Chia sẻ tệp với mọi người

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lưu trữ các tệp của bạn trong điện toán đám mây, bạn có thể dễ dàng chia sẻ tệp từ một site nhóm SharePoint, hoặc từ của bạn One Drive for Business.

Chọn dấu chấm lửng và sau đó chia sẻ, nhập vào email để chia sẻ tệp
  1. Trong OneDrive for Business hoặc thư viện site bấm chuột phải vào tệp bạn muốn chia sẻ và chọn chia sẻ.

  2. Nhập tên của người mà bạn muốn chia sẻ tệp, sau đó chọn quyền ().

Để các cách khác để chia sẻ tệp và thư mục, hãy xem chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong Office 365.

Chọn chia sẻ và nhập email để chia sẻ SharePoint site

Trên trang nhóm, trên góc trên bên phải, chọn biểu tượng chia sẻ , và sau đó nhập tên hoặc email của người mà bạn muốn chia sẻ với.

Có, chia sẻ site và tệp ra bên ngoài là rất giống với chia sẻ nội bộ. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email bên ngoài, thay vì một nội bộ. Để biết chi tiết, hãy xem chia sẻ trang hoặc các tệp với người bên ngoài tổ chức của bạn.

Ghi chú: Nếu quản trị của bạn đã tắt tính năng chia sẻ bên ngoài bạn sẽ không thể chia sẻ với người bên ngoài tổ chức của bạn. Hãy xem bật hoặc tắt chia sẻ với bên ngoài để biết chi tiết.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×