Chia sẻ tệp từ Excel cho Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn chia sẻ một bảng tính Excel ở một vị trí được chia sẻ, bạn có thể gửi một nối kết đến tệp hoặc gửi tệp dưới dạng phần đính kèm. Lợi ích của việc chia sẻ nối kết là bạn có thể cập nhật bảng tính bất kỳ lúc nào và người nhận sẽ luôn có phiên bản cập nhật mới nhất.

  1. Để chia sẻ, mở tệp của bạn và gõ nhẹ vào chia sẻ.

    Biểu tượng Chia sẻ trong Word cho Android
  2. Chia sẻ nối kết đến tệp hoặc đính kèm tệp đó vào email hoặc OneNote.

    Chia sẻ tệp

Email dưới dạng nối kết được chỉ sẵn dùng cho tệp được mở từ một trong các vị trí lưu trữ trực tuyến như OneDrive, OneDrive for Business hay Dropbox.

Nếu bạn Email dưới dạng phần đính kèm, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sẵn dùng trên thiết bị của bạn.

Gửi email dưới dạng phần đính kèm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×