ và chia sẻ thông điệp email yêu cầu. Lời mời chia sẻ cung cấp quyền truy nhập người nhận vào thư mục nhiệm vụ của bạn. Khi gửi thư mời chia sẻ cho thư mục nhiệm vụ mặc định của bạn, bạn cũng có thể yêu cầu người nhận chia sẻ thư mục nhiệm vụ mặc định của họ.

Lưu ý: Nếu bạn muốn để yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục nhiệm vụ mà người nhận đã tạo — không của thư mục mặc định nhiệm vụ — bạn phải gửi thông điệp email yêu cầu quyền dùng thư mục cụ thể đó. Người nhận có thể rồi gửi cho bạn một lời mời chia sẻ cho thư mục mặc định không phải nhiệm vụ.

Chia sẻ thư mục nhiệm vụ mặc định của bạn với những người cụ thể

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ.

 1. Trong tác vụ, trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm thư mục chia sẻ nhiệm vụ của tôi.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ngăn dẫn hướng, sau đó bấm thư mục chia sẻ nhiệm vụ của tôi.

 2. Trong hộp Đến, nhập tên của người nhận thư mời chia sẻ.

 3. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi chủ đề.

 4. Hoặc bạn có thể, bạn có thể yêu cầu quyền truy nhập để xem thư mục nhiệm vụ mặc định của người nhận. Để làm như vậy, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu quyền xem thư mục nhiệm vụ của người nhận .

  Lưu ý: Nếu bạn muốn để yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục nhiệm vụ khác với thư mục nhiệm vụ mặc định, bạn phải gửi thông điệp email yêu cầu quyền truy nhập thư mục cụ thể đó.

 5. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn đưa vào.

 6. Bấm Gửi.

 7. Xem lại hộp thoại xác nhận, và sau đó, nếu đúng, hãy bấm OK.

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ.

 1. Trong tác vụ, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mặc định.

  Điều này thường là dưới Nhiệm vụ của tôi, Hiển thị dưới dạng nhiệm vụ.

 2. Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ngăn dẫn hướng, và sau đó bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mặc định.

  Điều này thường là dưới Nhiệm vụ của tôi, Hiển thị dưới dạng nhiệm vụ.

 3. Bấm thay đổi quyền chia sẻ.

 4. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

 5. Bên dưới quyền, trong danh sách Mức cấp phép , chọn một mức cấp phép.

  Giải thích về các mức cấp phép

  Với Cấp độ Quyền (hoặc vai trò) này

  Bạn có thể

  Người sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người chỉnh sửa Phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Trình soạn thảo

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

  Tác giả Phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

  Người đóng góp

  Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người xem lại

  Chỉ đọc các mục và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm và các tùy chọn bên dưới quyền.

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Bạn có thể tạo thư mục bổ sung nhiệm vụ mà có thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Phần này bao gồm các hướng dẫn cho nhiệm vụ tùy chỉnh thư mục mà bạn tạo.

 1. Trong tác vụ, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mà bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ngăn dẫn hướng, và sau đó bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm vào tên thư mục chia sẻ.

 3. Trong hộp đến , nhập tên của người nhận thư mời chia sẻ.

 4. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi chủ đề.

 5. Hoặc bạn có thể, bạn có thể cấp quyền cho người nhận để thay đổi mục nhiệm vụ của bạn bằng cách chọn hộp kiểm người nhận có thể thêm, sửa, và xóa mục trong thư mục nhiệm vụ này .

 6. Trong nội dung thư, nhập bất kỳ thông tin nào mà bạn muốn đưa vào.

 7. Bấm Gửi.

 8. Xem lại hộp thoại xác nhận, và sau đó, nếu đúng, hãy bấm OK.

Thư mục nhiệm vụ mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Bạn có thể tạo thư mục bổ sung nhiệm vụ mà có thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Phần này bao gồm các hướng dẫn cho nhiệm vụ tùy chỉnh thư mục mà bạn tạo.

 1. Trong tác vụ, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mà bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ngăn dẫn hướng, và sau đó bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm thay đổi quyền chia sẻ.

 3. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

 4. Bên dưới quyền, trong danh sách Mức cấp phép , chọn một mức cấp phép.

  Giải thích về các mức cấp phép

  Với Cấp độ Quyền (hoặc vai trò) này

  Bạn có thể

  Người sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người chỉnh sửa Phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Trình soạn thảo

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

  Tác giả Phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

  Người đóng góp

  Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người xem lại

  Chỉ đọc các mục và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm và các tùy chọn bên dưới quyền.

Bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi quyền truy nhập của người nào đó vào thư mục nhiệm vụ của bạn ở bất kỳ lúc nào.

 1. Trong tác vụ, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mà bạn muốn thay đổi quyền.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ngăn dẫn hướng, và sau đó bấm chuột phải vào thư mục nhiệm vụ mà bạn muốn thay đổi quyền.

 2. Bấm thay đổi quyền chia sẻ.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thay đổi quyền cho tất cả mọi người   

   1. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

   2. Bên dưới quyền, trong danh sách Mức cấp phép , chọn một mức cấp phép.

    Giải thích về các mức cấp phép

    Với permissi này trên mức (hoặc vai trò)

    Bạn có thể

    Người sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người chỉnh sửa Phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Trình soạn thảo

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

    Tác giả Phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

    Người đóng góp

    Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người xem lại

    Chỉ đọc các mục và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm và các tùy chọn bên dưới quyền.

  • Thay đổi quyền cho một người   

   1. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm vào tên của người mà bạn muốn thay đổi truy nhập.

   2. Bên dưới quyền, trong danh sách Mức cấp phép , chọn một mức cấp phép.

    Giải thích về các mức cấp phép

    Với Cấp độ Quyền (hoặc vai trò) này

    Bạn có thể

    Người sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người chỉnh sửa Phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Trình soạn thảo

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

    Tác giả Phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

    Người đóng góp

    Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người xem lại

    Chỉ đọc các mục và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm và các tùy chọn của các lựa chọn bên dưới quyền.

   3. Lặp lại bước 2 cho từng người liệt kê mà bạn muốn sửa đổi truy nhập.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×